Proiecte pentru domeniul Energetică pagina 1 din 28

doc

Competiția cournot pe piața de energie - cazul transportului de energie electrică spre consumatori

Descrierea jocului Modelul unei transmisii simple: o singură linie de transmisie care conectează două generatoare în orașul Nord (N) care alimentează cu energie electrică orașul Sud (S). Consumatorii sunt factori de preț cu o funcție liniară a cererii inverse θ(q) θ(q)=a-q care reprezintă nivelul dorit (WTP) pe care vor să îl plătească pentru energia electrică. Acest nivel, WTP, acoperă energia livrată și include și costurile de transport. Un generator arbitrar este reprezentat prin litera i și celălat generator este –i. Outputul qi pentru fiecare generator nu este delimitat de limite ... vezi detalii

pdf

Utilizarea energiei solare pentru climatizarea unei clădiri utilizând instalații frigorifice cu absorbție

INTRODUCERE În aceastã tezã am vrut sã solutionez astfel de probleme cum ar fi climatizarea blocului pediatric cu ajutorul surselor regenerabile de energie si prepararea apei calde menajere la fel din surse regenerabile de energie. Pe lângã aceste lucruri în tezã s-a inclus termoizolarea anvelopei blocului si schimbarea ferestrelor si usilor învechite cu ferestre din PVC. În primul capitol sa arãtat avantajele pompelor termice si necesitatea izolãrii clãdirilor în conditiile Republicii Moldova. În capitolul doi s-au efectuat calculele termice si s-a determinat sarcina termicã pentru înc... vezi detalii

docx

Aplicații ale Unui Topitor Solar Parabolic

Introducere Energia solara este un subiect foarte popular deoarece omenirea a realizat că energia constituie o componentă vitală a existenței noastre în condițiile civilizației moderne. Soarele oferă o alternativă posibilă la soluționarea crizei de energie, care devine din ce în ce mai accentuată odată cu creșterea populației globului, ridicarea standardului de viață, dezvoltarea tehnologică, simultan cu epuizarea rezervelor de combustibili convenționali (gaze naturale, petrol, cărbune etc.). Energia solară reprezintă una din potenţialele viitoare surse de energie, folosită fie la înlocu... vezi detalii

doc, ppt

Centralele Eoliene - Studiu de Caz

1. INTRODUCERE În ansamblu, UE şi-a propus ca, până în 2020, 20% din consumul său total de energie să provină din resurse regenerabile. România a agreat această ţintă, ca stat membru al Uniunii Europene. Ca o consecinţă, până în 2020, România va trebui să crească ponderea surselor regenerabile în consumul naţional de energie, de la nivelul de 17,8% înregistrat în 2005, la 24%. În cazul în care România nu îşi atinge obiectivele asumate, UE va declanşa procedura de “infrigement”, procedura privind constatarea încălcării de către un stat a neîndeplinirii unei obligaţii ce îi revine în calitat... vezi detalii

docx

Centrală electrică la o navă în curent alternativ

TEMA DE PROIECT Sa se proiecteze centrala electrica la o nava in curent alternativ avand puterea instalata Pi = 1407.7 Kw. Tensiunea de alimentare la barele TPD este de 3x400 V c.a. si frecventa f = 50 Hz. ETAPA I Determinarea puterii cerute a centralei in regim de mars utilizand metoda tabelelor de sarcina. a. Pierderile in retelele de cabluri se considera 5% din pierderile consumatorului b. Factorul de incarcare pentru fiecare consumator c. Factorul de simultaneitate sunt cuprinsi intre Unde Observatii: 1. Consumatorii marcati cu 7 – 10 – 11 – 12 – 16 – 17 functioneaza in regim... vezi detalii

doc

Exploatarea Sistemelor Electrice

ARGUMENT Se numeşte sistem energetic ansamblul instalaţiilor în care se pro¬duce, se transformă şi se consumă diferite forme de energie mecanică, termică, electrică. Conform acestei definiţii, sistemul energetic conţine mai multe subsisteme, corespunzătoare diferitelor forme de energie şi o mare complexitate de instalaţii, începînd cu amenajările pentru extra¬gerea sau captarea resurselor energetice naturale (mine de cărbuni, pu¬ţuri de petrol, amenajări hidraulice ete.), continuînid ou sistemul de linii şi reţele pentru transportul combustibililor şi sfîrşind cu instalaţiile de transforma... vezi detalii

pdf

Hidrologie - Râul Neamț

Pentru bazinul hidrografic al râului Neamț cu secțiunea de închidere în amontele confluenței cu râul Moldova, se vor determina: 1. Ordinul rețelei hidrografice 2. Lungimea rețelei hidrografice 3. Suprafața bazinului hidrografic și epura de variație a suprafeței bazinului hidrografic 4. Densitatea hidrografică și de drenaj 5. Lungimea bazinului hidrografic 6. Lățimea medie a bazinului hidrografic 7. Lățimea maximă a bazinului hidrografic 8. Indicii de formă ai bazinului hidrografic: coeficientul de abatere de la formă circulară, coeficientul de elongație, coeficientul de asimetrie 9... vezi detalii

