Proiecte pentru domeniul Electrotehnică pagina 2 din 43

doc

Aparate de Conectare cu Actionare Manuala

Argument In conditiile actuale, de mentinere inalt de dezvoltare industriala, caracterizat prin crearea de mari capacitati de productie dotate cu tehnica moderna-adevarate platforme industriale, problemele conceptiei, realizarii si exploatarii eficiente a instalatiilor electrice industriale primesc noi dimensiuni. Volumul amplu al investitiilor, de circa 3000 miliarde lei, care se va realiza pana in 1990 conform prevederilor Programului Partidului Comunist Roman, va fi indreptat in primul rand spre cresterea fondurilor productive is in principal in directia mecanizarii si automatizarii p... vezi detalii

doc

Ingineria Sistemelor Industriale

Tema de proiect Să se dimensioneze dotarea tehnologică a unui sistem de producţie cu o capacitate de producţie Q=900 buc/an, al cărui obiect de fabricaţie este un transformator de măsură de inaltă tensiune cu izolaţie in ulei CESU 123 kv,pentru care se cunoaste : -documentatia tehnologica pe baza careia se vor sistematiza informatiile necesare dimensionarii; -numarul de centre de productie p=3, respectiv de consum c=2. [N(p,c)=>1(3,2),] Conţinutul proiectului 1.Sistematizarea informatiilor din documentatia tehnologica(repere, subansamble, operatii tehnologice,utilaje tehnologice, norm... vezi detalii

doc

Scurtcircuit prin Siguranțe Fuzibile

ARGUMENT Instalaţiile electrice energetice constau dintr-un număr relativ mare de elemente componente , grupate funcţional, în general ţn patru sectoare: producerea, transportul, distribuţia şi utilizarea energiei electrice. Tensiunea electrică în fiecare din cele patru sectoare este mai mare sau mai mică, ea obţinînd valori cuprinse între câteva zeci sau sute de volţi în sectorul utilizării şi câteva zeci sau sute de kilovolţi în sectorul transportului. În continuare se face o comparaţie calitativă între instalaţiile de producere, transport şi distribuţie pe de o parte şi instalaţiile de... vezi detalii

doc, mef

Analiza Propagării Undelor pe Linii de Transmisie Uniforme

1.Sinteza Proiectul de fata îsi propune sa faca o analiza a propagarii câmpurilor electromanetice într-o linie de transmisie in diferite conditii, folosind mediul de simulare MEFiSTo 3D (versiunea Nova). În prima parte este prezentata o parte teoretica legata de modelarea liniilor de transmisie si propagarea undelor pe liniile de transmisie. În continuare este facuta o scurta preztentare a simulatorului MEFiSTo, capabilitati precum si principalele caracteristici ale acestuia. Proiectul include si patru simulari realizate in MEFiSTo 3D, patru cazuri de transmitere a unor forme de unda p... vezi detalii

doc

Energie geotermală

Intoducere: Energia geotermala reprezinta caldura continuta in fluidele si rocile subterane. Este nepoluanta, regenerabila si poate fi folosita in scopuri diverse: incalzirea locuintelor, industrial sau pentru producerea de electricitate Sisteme geotermale - tipologii: Sistemele geotermice se clasifica in functie de temperatura si presiunea sistemului si de modul in care energia termica este transferata spre sol. Se identifica urmatoarele tipuri de sisteme geotermice: Sisteme cu convectie hidrotermica Acestea se caracterizeaza prin faptul ca in scoarta terestra exista canale radiale p... vezi detalii

doc

Masurarea Electrica a Marimilor Neelectrice

Capitolul I ARGUMENT Procesul de masurare este partea integrata si absoluta necesara a orcarui tip de productie.In functie de tipul de productie , se aleg mijloace de masurare potrivite. Controlul trebuie sa asigure o productivitate corespunzatoare prelucrarii si executiei produselor sa fie cat mai economic(cota-parte care-i revine din pretul de cost al produselor sa fie cat se poate de redusa). Productivitatea inalta se poate realiza pe doua cai: 1.Folosirea unor mijloace de control si masurare de inalta productivitate,proiecte si construite special sau adaptate la o anumita productie... vezi detalii

docx

Transformatori de Masura, de Curent și Tensiune

Argument Transformatoarele electrice de masura sunt transformatoarele speciale care alimenteaza aparate de masurat, relee si aparataj de comanda si de protectie, reducand in acest scop tensiunile nominale prea inalte sau curenti nominali prea mari pentru a afectua masurarile la o valoare suficient de mica si in general, standardizata (100V, 5A), pentru care se pot construi aparate de masurat, relee si aparate precise ieftine. Raportul intre curentii sau tensiunile din primar si secundar trebuie sa fie constant, iar defazaul dintre ele trebuie sa fie cat mai mic posibil. Transformatorul d... vezi detalii

