Proiecte pentru domeniul Electrotehnică pagina 1 din 43

doc

Projet de Protection des Reseaux Industriels - Etude D'Une Installation Basse Tension

I. Introduction Le but de ce projet est d’étudier une installation basse tension, ceci consiste à déterminer de manière précise les canalisations et leurs protections. Les canalisations (câbles) doivent satisfaire à plusieurs contraintes, ils doivent pouvoir véhiculer les courants d’emploi et ne pas engendrer des chutes de tensions trop importantes en régime ou lors de démarrage de moteurs. Les protections, disjoncteurs ou fusibles, ont pour rôle d’une part de protéger la canalisation et d’autre part d’assurer la protection des personnes contre des contacts indirects. Le réseau que nous ... vezi detalii

docx

Studiul Tipului și Caracteristicilor Consumului Energetic

Studiul tipului si caracteristicilor consumului energetic Energia a devenit un factor strategic în politica globală, o componentă vitală şi un factor de cost pentru dezvoltarea economică şi progresul societăţii în ansamblu, generând o serie de preocupări majore la nivel mondial. În situaţia limitării resurselor primare de energie, pentru a se atinge durabilitatea în acest domeniu este nevoie ca energia să se producă, să se furnizeze şi să se consume într-un mod mai eficient decât până acum. In plan mondial ,resursele folosite pentru producerea energiei totale mondiale sunt redate in struc... vezi detalii

doc

Electroeroziune

CAPITOLUL 1 Prelucrarea materialelor Prelucrarea materialelor prin procedee speciale, bazate pe alte principii decât procedeele clasice a fost denumită prelucrare neconvenţională, sau specială. Prelucrările neconvenţionale sunt definite ca fiind acele procedee care îndeplinesc cel puţin una dintre condiţiile: - sunt eficiente pentru prelucrarea unor materiale cu proprietăţi deosebite (de exemplu cu duritate mare, sau casante etc.); - permit obţinerea cu mare precizie a unor suprafeţe speciale ca formă, dimensiuni, rugozitate (cu microasperităţi); - se aplică în medii speciale, ionizat... vezi detalii

doc

Proiect mijloace de măsurare a mărimilor geometrice

Măsuri terminale pentru lungimi Sunt măsuri ale căror valori reprezintă distanţa dintre suprafeţele terminale perpendiculare pe axa de măsurare, numite suprafeţe de măsurare. Clasificare: - lame plan-paralele; - cale plan-paralele; - calibre; - lere pentru grosimi; - sfere. Lamele plan-paralele Sunt confecţionate din sticlă optică, folosite pentru verificarea planităţii suprafeţelor prelucrate prin lepuire şi au formă cilindrică, iar cele două baze au suprafeţe perfect plane şi paralele. Se păstrează în truse , iar pentru verificare se pot folosi una sau mai multe la un loc. Cal... vezi detalii

doc

Le charbon et ses nouvelles technologies d'utilisation sans emissions de CO2

Références Introduction Le charbon est le combustible fossile le plus anciennement utilisé. Il a rendu possible la première révolution industrielle à la fin du 18e siècle en Angleterre et fourni les bases énergétiques essentielles de la seconde à la fin du 19e siècle. Bien que la concurrence du pétrole et du gaz naturel aient fait progressivement baisser sa contribution à la fourniture d’énergie dans le monde, il est encore la deuxième énergie primaire utilisée derrière le pétrole et devant le gaz naturel. Grâce à des réserves encore abondantes, une bonne répartition géographique et un ... vezi detalii

doc, rtf

Mărimi Nominale ale Mașinilor Electrice

ARGUMENT Transformatoarele si masinile electrice reprezinta elemente componente de baza ale unui sistem electromagnetic. Pana in prezent producerea energiei electrice in sistemele electromagnetice are loc in principal in sisteme fizice, dinamice denumite generatoare si consta in conversie a energiei purtatorilor, precum si de obtinere directa a energiei electrice din caldura. Transportul economic la distanta si distributia de energie electrica in curent alternativ la alti parametri decat cei potriviti pentru generatare electrice sunt posibile prin utilizarea transformatoarelor electrice. ... vezi detalii

doc

Controlul Proceselor Tehnologice cu Ajutorul Calculatorului

Cap.I ARGUMENT In aceasta lucrare am prezentat tema „Controlul proceselor tehnologice cu ajutorul calculatorului”. Aceasta este structurata in doua capitole. In primul capitol am prezentat “Argumentul” care reprezinta o sinteza a lucrarii de specialitate. Utilizarea pe scara larga a structurilor numerice in conducerea instalatiilor tehnologice se explica prin cateva avantaje esentiale pe care le au echipamentele digitale de conducere, fata de cele analogice. Dintre acestea mentionam: - capacitate deosebit de ridicata de procesare a datelor, care permite implementarea unor functii de aut... vezi detalii

doc

Calculul Etajelor de Amplificare după Tensiune și Putere (KT-925)

