Proiect CAIF

Extras din proiect

Interfat a analogica pentru un sistem de stocare de date 
Implementare 
Topologie PGA : 
-Comutator calea de semnal
-Domeniul castig : -9db - 9db
-Pas : 3db
-Banda minima :320k
Filtru
f.d.t : Chebyshev riplu 0.5dB 
H0 [dB] : 20
Fc -3db : 160k
Amin la 2*fc : -2db
Topologie Biquad : KHN 
Implementare Ao real
Cascoda Pliata, n013, VDD=2V, VSS=0V 
2. Pașii de proiectare: 
alegerea topologiei de biquad; 
determinarea ordinului FTJ; 
determinarea GBWmin; 
proiectarea amplificatorului operațional; 
verificarea funcționării filtrului cu AO real; 
alegerea topologiei PGA; 
proiectarea PGA; 
verificarea funcționării PGA, cu AO real si comutatoare reale; 
verificarea funcționării sistemului atât in domeniul frecventa cat si in domeniul timp. 
3.2. Determinarea ordinului: 
Se proiectează un filtru trece jos de ordin doi care sa satisfacă cerințele legate de câştig (20dB), frecventa de taiere (160kHz) si aproximare (KHN) după care se verifica dacă atenuarea la o octavă de frecvenţa de taiere (320kHz) satisface condiţia din enunţul proiectului (amin < 2dB) Dacă această condiţie nu este îndeplinită, se proiectează un FTJ de ordin 3 şi se verifică din nou condiţia. Se continuă cu creşterea ordinului până când condiţia este satisfăcută. Filtrele vor fi simulate cu ajutorul unui model ideal de AO (GBW=1000meg) 
R0=40k, R=200k , R3=R2=R1/2=40k
=> H0=(R/R0)(*R3/R1) = 10=5*2;
C1=C2=C=[1p…10p]=10pF
R4=R5=R6=108k 
R7 =627k
Parametri : Gain =1000 ; f =40k ,GBW=40meg ,pentru determinarea GBW min


Fisiere în arhivă (1):

  • Proiect CAIF.ppt

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!