Alimentarea cu energie electrică a fabricii de aglomerare a combinatului metalurgic

Cuprins proiect Cum descarc?

CUPRINS
INTRODUCERE 5
1. CARACTERISTICA ÎNTREPRINDERII ŞI A SECŢIILOR EI 6
1.1. Caracteristica întreprinderii 6
1.2.Caracteristica generală a secţiilor principale 6
2.CALCULUL SARCINILOR ELECTRICE A SECŢIILOR ŞI A ÎNTREPRINDERII 8
2.1.Determinarea sarcinilor electrice a SRM 8 
2.2. Determinarea sarcinilor electrice a întreprinderii 9 
3. ALEGEREA TENSIUNII DE ALIMENTARE DE LA SISTEM 11 
4.ALEGEREA NUMĂRULUI ŞI PUTERII NOMINALE A TRANSFORMA- TOARELOR STAŢIEI PRINCIPALE ŞI A POSTURILOR DE 
TRANSFORMATOARE DIN INCINTA INTREPRINDERII.. 14
5.AMPLASAREA STAŢIEI PRINCIPALE COBORÎTOARE, STAŢIILOR 
DE DISTRIBUŢIE ŞI A POSTURILOR DE TRANSFORMARE 17
6.ELABORAREA SCHEMEI DE MEDIE TENSIUNE DIN INCINTA ÎNTREPRINDERII 18
6.1.Calculul tehnico-economic pentru varianta I 18
6.2.Calculul tehnico-economic pentru varianta II 20
7.CALCULUL REŢELEI DIN SECŢIA DE REPARAŢII MECANICE 23 
7.1. Alegerea cablurilor de alimentare a nodurilor 23
7.2 Alegerea dulapurilor de distribuţie din noduri 24 8.CALCULUL CURENŢILOR DE CURTCIRCUIT 25 
9.VERIFICAREA ELEMENTELOR ŞI A APARATAJULUI DIN SISTEMUL DE AEE A ÎNTREPRINDERII LA ACŢIUNEA CURENŢILOR DE SCURTCIRCUIT 31
9.1.Alegerea echipamentului la partea de 110kV 31
9.2.Alegerea şi verificarea întreruptorului liniei în cablu 10kV 33
9.3.Alegerea şi verificarea liniei în cablu pe sectorul SPC-PT26 34
9.4.Alegerea şi verificarea transformatorului de curent 
la barele 10kV a SPC 34
9.5.Alegerea şi verificarea transformatorului de tensiune 
la barele 10kV a SPC 34
9.6.Alegerea siguranţei fuzibile pentru protecţia transformatorului din PT-26 
din SRM 37
9.7.Alegerea şi verificarea separatorului de sarcină de 10kV 38
9.8.Alegerea conductorului de alimentare a receptorului electric 38
10.ALEGEREA TIPULUI PROTECŢIEI PRIN RELEE ŞI REGLAJUL TIMPULUI DE ACŢIONARE A LOR 40
10.1.Verificarea sensibilităţii între elementele protecţiei 40
10.2.Calculul protecţiei prin relee a transformatorului de putere din SRM 42
10.3. Calculul protecţiei prin relee a LEC-10kV pe sectorul ID-10kV-PT3 46
11. ALEGEREA SCHEMELOR DE AUTOMATIZARE, SEMNALIZARE,
MĂSURĂ ŞI EVIDENŢĂ A ENERGIEI ELECTRICE 51
11.1 Schema reglajului automat a puterii bateriilor de condensatoare 51
11.2.Reglarea tensiunii şi a sistemului de excitaţie 52
11.3 Schema dispozitivului de anclanşare automată a rezervei a transformatorului din SPC la treapta de 10kV 53
12.COMPENSAREA PUTERII REACTIVE 55
ÎNCHEIERE 58
BIBLIOGRAFIE 59


Extras din proiect Cum descarc?

