Proiectarea Rețelei Telefonice Urbane

Cuprins proiect

SARCINA 5
1.SCHEMA STRUCTURALĂ A RTU CU EVIDENŢIEREA CTR2 6
2.SCHEMA FUNCŢIONALĂ A CENTRALEI PROIECTATE 9
3.CALCULUL INTENSITĂŢII TRAFICULUI ÎNTRE CTR2 ŞI CELE EXISTEN-TE 11
3.1. Valori tipice ale intensităţii traficului şi împărţirea abonaţilor pe categorii 11
3.2. Determinarea intensităţii traficului local şi interurban pentru fiecare centrală 11
3.3. Determinarea intensităţii traficului către nodul serviciilor special…… 13
3.4. Determinarea intensităţii traficului intern al centralelor 14
3.5. Determinarea intensităţii traficului dintre CTR2 şi celelalte centrale 15
3.6. Calculul traficului în interiorul unităţii distante 16
3.7. Determinarea intensităţii traficului unităţilor distante RDLU 17
4.CALCULUL VOLUMULUI DE ECHIPAMENT LA CENTRALA PROIECTA-TĂ ŞI A NUMĂRULUI DE JONCŢIUNI CU CELELALTE CENTRALE EXIS-TENTE 18
5.REPREZENTAREA SCHEMATICĂ A TRASEULUI DINTRE DOI ABONA-ŢI 22
CONCLUZII 25
BIBLIOGRAFIE 26


Extras din proiect

Datele iniţiale pentru efectuarea proiectului
Să se elaboreze proiectul de extindere şi de modernizare a reţelei telefonice urbane (RTU) pe baza unei centrale telefonice digitale de tip EWSD.
Admitem că reţeaua este raionată cu numerotarea liniilor de abonat compusă din 5 cifre. În reţea deja sunt în exploatare 4 centrale telefonice (CTR) cu parametrii conform tabelului de mai jos:
Centrala Tip centrală Capacitatea montată, Nm Cota abonaţilor rezidenţiali, i
CT 2 АТС К 5600 -
CT 3 АТС КУ 7500 0,9
CT 4 AXE 10 12600 0,8
CT 5 Alcatel 1000 E 10 15200 0,9
Va fi înlocuit echipamentul CT 2 cu extinderea capacităţii montate existente cu 1000* 7(D) cu cota abonaţilor rezidenţiali de 2=0,9. La centrală va fi conectate o unitate distantă cu capacitate montată de 1000 linii, dintre care 921de tip POTS rezidenţiali , 32 linii ISDN cu acces de bază şi 15 taxofoane. Se admite ca la fiecare centrală inclusiv cea nouă numărul de taxofoane este de Nt=0,02*Nm. Numărul abonaţilor ISDN cu acces de bază la fiecare CT este de NBA=2D=27=128 şi cu acces primar NPA=D-4=7-4=3.
SARCINA
1. Să se prezinte schema de structură a RTU cu evidenţierea CT 2 proiectate. Se admite că toate joncţiunile dintre centrale sunt organizate prin sisteme de multiplexare PCM. Pe schemă se indică tipul centralelor şi capacităţile lor, numerotarea liniilor de abonat, NSS şi CTI.
2. Să se prezinte schema funcţională a centralei proiectate CT 2.
3. Să se calculeze intensitatea traficului între CT 2 şi cele existente.
4. Să se determine volumul de echipament la centrala proiectată şi capacitatea joncţiunilor cu centralele existente.
5. Să se prezinte schematic traseul de conexiune dintre doi abonaţi. Cel apelant (abonatul A) are numărul 54774, iar cel apelat (abonatul B) este cu numărul 24477. Succint să se descrie procesul de stabilire a legăturii între aceşti abonaţi.
1. SCHEMA DE STRUCTURĂ A REŢELEI TELEFONICE (RTU) CU EVIDENŢIEREA CENTRALEI CTR2
Pentru a reprezenta structura reţelei telefonice urbane extinse e nevoie să alcătuim planul de numerotare a întregii reţele. Pentru a alcătui harta de numerotare vom utiliza nemijlocit capacitatea montată a fiecărei centrale. Deoarece avem în total 47900 de numere în reţea planul de numerotare constă din 5 cifre. Prima cifră din numerele rezervate fiecărei centrale va fi numărul său de ordine. Dacă centrala, însă, are mai mult de 10000 de abonaţi, atunci în harta de numere a ei pentru prima zecea mie de abonaţi se va conţine numărul de ordine al centralei iar pentru restul abonaţilor se vor folosi cifrele libere. Numărul centralei în acest caz se va modifica adăugîndu-se la sfîrşitul ei simbolul „/” şi cifra nouă utilizată pentru numerotarea abonaţilor ce trec peste 10000. Pentru prima cifră în numerotare nu se includ cifrele 0 şi 1 deoarece ele sunt rezervate de planul naţional de numerotare.
Planul de numerotare a reţelei prevede şirul de cifre în creştere de la 1 pînă la 0, adică cifra 0 este cea mai mare din şir. În tabelul 1.1 e prezentată harta de numere rezervate pentru fiecare centralele telefonice a reţelei.
Tabelul 1.1 Harta de numere ale reţelei de telecomunicaţii proiectată
Centrala Capacitatea montată Harta de numere
CT 2/6 Nm=12600 20000-29999
60000-61599
61000-61999
CT 3 Nm=7500 30000-37499
CT 4/7 Nm=12600 40000-49999
70000-72599
CT 5/8 Nm=15200 50000-59999
80000-85199
În schema de structură (fig. 1.1) a RTU sunt prezentate centralele telefonice şi liniile de conexiune între ele. Pentru centrala EWSD e prezentată şi unitatea distantă. Legătura cu centrala interurbană şi nodul serviciilor speciale (NSS) sunt prezentate schematic cu două săgeţi de la fiecare centrală. Liniile de conexiune dintre centrale de tip PCM sunt alcătuite din sisteme PCM30 şi linii digitale.


Fisiere în arhivă (3):

  • Proiectarea Retelei Telefonice Urbane
    • cuprins.doc
    • Proiectarea Retelei Telefonice Urbane.doc
    • titlu.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!