Datele iniţiale PENTRU AMPLIFICATORUL DUPĂ TENSIUNE : Tensiunea de ieşire , V 1,6 Rezistenţa sarcinii , Ω 280 Frecvenţa limită de jos , Hz 160 Tensiunea de alimentare , V 6 Coeficientul distorsiunilor, % 1,10 PENTRU AMPLIFICATORUL DUPĂ PUTERE: Puterea de ieşire , W 2,0 Rezistenţa sarcinii , Ω 4 Frecvenţa limită de jos , Hz 90 Tensiunea de alimentare , V 12 Coeficientul distorsiunilor, % 1.14 Introducere Amplificator e numit dispozitivul ce permite conversia semnalului de intrare într-un semnal cu o putere mai mare, fara schimbări esenţiale a semnalului de iesire. Un ... vezi detalii

doc

Mașina de Curent Continuu

Maşinile electrice sunt utilizate în toate sferele de activitate ale omului. Ele formează practic, toate sursele de energie electrică şi elementele de acţionare în vederea efectuării Unui lucru mecanic de către mecanisme şi instalaţii În vastul proces de conversie a energiei, un loc însemnat îl ocupă conversia electromagnetică care se realizează cu ajutorul maşinii electrice. Astfel, maşina care face conversia energiei mecanice în energie electrică se numeşte generator electric, iar cea care face conversia energiei electrice în energie mecanică, motor electric maşina electrică care, cu i... vezi detalii

doc

Amplificatorul operațional

Sarcina proiectului De proiectat un amplificator de semnal fără transformator la ieşire, echipat cu tranzistori complementari cu puterea în sarcină de 2,5 W, având ca etaje preliminare construite în baza: 1. elementelor discrete; 2. amplificatoarelor operaţionale. În procesul de calcul al proiectului cu utilizarea amplificatoarelor operaţionale să se analizeze condiţiile de funcţionare stabilă a circuitului amplificator, cuprins cu o reţea de reacţie. CAPITOLUL 1 Schemotehnica amplificatoarelor de putere 1.1. Noţiuni generale despre amplificatoare de semnal de frecvenţă joasă fără t... vezi detalii

doc

Executarea instalațiilor electrice interioare

1. Elementele componente ale instalatiilor electrice interioare A. Conductoare electrice - Pentru circuitele de prize si iluminat, atât conductoarele de faza ,cat si cele de nul de lucru vor fi de regula din aluminiu unifilara , cu izolaţia din PVC de tipul AFY (STAS 6865). - Pentru nulul de protecţie si pentru interiorul corpurilor de iluminat se folosesc conductoare de cupru unifilare, cu izolaţie din PVC de tipul FY. - Conductoarele de tipul AFY si FY se livrează sub forma de colaci sau pe tambure de lemn , in lungimi de 50m pama la 100m.Colacii se leagă in cel puţin trei locuri cu s... vezi detalii

doc

Măsurarea intensității curentului

Argument Ştiinta este un ansamblu de cunoştinţe abstracte şi generale,fixate într-un sistem coerent obţinut cu ajutorul unor metode adecvate şi avand menirea de a explica , prevedea şi controla un domeniu determinat al realitaţii obiective. Descoperirea şi studierea legilor şi teoremelor electromagnetismului în urmă cu un secol si jumatate,au deschis o eră nouă civilizaţiei omeneşti. Problema mecanizarii în procesul de producţie a aparut odată cu primele mijloace tehnice (obiecte,materiale) care adoptau eforturile fizice ale omului la cerinţele intervenţiei asupra proceselor în sensul mi... vezi detalii

docx

Proiectarea unui Motor Asincron Trifazat de Înaltă Tensiune cu Rotor Bobinat Pentru Acționarea unei Benzi Trasportoare de Cărbune

Memoriu justificativ Tema lucrării de diplomă este proiectarea unui motor asincron trifa-zat de înaltă tensiune cu rotor bobinat pentru acţionarea unei benzi tran-sportoare Calculul şi construcţia motorului se face pornind de la anumite date care să precizeze performanţele tehnice, constructive şi funcţionale ale motorului, pentru destinaţia cerută. Gradul de protecţie, regimul de lucru şi mediul in care lucrează mo-torul au determinat alegerea tipului constructiv al acestuia. Astfel carcasa s-a adoptat ca fiind confecţionată din tablă laminate in construcţie sudată, pentru evacuarea căld... vezi detalii

docx

Măsurarea tensiunilor electrice

Tensiunea electrica este definite ca diferenta de potential electric dintre doua puncte. Unitatea de masura pentru tensiuni in sistemul international SI este voltul, avand ca simbol [V]. In general, tensiunile electrice se masoara prin metode de citire directa,cu aparate gradate in volti, numite voltmetre. In masurarile de mare precizie se utilizeaza metode de compensatie. In capitolul II s-a aratat ca aparatele magnetoelectrice au caracteristica statica de functionare dependenta de intensitatea curentului electric ce trece prin ele, α= K.I si ca fiecare aparat se caracterizeaza printr-... vezi detalii

Hopa sus!