Strategia Europa 2020

Cuprins proiect

Introducere 3
Strategia Europa 2020 3
Europa poate să reușească 4
Cum dorim să fie Europa în anul 2020? 5
De ce avem nevoie de o creştere inteligentă? 8
De ce avem nevoie de o creştere durabilă? 9
De ce avem nevoie de o creştere favorabilă incluziunii? 10
Strategia EUROPA 2020 la nivel naţional 10
Concluzie 14
Bibliografie 15


Extras din proiect

Introducere
Europa trece printr-o perioadă de transformare. Criza a anulat ani de progrese economice și sociale și a pus în evidență deficiențele structurale ale economiei Europei. Între timp, lumea evoluează rapid, iar provocările pe termen lung (globalizarea, presiunea exercitată asupra resurselor, îmbătrânirea) se intensifică. UE trebuie să se ocupe acum de propriul viitor. Europa poate reuși dacă acționează în mod colectiv, ca Uniune! Este nevoie de o strategie care să ne permită să ieșim din criză mai puternici și care să transforme UE într-o economie inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, caracterizată prin niveluri ridicate de ocupare a forței de muncă, productivitate și coeziune socială. Iată de ce considerăm că tema abordată are o importanță majoră pentru viitorul Uniunii Europene și, bineînțeles, pentru România.
În plus, considerăm că Strategia Europa 2020 constitue un pas major în direcția redresării economice a României.
Strategia Europa 2020
Astfel, pe data de 3 martie 2010, Comisia Europeană a prezentat proiectul unei strategii economice a Uniunii pe următorii 10 ani, care sa înlocuiască actuala Agendă Lisabona. El se bazează pe un document de lucru prezentat pe 24 noiembrie 2009 dezbaterii publice. Scoțând în evidență vulnerabilități fundamentale, criza economică globală a impus ceva nou, adecvat momentului și provocărilor unor noi competitori mondiali în frunte cu China și India, iar în consecință, U.E. își propune un nou obiectiv strategic, o creștere suplimentară a competitivității cu 2 % în următorul deceniu. Mai în detaliu, proiectul agendei “Europa 2020” are în vedere 3 mari formule de creștere economică în decada următoare:
- creștere inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și inovare;
- creștere durabilă: promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, mai ecologice și mai competitive;
- creștere favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării forței de muncă, care să asigure coeziunea socială și teritorială.
Considerăm că Europa 2020 oferă o imagine de ansamblu a economiei sociale de piață a Europei pentru secolul al XXI-lea.
Europa poate să reușească
Europa are multe atuuri: talentul și creativitatea cetățenilor noștri, o bază industrială puternică, un sector al serviciilor solid, un sector agricol prosper și de înaltă calitate, o puternică tradiție maritimă, piața unică și moneda comună, poziția de cel mai mare bloc comercial din lume și de destinație principală a investițiilor directe străine. De asemenea, putem conta pe valorile noastre puternice, pe instituțiile noastre democratice, pe atenția pe care o acordăm coeziunii economice, sociale și teritoriale și solidarității, pe respectul pe care îl purtăm mediului, pe diversitatea culturală, pe respectul pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați – si acestea ar fi doar câteva dintre punctele forte ale Europei. Multe dintre statele membre ale UE se numără printre cele mai inovatoare și dezvoltate economii din lume. Însă Europa are cele mai mari șanse de reușită dacă acționează în mod colectiv – ca Uniune.
În urmă cu doar câțiva ani, Europa a încetat a mai fi divizată, odată cu aderarea unor noi state membre la Uniune și înscrierea altora pe traiectoria aderării viitoare sau a unei legături mai strânse cu Uniunea. În ultimii doi ani, acțiunile comune adoptate în momentul culminant al crizei, prin intermediul Planului european de redresare, au permis evitarea prăbușirii economiei, în timp ce sistemele noastre de protecție socială au contribuit la protejarea cetățenilor de condiții și mai grele de viață.
Europa este în măsură să acționeze pe timp de criză și să își adapteze economiile și societățile. În prezent, cetățenii europeni traversează din nou o perioadă de transformare, pentru a face față impactului crizei, deficiențelor structurale ale Europei și intensificării provocărilor mondiale. Acționând astfel, ieșirea din criză trebuie să constituie pentru noi punctul de intrare într-o nouă economie. Pentru ca generațiile actuale și viitoare să se bucure în continuare de o viață sănătoasă, de înaltă calitate, bazată pe modelele sociale unice ale Europei, trebuie să acționăm acum. Avem nevoie de o strategie care să transforme UE într-o economie inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, caracterizată de niveluri ridicate de ocupare a forței de muncă, productivitate și coeziune socială. Strategia Europa 2020 răspunde acestor cerințe. Este o agendă destinată tuturor statelor membre, care ia în considerare diverse nevoi, diferite puncte de plecare și particularități naționale pentru a promova creșterea tuturor.


Fisiere în arhivă (1):

  • Strategia Europa 2020.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!