Amplificatoare operaționale

Cuprins proiect

1. Introducere
2. Circuite liniare realizate cu Amplificatoare Operationale
2.1.Circuitul inversor
2.2.Circuitul neinversor
2.3.Circuitul sumator inversor
2.4.Circuitul diferential
2.4.1.Circuitul diferential realizat cu un singur AO
2.4.2.Circuitul diferential realizat cu mai multe AO
3. Amplificatoare de tensiune alternativa
4 .Realizarea schemei
4.1.Relati de calcul
4.2.Schema si simului


Extras din proiect

1.Introducere
Amplificatorul operaţional (AO)-(fig 1), este un amplificator electronic de curent
continuu, cu câştig mare, realizat sub formă de circuit integrat (CI), care amplifică
diferenţa tensiunilor aplicate pe cele două intrări şi este capabil să realizeze o gamă
largă de funcţii liniare, neliniare şi de procesare de semnal.
Majoritatea AO se alimentează de la o sursă dublă de tensiune, cu polarităţi
opuse, valorile uzuale fiind +15V şi -15V. Dar AO pot fi alimentate şi cu tensiuni
mai mici decât cele amintite, conform datelor de catalog.
Există şi AO care se alimentează cu tensiune simplă, cum ar fi cele din structura circuitelor de condiţionare a semnalului, de exemplu, alimentate de la baterii, care lucrează într-o gamă largă a tensiunilor de alimentare, cuprinsă între 2,5V şi 16V (sursă simplă).
O sursă dublă se obţine prin legarea în serie a două surse simple E1 si E2 (fig.2).
2
2.Circuite liniare realizate cu Amplificatoare Operationale
2.1.Circuitul inversor
Circuitul inversor reprezintă cea de-a doua configuraţie de bază realizată
cu AO. Structura configuraţiei inversoare se prezintă în fig.3
a) amplificare in bucla inchisa a configuratiei inversoare:
• pentru amplificator operational ideal:
;
• pentru amplificatorul operational real:
Înlocuid AO din fig.3 cu modelul din fig.5,se poate scrie relatia:
b) rezistenta de intrare a configuratiei inversoare,daca se tine seama numai de 
amplificarea in bucla deschisa este:
c)rezistenta de iesire a configuratiei inversoare,in cazul in care r0 are valoarea finite este:
3
2.2. Circuitul neinversor
Circuitul neinversor reprezintă una dintre configuraţiile de bază ale AO şi are structura din fig.4,unde:-RC reprezinta rezistenta de compensare a efectului curentilor (c.c) 
de polarizare a intrarilor AO;
-RL reprezinta rezistenta de sarcina(in majoritatea cazurilor RL 
reprezinta rezistenta de intrare a etajului urmator).
a) amplificarea in bucla inchisa a configuratiei neinversoare
• pentru amplificatorul operational ideal.


Fisiere în arhivă (1):

  • Amplificatoare Operationale.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!