Structura economiei naționale

Extras din proiect

Economia națională
un sistem complex;
un ansamblu de activități, relații și fluxuri economice variate, istoricește constituite; 
ansamblul ramurilor de activitate.
Economia unei țări poate fi:
Simplă: - conține o singură ramură sau subramură;
Complexă: - conține toate tipurile principale de ramuri;
Componentele economiei naționale
Schița principalelor ramuri ale economiei naționale
Componentele economiei naționale în viziunea lui Adam Smith și Karl Marx
Componentele economiei naționale în viziunea lui Colin clarck și Jean Fourastié
Structura economiei naționale
fiecare ramură a economiei naționale depinde de toate celelalte ramuri;
exprimă procentul cu care participă fiecare ramură la obținerea produsului național într-un anumit an;
se modifică în timp.
Caracter istoric
STRUCTURA PIB-ULUI ȚĂRILOR PE SECTOAREPOZIȚIONAREA ȚĂRII NOASTRE ÎN FUNCȚIE DE pib PE PLAN MONDIAL, ÎN 2005
Caracter obiectiv
structura economiei naționale depinde de structura nevoilor de consum ale populației căci ele dictează structura producției.
Structura economiei naționale a unei țări reflectă:
nivelul ei de dezvoltare la data respectivă;
structura nevoilor de consum ale populației țării respective;
structura resurselor, etc.


Fisiere în arhivă (1):

  • Structura Economiei Nationale.ppt

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!