Studiu de caz privind evaluarea unui teren

Cuprins proiect Cum descarc?

STUDIU DE CAZ PRIVIND EVALUAREA UNUI TEREN ...2
CAPITOLUL I. PREMISELE EVALUARII 2
1.1 Obiectul evaluarii ...2
1.2 Scopul evaluarii .2
1.3 Data inscriptiei, evaluarii si intocmirii raportului ..2
1.4 Drepturile de proprietate evaluate 2
1.5 Premisa valorii si tipului acestuia ..3
1.5.1 Definirea valorii ...3
1.5.2 Modul de exprimare a valorii .3
1.6 Ipoteze si conditii limitative de evaluare 3
1.6.1 Ipotezele evaluarii ..3
1.6.2 Conditii limitative ...4
1.7 Surse de informare 4
CAPITOLUL II. ABORDAREA EVALUARII 5
2.1 Consideratii privind procedura de evaluare ..5
2.2 Etapele parcurse in vederea evaluarii ..5
2.3 Analiza celei mai bune utilizari (CMBU) ..6
2.4 Abordarea prin piata. Metoda comparatiilor de piata ...6
CAPITOLUL III. ANALIZA PIETEI IMOBILIARE SPECIFICE .6
3.1 Consideratii privind piata imobiliara si caracteristicile sale ..6
3.2 Localizarea proprietatii studiate .7
3.3 Echilibrul pietei ..7
3.4 Factori determinanti 7
3.5 Conditiile pietei ..7
CAPITOLUL IV. DESCRIEREA PROPRIETATII IMOBILIARE EVALUATE ..7
4.1 Prezentarea beneficiarlui ..7
4.2 Amplasarea proprietatii imobiliare ..7
4.3 Descrierea proprietatii imobiliare 8
4.4 Situatia juridica a proprietatii imobiliare ..8
CAPITOLUL V. EVALUAREA PROPRIETATII IMOBILIARE .8
5.1 Evaluarea proprietatii imobiliare .8
5.2 Evaluarea terenului. Metoda comparatiilor de piata .8
CAPITOLUL VI. CONCLUZII 11
BIBLIOGRAFIE .11


Extras din proiect Cum descarc?

STUDIU DE CAZ PRIVIND EVALUAREA UNUI TEREN
Se evalueaza in vederea constituirii ca aport in natura la capitalul social al S.C. ANASTASIA S.A. a unui teren in suprafata de 5000 m2 situat in intravilanul mun. Iasi, zona Harlau, pentru care se intocmeste raport de evaluare.
Raportul de evaluare va cuprinde urmatoarele elemente:
- Pagina de antet;
- Rezultatele evaluarii;
- Declaratia de conformitate;
- Cuprinsul raportului de evaluare;
- Continutul detaliat al raportului, pe capitole, subcapitole;
- Concluzii;
- Anexe.
CAPITOLUL I
PREMISELE EVALUARII
1.1 Obiectul evaluarii
Obiectul evaluarii este constituit dintr-un teren intravilan, cu o suprafata totala de 5000 m2, situat in intravilanul mun. Iasi, zona Harlau, aflat in patrimoniul S.C. ANASTASIA S.A., mun. Iasi.
1.2 Scopul evaluarii 
Raportul de evealuare a fost intocmit la solicitarea proprietarului in vederea stabilirii valorii de piata a imobilului in raport de conditiile existente si prin comparatie directa cu valoarea altor terenuri concretizate in proprietati imobiliare vandute la date recente.
1.3 Data inscriptiei, evaluarii si intocmirii raportului
Evaluarea corespunde datei de 09.04.2019, pe baza constatarilor efectuate pe teren, la data de 08.04.2019, care constituie data inscriptiei.
Data la care se considera valabile toate concluziile prezentei evaluari este data de 09.04.2019. 
1.4 Drepturile de proprietate evaluate
A fost supus evaluarii dreptul deplin de proprietate al S.C. ANASTASIA S.A., mun. Iasi, asupra terenului prezentat anterior.
Imobilul evaluat, in suprafata de 5000 m2, apartine proprietarului numit cu drepturi depline, fapt demonstrat prin extrasul de carte funciara emis de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Documentatia cadastrala si actele de proprietate sunt anexate in copie la prezentul raportat.
Proprietatea apare ca fiind libera de sarcini, nefiind grevata de ipoteci sau de alte sarcini.
1.5 Premisa valorii si tipului acestuia
Evaluarea terenului a fost efectuata avand ca premisa a valorii asumarea circumstantelor de tranzactie concretizate, respectiv:
- Proprietatea imobiliara este libera de sarcini, servituti si libera de constructii;
- Proprietatea imobiliara este in functiune;
- Terenul este un tot unitar.
Stabilirea valorii de piata este solicitata de proprietar in vederea constituirii ca aport la capitalul S.C. ANASTASIA S.A.
1.5.1 Definirea valorii
Evaluarea este un proces de estimare a valorii unui bun la un moment dat, ce reflecta aprecierea efectuata pe baza unor criterii de comparatie, in contextul conditiilor locale de piata.
Valoarea de piata este definita de Standardele Internationale de Evaluare (IVS) reprezentand ,,suma estimata pentru care un activ sau o datorie ar futea fi schimbata la data evaluarii, intre un cumparator hotarat si un vanztor hotarat, intr-o tranzactie nepartinitoare, dupa un marketing adecvat si in care partile au actionat fiecare in cunostinta de cauza, prudent si fara constringere.
In elaborarea raportului de evaluari s-a luat in calcul influenta factorilor si a informatiilor posibile sa influenteze valoarea de piata a proprietatii imobiliare.
1.5.2 Modul de exprimare a valorii
Valoarea finala a evaluarii este exprimata in lei si in euro.
In vederea estimarii elementelor luate in calcul s-a utilizat cursul valutar comunicat de BNR la data de 09.04.2019, respectiv 1 euro = 4,7526 lei.
Valoarea finala exprimata ca opinie in cadrul prezentului raport de evaluare reprezinta suma ce urmeaza a fi platita in conditiile unei plati integrale cash, fara a lua in calcul conditii de plata deosebite.
1.6 Ipoteze si conditii limitative de evaluare
Evaluarea si elaborarea prezentului raport sunt fundamente pe o serie de ipoteze de lucru si conditii limitative, prezentate in continuare.


Fisiere în arhivă (1):

 • Studiu de caz privind evaluarea unui teren.docx

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Bibliografie

- Mircea MUNTEANU, Iulia Andreea BUCUR, ,,Evaluarea intreprinderii. Aplicatii practice, studii de caz si teste grila" , Editura ALMA MATER, Bacau, 2015.
- ***https://www.imoradar24.ro


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 5€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!