Nr.
crt. Denumirea secţiei 
1 Depozit de minereu mărunt 800
2 Cantină 220
3 Laboratoare 80
4 Secţia de reparaţie mecanice 
5 Staţie de transbordare 510
6 Staţia de aglomerare 1740
Staţia de aglomerare (10 kV-motoare sincrone) 5200
7 Secţia de pompare 320
8 Bloc de deservire sociala 80
9 Bloc de deservire sociala 100
10 Direcţia fabricii 70
11 Garaj 110
12 Dispozitivul de captare a sulfului 1800
Dispozitivul de captare a sulfului 10 kV 1400
13 Secţia de filtrare 700
14 Cazangerie 200
15 Staţia de încercări 1110
16 Depozit 30
Receptoarele instalate în SRM Tabelul 2
Nr. RE pe planul secţiei Receptoare electrice
Maşini unelte,strunguri 
1 5 De strungit si de filetat 10
6,7,11,12 De frezat orizontal 10
8,10 De gaurit radial 2,8
9,20 De decojat si de ascutit 1,7
13,14 Presa 28
15 Macara cu DA-50% 20,7
16,17 Ferestrau de retezare 7,0
18 De frezat universal 20
19 Presa de bordurat 28
21,33,28 Calorifer, ventilator 7,0
22 Foarfeca cu role 7,0
23,31,32 Bac de salpetru 30
24,25 Bac cu saruri 10
26,29 Presa de forjat 14,0
27,30 Cuptoare de incalzit 40
34 Convertor de sudare 60
INTRODUCERE
Eficienţa funcţionării oricărei întreprinderi industriale şi calitatea producţiei acesteia în masură determinată depind de eficienţa funcţionării sistemului de alimentare cu energie electrică a întreprinderii. Această dependenţă devine tot mai pronunţată la etapa actuală de dezvoltare a industriei când întreprinderile implimentează linii moderne automatizate de producere, utilaje şi echipamente tehnologice cu caracterictici performante, sisteme complexe de contol al calităţii producţiei. Este evident că sistemul de alimentere cu energie electrică a întreprinderii trebuie să o asigure cu energie electrică deplină, să fie economicos, flexibil la eventuale modificări ale tehnologiei de producere şi să corespundă altor cerinţe, inclusiv şi cerinţelor privind impactul minim asupra mediului.
În lucrarea dată se examinează un şir de probleme ce ţin de alimentarea cu energie electrică a întreprinderilor industriale. 
Pentru început se examinează un şir de aspecte generale ce ţin de sistemele electroenergetice şi sistemele de alimentare cu energie electrică a întreprinderilor industriale. Se examinează modalităţile de racordare a întreprinderilor la sistemele electroenergetice.
În urmatorul punct este prezentată clasificarea şi caracteristica receptoarelor electrice. După aceasta sunt examinaţi parametrii care caracterizează receptoarele electrice, regimurile de funcţionare ale acestora şi metodele de determinare a sarcinilor electrice.
La etapa urmatoare sunt examinate probleme de distribuţie a energiei electrice în incinta întreprinderilor industriale la tensiuni joase şi înalte. Sunt prezentate soluţii de scheme ale reţelelor la diferite trepte ale sistemului, modalităţi de realizare constructivă a acestor reţele.
Una din problemele de ba ză cu care se confrunta orce sistem este compensarea puterii reactive, care astfel au fost examinate.
Astfel sunt analizate diferite tipuri de protecţii, scheme de control şi automatizări a receptoarelor din incinta intreprinderilor.
1.CARACTERISTICA GENERALĂ A ÎNTREPRINDERII ŞI SECŢIEI
1.1.Caracteristica întreprinderii
Întreprinderea proiectată este o uzină de prelucrare a minereului de fier, pentru ca acesta la rîndul său să fie supus topirii. Această uzină lucrează în două schimburi cu timpul utilizării sarcinii maxime de 5000 h. 
