Tranzitia la Economia de Piata a Tarilor Central si Est-Europene

Cuprins proiect Cum descarc?

Introducere
Analiza empiric. privind procesul de tranzi.ie al rilor central i est- europene
2.1. Economia centralizat.
2.2. Economia de pia 
2.3. Procesul de tranzi.ie
Studiu de caz: Procesul de tranzi.ie in Romania i Polonia
Concluzii
Bibliografie


Extras din proiect Cum descarc?

Introducere
Lucrarea de fa face referiri la mersul tranzi.ional in rile din centrul i estul european. Nu ne propunem s. atingem pe larg toate aspectele transform.rii din rile men.ionate i de aceea le-am nuan.at ideatic pe cele mai importante dintre ele. In prima parte a analizei empirice vom defini economia centralizat. i economia de pia eviden.iind diferen.ele dintre cele dou 
In cel de-al doilea subcapitol al lucr.rii vom detalia etapele procesului de tranzi.ie parcurse de rile central i est-europene. Aceste economii au intrat in tranzi.ie ca i oamenii, care devenindu-le insuportabil. canicula se arunc. in apa in speran.a c. vor inv a cumva s. innoate.
Procesul de tranzi.ie de la economia centralizat. la economia de pia a generat atat avantaje cat i dezavantaje (etapizarea economiei, pia.a neagr. sau economia subteran., confiscarea banilor popula.iei, cre.terea impozitelor).
In partea a treia am realizat un studiu privind procesul de tranzi.ie in Romania i Polonia. In acest studiu am urm.rit diferen.ele macroeconomice dintre cele doua ri inainte i dup. tranzi.ie, gradul de interven.ie al statului, reformele adoptate in ceea ce prive.te liberalizarea pie.ei, trecerea la capitalism i investi.iile atrase de cele dou. ri.
De asemenea am abordat planul Balcerowicz, denumit i terapia de oc!? , intrat in fuc.iune in 1989 care a strarnit controverse in randul popula.iei care se opunea m.surilor dure, cerand !?m.suri keynesiste pentru o criz. pe care o socoteau de natur. keynesian.!?. Ace.tia criticau Guvernul c. vinde proprietatea statului pe nimic investitorilor str.ini la fel cum s-a intamplat i in Romania.
Analiza empiric. privind procesul de tranzi.ie al rilor central i est- europene Acum aproape dou. decenii, 27 de ri au intrat pe un drum necunoscut i plin de provoc.ri pentru evolu.ia lor, denumit de literatura de specialitate tranzi.ia la democra.ie i economia de pia Transformarea cuprinz.toare, care a afectat via.a a peste 1,5 miliarde persoane, poate fi considerat. unul dintre cele mai importante evenimente ale secolului XX. R.spandite geografic pe dou. continente, Europa i Asia, rile in tranzi.ie au format un grup eterogen inc. de la inceputul procesului de transformare. Studii comparative aprofundate au putut fi realizate numai prin limitarea num.rului de ri dup. criterii obiective. Un criteriu larg aplicat a fost cel geografic, avandu-se in vedere c. rile in tranzi.ie au c.utat imediat s. intre pe o traiectorie in jurul unui centru economic regional. Pentru rile central i est-europene acesta era Uniunea European., pentru rile foste sovietice, cu excep.ia rilor baltice, era Rusia, iar pentru rile asiatice, Japonia.
Exist. in grup i ri cu poten.ial mare precum Rusia i China care pot deveni ele insele modele i centre de gravita.ie economic T.rile mai avansate in procesul tranzi.iei erau Cehia, Polonia i Ungaria, ins. un alt grup de ase ri s-au al.turat acestora: Bulgaria, Cehia, Polonia, Romania, Slovacia i Ungaria, care prezint. anumite caracteristici comune: pozi.ionare geografic. pe continentul european, dimensiune economic., m.rimea popula.iei, orientare geopolitic. etc. 1 Economia centralizat. este un sistem economic in care mijloacele de produc.ie se afl. in proprietate public., iar activitatea economic. este controlat. de o autoritate central Planurile centralizate determin. tipurile de bunuri care urmeaz. s. fie produse, aloc. materiile prime, fixeaz. procentele de produc.ie pentru fiecare intreprindere in parte i stabilesc pre.urile. Majoritatea rilor comuniste au avut economii centralizate. i rile capitaliste pot adopta sistemul de economie centralizat., in situa.ia in care se instituie starea de urgen (de exemplu, pe timp de r.zboi) pentru valorificarea rapid. a resurselor. Caracteristicile economiei centralizate:
- resursele sunt alocate de c.tre o autoritate central. cu rol de planificare;
- resursele i industriile cheie sunt de.inute i controlate de stat;
- sectorul public este principalul arbitru in ceea ce prive.te accesul la resursele societ ii;
Economia de pia reprezint. acel mod de organizare a economiei care se intemeiaz. pe mecanisme obiective ce pun in valoare for.ele pie.ei i in care raportul dintre cerere i ofert. determin. principiile de prioritate in alocarea i utilizarea resurselor materiale, umane i financiare disponibile. Caracteristicile economiei de pia :
- resursele sunt alocate prin mecanismul pre.urilor ;
- proprietatea i controlul unor resurse importante precum p.mantul i capitalul sunt in posesia unor indivizi sau firme private;
- legea propriet ii d. proprietarilor dreptul s. ia decizii in leg.tur. cu accesul la resurse i s. decid. scopul i maniera in care acestea vor fi folosite;


Fisiere in arhiva (1):

  • Tranzitia la Economia de Piata a Tarilor Central si Est-Europene.pdf

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Proiecte.ro.


Descarca aceast proiect cu doar 5 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!