doc

Tehnologie de Fabricație a Motorului Asincron Trifazat cu Rotor în Scurtcircuit

Fabricarea maşinilor electrice reprezintă ramura de bază a industriei electrotehnice constructoare de generatoare electrice pentru industria energetică şi de motoare electrice pentru diferite ramuri ale economiei naţionale. Specializarea uzinelor are o mare însemnătate în dezvoltarea industriei constructoare de maşini. Ea creează posibilitatea organizării producţiei de serie a maşinilor , asigură dotarea uzinelor cu utilaj specializat şi creează unităţi de proiectare unde este concentrată concepţia tehnică în domeniul construcţiei de maşini electrice Particularitatea principală a tehnolo... vezi detalii

pdf

Generator Sincron

CALCULUL ELECTROMAGNETIC AL MASINII SINCRONE Calculul electromagnetic are drept scop în prima etapă, stabilitatea dimensiunilor masinii pe baza datelor din tema de proiectare si a solicitărilor electromagnetice recomandate, iar în a doua etepă de calcul, parametrii si caracteristicile tehnice obtinute din geometria adoptată. CALCULUL PRINCIPALELOR MĂRIMI - Curentul nominal pe fază I N : 3 103 • • = = U S I I N N F - Puterea nominală PN : E k UIN E IN = • k =1,08 E pentru generatoare 3 U U N IN = - Puterea aparentă interioară : S k Si E N = • - Numărul de perechi... vezi detalii

doc

Monitorizarea și comanda automată a unui sistem de producere și menținere a apei calde

1.Descrierea funcţionării aplicaţiei: Sistemul este conceput să pornească în starea „MONITORIZARE OPRITĂ”.Există posibilitatea ca sistemul să pornească şi în starea „MONITORIZARE PORNITĂ”. În situaţiile în care are loc o cădere de tensiune, sistemul reporneşte în mod automat fără intervenţie umană. Se presupune iniţial că instalaţia este goală (prima utilizare). La pornire, PLC-ul iniţializează toate ieşirile, după cum urmează: • Electrovalva de alimentare a boilerului (E) setată pe poziţia normal închis; • Electrovalva de recirculare (I) setată pe poziţia normal închis, iar pompa de r... vezi detalii

docx

Proiectarea Rețelei de Acces de Nouă Generație

Introducere Lucrarea de an expune calcularea unui proiect de modernizare a rețelei telefonice publice PSTN pe baza echipamentului de acces a rețelei de noua generație NGN. Se presupune o situație care este cel mai des întâlnită în practica planificării rețelelor de telecomunicații, când modernizarea se reflectă doar asupra unei părți a rețelei existente. Cealaltă fiind păstrată în exploatare pe o durată mai lungă. Partea rețelei PSTN care va fi înlocuită cu echipament modern va prelua liniile de abonat existente la centralele TDM și joncțiunile de la PBX. Suplimentar, se vor prevedea cap... vezi detalii

doc

Servomotoare de Curent Continuu

CAPITOLUL I: INTRODUCERE Servomotoarele se utilizează în sistemele de reglare automată ca elemente de excitaţie. Ele sunt destinate sa transforme semnalul electric primit de la un ansamblu traductor-amplificator, sub forma unei tensiuni de comandă, într-o rotaţie a arborelui sub un anumit unghi. La arborele servomotorului este cuplat mecanismul care necesită operaţia comandată. Noţiunea de servomotoare se referă la motoare electrice cu puteri mai mici de 1 kW şi care sunt susceptibile la reglajul turaţiei. În sistemele de reglaje automate se utilizează servomotoare asincrone şi de cur... vezi detalii

pdf

Contactor Static Trifazat

Elemente de proiectare Sã se proiecteze atât partea de forţã cât şi cea de comandã la un contactor static trifazat realizat din trei module monofazate, fiecare modul monofazat fiind realizat din montarea în antiparalel a douã tiristoare de putere protejate la supratensiuni printr-un grup serie RC. Datele de proiectare pentru dimensionarea contactorului static trifazat sunt urmãtoarele: Isn-curentul nominal de sarcinã=75 A; Uan-tensiunea nominalã de alimentare=160 V; Uc-tensiunea de comandã=24 V; j- densitatea de curent=2,7 A/mm2. 1.2. Alegerea tiristoarelor Se face pe baza determinã... vezi detalii

doc

Comanda numerică a mașinilor unelte

Maşina unealtă la care programarea comenzilor se realizează prin interfaţa unui calculator, folosind un cod numeric convenţional, comandând aceleaşi lanţuri cinematice, capată denumirea de maşină unealtă cu comandă numerică (MUCN). Comanda numerică a unei maşini unelte este comanda program în care echipamntul de comandă lucrează în întregime sau parţial cu informaţii sub formă numerică. O maşina unealtă cu comandă numerică este alcătuită din: maşina unealtă propriu-zisă (1) şi echipamentul de comandă numerică (2), legate între ele prin echipamentul electric (3). MUCN sunt fabricate în c... vezi detalii

Hopa sus!