doc

Proiect la TDEE

SARCINA De proiectat o reţea electrică cu tensiunea 35 – 220 kV menită să alimenteze o regiune cu energie electrică, formată din 6 consumatori. Datele necesare pentru proiectarea reţelei sunt prezentate în tabelele ce urmează. Tabelul 1 Informaţia despre sursele de energie Nodul A B Coordonatele X 8 14 Y 4 16 Tipul sursei ТДТН-16000/115/38,5/11 Sarcina TM – 6 MVA Sarcina TJ – 2 MVA Centrală Factorul de putere 0,85 0,85 Tabelul 2 Informaţia despre sarcini Nodul 1 2 3 4 5 6 Coordonatele X 6 5 11 16 15 12 Y 6 3 12 12 6 2 Sarcina maximă de iarnă Pci, MW 2,5 3 4 1,5 6 2 Factoru... vezi detalii

docx

Senzori de Deplasare și Proximitate

1. Senzori Senzorii, sau traductoarele, sunt dispozitive care asigură convertirea energiei semnalelor de diverse naturi (termică, luminoasă, acustică, mecanică, hidraulică, cinetică) în semnal electric. Aplicațiile lor principale sunt în robotică, măsurători și automatizări. În literatura tehnică se face distincția între un senzor (sensor), traductor (transducer) și emițător (transmitter). Vom folosi în continuare generic denumirea de senzor. Senzorul este un traductor simplu, cu ieșiri de nivel mic, în general de ordinul milivolților, care se poate afla la distanțe mici, de ordinul metr... vezi detalii

doc

Roboți universali

Imaginaţia omenirii a fost preocupată, din cele mai vechi timpuri, de ideea realizării unor instalaţii artificiale care să execute operaţii similare cu cele efectuate de om. Unii specialişti consideră robotul legat de noţiunea de mişcare, alţii de noţiunea de flexibilitate a mecanismului, de posibilitatea lui de a fi utilizat pentru activităţi diferite sau de noţiunea de adaptabilitate, de posibilitatea funcţionării lui într-un univers imprevizibil.Robotul este un produs „mecatronic”, combinând tehnologia mecanică cu cea electronică. În accepţiunea actuală robotul poate fi definit ca un... vezi detalii

doc, ppt, ini

Surse și Resurse Energetice

Sursa principala de energie pe Pamant o reprezinta Soarele care in urma reactilor de fuziune nucleara produce si radiaza pe suprafata Pamantului o cantitate uriasa de energie. Ca rezultat al actiunii Soarelui iau nastere purtatorii de energie pe Pamant. Acestia se impart in: -inepuizabili: care se regenereaza cel putin in ritmul in care pot fi consummate (caderile de apa si mareele, vantul, purtatorii geotermici, reactile termonucleare); -epuizabili: care se regenereaza lent sau deloc (combustibilii,uranium, toriu). Purtatorii de energie pot fi surse sau resurse. Diferenta facandu-se cu ... vezi detalii

doc

Funcționarea în Sarcină a Transformatorului

Transformatorul este un aparat electric de curent alternativ care transformă energia electrică din circuitul primar tot în energie electrică în circuitul secundar, având însă în general alte valori ale tensiunii şi intensităţii curentului. Dacă la bornele secundare se conectează un consumator, acesta va absorbi o anumită putere, pe care transformatorul o preia din reţeaua de alimentare. Transformatorul se compune din: miezul feromagnetic, care serveşte ca circuit al fluxului magnetic; înfăşurarea primară, racordată la sursa de alimentare (un generator de curent alternativ sau o reţea elect... vezi detalii

doc

Calculul Preliminar de Proiectare a Unei Centrale Electrice de Termoficare

Introducere Centrala electrica reprezintă intreprinderea sau instalaţia menită să producă energie electrică. În dependenţă de resursele energetice primare şi particularităţile de bază ale procesului de obţinere a energiei electrice, centralele electrice se împart în : - centrale termoelectrice cu condensare (CTE), - centrale electrice cu termoficare(CET), - centrale nucleare electrice (CNE), - centrale hidroelectrice(CHE), - centrale hidroelectrice cu acumulare şi pompaj de apă(CHAP). Ansamblul de instalaţii utilizate pentru producerea, conversia, transformarea, transportul şi distr... vezi detalii

doc, mcd

Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor

CALCULUL ELECTRIC AL UNEI INSTALAŢII DE ALIMENTARE CU ENERGIE PENTRU UN COMBINAT INDUSTRIAL Instalaţia de alimentare cu energie electrică a combinatului industrial este formată din: a) O staţie de transformare de 110/6 KV (ST0) este racordată la sistemul energetic printr-o linie de 110KV dublu circuit, cu lungimea: [Km]; b) Pe barele de 110 KV ale staţiei de 400/110 KV este racordară printr-o linie de 110 KV simplu circuit de lungime: [Km]; o centrală hidroelectrică (CHE) echipată cu un număr nh=3 grupuri, puterea de Snh=6,4 MVA; c) Pe barele de 6 KV ale staţiei de 110/6 KV (ST0) s... vezi detalii

doc

Modelarea și simularea sistemelor electromecanice

1. Modelul matematic al motorului de curent continuu In figura 1 este prezentata o instalatie de actionare electrica cu motor de curent continuu avand excitatia separata. Marimea de iesire este turatia n, iar marimile de intrare sunt tensiunea UA la bornele motorului si cuplul rezistent mr. Una din acumularile de energie din sistem rezulta ca urmare a variatiei in timp a energiei cinematice a maselor in miscare de rotatie. Ecuatia de stare corespunzatoare se obtine scriind relatia fundamentala a miscarii de rotatie unde m este cuplul activ al motorului, iar J reprezinta momentul de inertie ... vezi detalii

Hopa sus!