Centrale Termice pe Gaz

Cuprins proiect

1. Scurt istoric 3 
2. Definiție. Clasificări 3 
2.1 Clasficare microcentrale 4 
3. Modul de funționare a centralelor termice murale 5
4. Centrale termice cu condensare 5
4.1 Principiul de funcționare al centralelor termice cu condensare 7
5. Părți componente și echipamente principale ale centralelor termic 7
5.1 Descrierea funcţionării schimbătoarelor de căldură 9
5.2 Schimbător primar 9
5.3 Schimbător bitermic BT 9
5.4 Senzorii de temperatură 10
5.5 Termostat supratemperatură 10
5.6 Schimbător monotermic MT 10
5.7 Schimbător secundar 10
6. Scheme de principiu 10
6.1 Centrala termică cu tiraj natural 10
6.2 Centrala termică cu tiraj forțat 10
6.3 Centrala termică cu tiraj forțat în condensație 11
7. Centrala termică pe gaz. Schemă detaliată 13
7.1 Principiu de funcționare 13
8. Detaliere centrală termică Ferroli DOMItech F24 16
8.1 Vedere generală și componente principale 16
8.2 Circuitul hidraulic 17
8.3 Schema electrică 18
8.4 Panoul de comandă 19
8.5 Tabel cu date tehnice 20
8.6 Diagrame 21
9. Integrarea centralei termice în instalația de încălzire 22
10. Integrarea unui termostat în instalația de încălzire 22
Bibliografie 23


Extras din proiect

1. Scurt Istoric
La 14 martie 1731 Johan Wilhelm BUDERUS a pus piatra de temelie la o mică societate minieră și metalurgică ce avea sa devina colosul de astazi al industriei germane de tehnică de încălzire. Prin expandari succesive sub mâna fiului Johan Wilhelm BUDERUS al II-lea și a urmașilor săi, societatea progresează treptat de la primele sobe din fontă în 1797, sub patent Lonholdt, cunoscute în întreaga lume ca cele mai sigure și economice, pana la producția de tuburi și piese turnate din fontă. Odată cu inventarea cazanului din fontă în 1893, Buderus se desparte în două societăți pe acțiuni care încep producerea în serie a elementelor de cazan și a radiatoarelor ce vor acoperi în scurt timp întreaga Germanie și țările învecinate. Revoluția tehnicilor de încalzire continuă, incepe fabricarea radiatoarelor din oțel, producția de cazane se dezvoltă exploziv, cererea de echipamente fiind din ce în ce mai mare. Anul 1927 marchează începutul producției moderne de centrale termice. Criza economică din '33-'35 nu afectează întreprinderile Buderus datorită gamei largi de produse utilizate în construcții și generează fuzionarea cu Buderus a numeroase firme afectate de criza, printre care turnătoriile Krupp.Dupa război începe fabricația pe bandă rulantă a radiatoarelor (1952) și a cazanelor din fontă (1957). Producția crește; Buderus introduce în fabricație cazane de abur, cazane din oțel, arzîtoare cu gaz sau combustibil lichid. Criza energetică din 1973 determinată de statele exportatoare de petrol a impus dezvoltarea unei noi generații de cazane Buderus cu consum de combustibil redus cu 15%. Sistemul de încalzire de joasă temperatură numit ECOMATIC a fost prezentat pentru prima oara la Targul International de Cazane Frankfurt am Main - ISH 1977. Prin aplicarea unui sistem de reglare modernă s-a adaptat temperatura agentului termic la temperatura exterioară. Această nouă tehnologie elaborată de Buderus s-a impus ca tehnologie de referință pentru întreg domeniul de specialitate, fiind astăzi de neconceput lipsa ei în proiectarea unei centrale termice moderne. 
La începutul anului 1983 s-a trecut la producția în serie a cazanelor cu tehnologia de recuperare a caldurii gazelor de ardere și reintroducerea acesteia în circuitul de încălzire, sistemul ECOMATIC PLUS. Prin răcirea gazelor de ardere s-a reușit atât condensarea vaporilor de apă din aceste gaze cât și diminuarea semnificativă a emisiilor poluante. 
2. Definiție. Clasificări
Definiție: O centrală termică este o instalaţie pentru producerea căldurii, care apoi se distribuie printr-un agent termic fluid (apă, abur, aer cald). O centrală termică este prevăzută cu una sau mai multe instalaţii de cazan, în focarul cărora se arde un combustibil.
O centrală termică poate fi:
- Un ansamblu de clădiri care conţin instalaţii de cazan, destinate să alimenteze cu căldură o platformă industrială sau un oraş. Dacă simultan se produce şi curent electric, însă alimentarea cu căldură are o pondere mare, este vorba de o centrală electrică de termoficare.
- O clădire care conţine instalaţii de cazan, destinate să alimenteze cu căldură un obiectiv.
- O cameră amenajată care conţine instalaţii de cazan, destinate să alimenteze cu căldură o clădire sau o parte a ei (nivel sau scară).
- O instalaţie de cazan care alimentează cu căldură o clădire sau o parte a ei, caz în care de obicei este vorba de o centrală de pardoseală.
- O instalaţie de cazan care alimentează cu căldură o locuinţă individuală, caz în care de obicei este vorba de o (micro)centrală de perete.
Tipuri constructive de centrale termice murale
Microcentralele murale sunt cazane mici, ușoare, verticale, acvatubulare cu sarcini termice sub 30KW, care pot fi montate pe pereții încăperilor.
2.1 Clasficare microcentrale:
- După destinația agentului termic folosit
- Microcentrale numai pentru încălzire
- Microcentrale numai pentru apă caldă
- Microcentrale pentru încălzire și apă caldă
- După tipul de combustibil folosit
- Alimentare cu gaz metan
- Alimentare cu GPL
- Alimentare cu curent electric
- După tipul constructiv
- În condensație (asigură recuperarea căldurii din gazele arse)
- Fără condensație
- După tipul camerei
- Cu cameră de ardere deschisă
- Cu camera de ardere închisă
- După tipul evacuării gazelor de ardere
- Cu evacuare naturală a gazelor de ardere (tiraj natural)
- Cu evacuare forțată a gazelor de ardere (tiraj forțat)
- După modul de instalare
- Pe perete
- Pe palier (pe podea)
- După tipul preparatorului de apă caldă
- Cu preparare instantanee
- Cu schimbător de căldură cu placi
- Cu schimbător de căldură biterm
- Cu boiler


Fisiere în arhivă (1):

  • Centrale Termice pe Gaz.docx

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!