Consumul de energie electrică a acestei uzine este reprezentată de secţia mecanică, secţia de aglomerare, secţia de compresoare, secţia de pompare şi alţi consumatori tehnologici. Aproximativ 85% din receptoare fac parte din categoria II-a şi a III-a. La I-a categorie se referă secţia de pompare, şi secţia de captare a sulfului. Pentru I-a categorie de receptoare se asigură Reanclasarea Automata Rapida (R.A.R.) deoarece ele solicită continuitate în alimentare.
Teritoriul uzinei ocupă o suprafaţă de circa 179000 m2.
Întreprinderea este alimentată cu energie electrică prin două linii de la sistemul energetic poziţionat la o distanţă de 5 km de la uzină. Staţia raională a sistemului electroenergetic are două transformatoare cu puterea 20000 kVA fiecare cu tensiunea primară 110 kV şi medie 35,20,10 kV. Putera sistemului electroenergetic constitue 300MVA, reactanţa lui la 110 kV raportate la puterea sistemului fiind 0,4.
1.2.Caracteristica generală a secţiilor principale
• Secţia de compresoare.
Această secţie este prevăzută pentru producerea aerului comprimat şi frigului. Aerul comprimat este produs de compresoare şi este utilizat la suflarea, curăţarea utilajelor şi pentru funcţionarea maşinilor tehnologice..Principalii consumatori sînt motoarele asincrone şi sincrone conectate la tensiunea de 10kV.
• Secţia de aglomerare
Secţia dată este destinata pentru a separa din minereul de fier, metalul, de celelalte componente, dupa care sa poată fi supus topirii.
• Dispozitivul de captare cu sulf
În timpul prelucrării minereului au loc diferite procese chimice în urma carora se obţin diferiţi oxizi care sunt periculoşi pentru mediu şi deci secţia data este destinată pentru a capta şi filtra aceşti oxizi.
• Secţia de pompare.
Această secţie are menirea de a asigura cu apă potabilă şi tehnică toate secţiile. Deasemenea are funcţie antiincendiară. Este o secţie cu mediul umed. 
• Staţia de încercări.
Această secţie are destinaţia de a elabora experimentele necesare componentelor noi şi acceptarea lor.
• Laboratorul central.
În această secţie se efectuează diferite măsurări,analize spectrale,măsurări liniare şi termofizice pentru cercetarea şi controlarea articolelor produse.În secţia administrativă se află camere pentru păstrarea datele analizelor,camera de aşteptare,contabilitatea etc.
• Secţia de reparaţii mecanice.
Permite reparaţia echipamentului mecanic şi electromecanic.
Tabelul 1.1
Denumirea secţiei mediul
înconj. cat.
RE grad.de
pericol de electr. cat.de
incen.
şi ex. tip.
PT
Depozit de minereu de marunt 
normal 
III cu pericol deosebit - 
interior
Cantina normal 
II cu pericol deosebit - 
interior
Laboratoare normal 
II cu pericol deosebit - 
interior
Sectia de reparatii mecanice normal 
III cu pericol deosebit - 
interior
Secţia de transbordare 
normal 
II cu pericol deosebit - 
interior
Staţia de aglomerare 
normal 
II cu pericol deosebit - 
interior
Statia de pompare umed 
I cu pericol deosebit - 
interior
Blocul de deservire sociala 
normal 
III cu pericol deosebit 
interior
Directia fabricii normal 
II fără pericol deosebit - 
interior
Garaj 
normal 
III cu pericol deosebit 
interior
Dispozitivul de captare a sulfului 
chimic 
I cu pericol deosebit - 
interior
Secţia de filtrare normal 
II cu pericol deosebit 
interior
Cazangerie 
fierbinte 
III cu pericol deosebit 
interior
Secţia de incarcatura 
fierbinte 
II cu pericol deosebit - 
interior
Depozit normal 
III cu pericol deosebit - 
interior.


Fisiere în arhivă (1):

  • Alimentarea cu Energie Electrica a Fabricii de Aglomerare a Combinatului Metalurgic.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 6€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!