Societatea de asigurări Moldcargo SRL

Cuprins proiect Cum descarc?

INTRODUCERE 3
Capitolul I. SCURT ISTORIC AL ACTIVITĂȚII DE SOCIETĂȚII DE ASIGURĂRI MOLDCARGO S.R.L. 6
Capitolul II. ANALIZA CLASELOR DE ASIGURĂRI PRESTATE DE COMPANIA MOLDCARGO S.R.L. 7
Capitolul III. ANALIZA PIEŢEI ASIGURĂRILOR A REPUBLICII MOLDOVA ÎN DINAMICĂ PE PERIOADA ANILOR 2008-2011 11
Capitolul IV. ANALIZA STRUCTURALĂ A PIEŢEI ASIGURĂRILOR A 
REPUBLICII MOLDOVA ÎN ANUL 2011 17
Capitolul V. POZIŢIA ŞI PONDEREA ”MOLDCARGO S.R.L.” PE PIAŢA 
ASIGURĂRILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA 21
CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 26
BIBLIOGRAFIE 27


Extras din proiect Cum descarc?

INTRODUCERE
Actualitatea temei. Activitatea de asigurare constituie pentru unii un mit, pentru alţii o fascinanţă. Pentru mulţi oameni şi chiar întreprinzători, asigurările constituie o problemă complexă pe care nu o pot explica în totalitate sau pe care o înţeleg doar parţial. Şi totuşi, asigurările sunt o realitate economică socială care însoţeşte şi marchează istoria dezvoltării omenirii.
Asigurarea este o activitate economico-socială care constă în protecţia persoanelor fizice şi juridice în calitate de asiguraţi împotriva diverselor riscuri şi este realizată de către societăţi specializate, în calitate de asigurători.
Totodată asigurarea reprezintă o operaţiune economico-financiară prin care partea denumită asigurător despăgubeşte, în cazul producerii unui eveniment nefast, partea denumită asigurat, printr-o sumă de bani ( îndemnizaţia de asigurare sau suma asigurată). 
Asiguararea are la bază principiul mutualităţii, potrivit căruia fiecare asigurat contribuie cu o sumă (primă de asigurare) relativ modestă la crearea fondului de asigurare din care sunt acoperite daunele suferite.
Principiul mutualităţii este aplicabil, la rîndul său, se bazează pe acţiunea legii numerelor mari (care este o lege statistică avînd următorul enunţ: cu cît este mai mare numărul expunerilor la risc, cu atît probalitatea daunelor produse se va apropia de valoarea probabilităţii daunelor estimate).
Esenţa economică a asigurării o reprezintă acoperirea daunelor dintr-un fond central,creat din colectarea primelor de asigurare colectat plătite de către asiguraţi. Destinaţia acestui fond este următoarea:
- plata daunelor;
- crearea unui fond de rezervă (din care se vor achita daunele mari;)
- acoperirea cheltuielilor administrative ale societăţii;
Esenţa asigurării o reprezintă:
- existenţa comunităţii de risc;
- mutualitatea în suportarea pagubelor;
- împărţirea, respectiv dispersia riscului;
Funcţiile asigurărilor:
1.Funcţia de repartiţie se manifestă în primul rând prin procesul de formare a fondului de asigurare pe seama primei suportate de persoanele fizice şi juridice cuprinse în asigurare.
2. Funcţia de control urmăreşte modul în care se încasează primele de asigurare şi alte venituri ale organizaţiei de asigurare, cum se efectuează plăţile cu titlu de indemnizaţie de asigurare, cheltuielile de prevenire a riscurilor, etc.Asigurarea se manifestă ca ramură prestatoare de servicii în momentul în care o societate comercială de asigurare, în schimbul primelor încasate de la persoanele fizice sau juridice, oferă acestora un serviciu şi anume obligaţia de a prelua asupra sa efectele negative ale producerii unui anumit eveniment sau complex de evenimente.
Elementele asigurărilor:
1. Asigurătorul este persoana juridică, societate de asigurări, care în schimbul primei de asigurare de la asigurat îsi asumă răspunderea de a acoperi pagubele produse bunurilor sau serviciilor asigurate;
2. Asiguratul este persoana fizică sau juridică ce se asigură împotriva unor evenimente ce pot apărea în viaţa sa, care îşi asigură bunurile împotriva unor calamităţi naturale sau care se asgiruă pentru prejudiciul pe care îl poate produce unor terţe persoane;
3. Beneficiarul asigurării este persoana care are dreptul să încaseze despăgubirea sau suma asigurată, fără ca aceasta să fie parte la contractul de asigurare;
4. Contractantul asigurării este element specific asigurărilor facultative şi reprezintă persoana fizică sau juridică care poate încheia o asigurare, fără însă ca aceasta să obţină calitatea de asigurat;
5. Contractul de asigurare este actul juridic prin care se reglementează raporturile juridice dintre părţile contractante. Este format dintr-un ansamblu de documente cuprinzând:
-cererea de asigurare;
-poliţa de asigurare;
-condiţiile contractuale pentru asigurarea de bază şi pentru clauzele suplimentare ataşate.
6. Riscul asigurat este evenimentul care odată produs, datorită efectelor sale, obligă pe asigurător să plătească asiguratului sau beneficiarului asigurării, despăgubirea sau suma asigurată;
7. Evaluarea în vederea asigurării este element specific asigurărilor de bunuri;
8. Suma asigurată este parte din valoarea de asigurare pentru care asigurătorul îşi asumă răspunderea în cazul producerii evenimentului pentru care s-a încheiat asigurarea;
9. Norma de asigurare reprezintă suma asigurată, stabilită prin lege, pe unitatea de obiect asigurat, ea fiind întâlnită numai în cazul asigurărilor de bunuri obligatorii;


Fisiere în arhivă (1):

  • Societatea de Asigurari Moldcargo SRL.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 5€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!