Instalații de distribuție la consumatori

Cuprins proiect Cum descarc?

1. ARGUMENT.3
CONŢINUT:
2.1. PRODUCEREA ENERGIEI ELECTRICE. 4 
2.2. ASPECTE GENERALE PRIVIND REŢELELE ELECTRICE ŞI STAŢIILE ŞI POSTURILE DE TRANSFORMARE.6
2.3. CLASIFICAREA REŢELELOR ELECTRICE.6
2.4. CONFIGURAŢII DE REŢELE ELECTRICE.8
2.4.1. Configuraţii de reţele de joasă tensiune.9
2.4.2. Configuraţii de reţele de medie tensiune.14
2.4.3. Configuraţii de reţele de înaltă tensiune.17
2.4.4. Configuraţii de reţele de foartă înaltă tensiune.19
3. PROTECTIA INSTALATIILOR ELECTRICE DE JOASA TENSIUNE.20
3.1. EFECTELE CURENTULUI ELECTRIC ASUPRA ORGANISMULUI UMAN.21
3.2. ELECTROCUTAREA.23
4. BIBLIOGRAFIE.27


Extras din proiect Cum descarc?

1. ARGUMENT
Studiul temei pentru certificarea competenţelor profesionale cu titlul „Conceperea şi realizarea instalaţiilor de distribuţie a energiei electrice la consumatori” prezintă importanţă din punctul de vedere al producerii, transportului şi distribuţie a energiei electrice de la producători până la consumatorii casnici şi industriali.
Lucrarea cuprinde referiri speciale la producerea energiei electrice. În acest scop, este prezentată clasificarea reţelelor electrice, o serie de scheme de distribuţie a energiei electrice la consumatori, elemente structurale legate de realizarea şi tipologia conductoarelor electrice, a stâlpilor, a izolatoarelor, precum şi referiri particulare la realizarea branşamentelor electrice.
În subcapitolul referitor la producerea energiei electrice sunt prezentate o serie de avantaje ale producerii şi utilizării energiei electrice în raport cu alte forme de energie, modul de conversie a altor forme de energie în energie electrică şi fenomenele fizice care însoţesc această conversie. Clasificarea reţelelor electrice este prezentată în funcţie de tensiune, în raport cu funcţia pe care o realizează şi după topologie.
În continuare sunt prezentate schemele electrice de distribuţie a energiei electrice la consumatori. Trebuie amintit, în acest scop, ca alimentarea furnizorului se poate efectua în derivaţie (direct, radial şi în sistem intrare-ieşire), dar şi cu coloane magistrale.
O importanţă deosebită, în realizarea reţelelor electrice o are valoarea tensiunii pe care acestea o transportă şi o distribuie către diferite tipuri de consumatori din zone rurale, urbane sau pentru cazul consumatorilor industriali.
Studiul se referă, astfel, la configuraţiile de reţele de joasă tensiune, de medie tensiune, de înaltă şi de foarte înaltă tensiune.
Fiecare configuraţie este exemplificată cu figuri sugestive, în funcţie de consumatori, de tipurile de bucle utilizate (longitudinale, transversale sau complexe), de siguranţa în alimentarea consumatorilor şi de problemele în distribuţie care pot sa apară.
În ultima parte a lucrării, se fac referiri la măsurile de protecţie a instalaţiilor electrice de joasă tensiune şi la efectele curentului electric asupra organismului uman. Tot în acest subcapitol este definită electrocutarea şi sunt prezentate instalaţiile de protecţie împotriva electrocutării.
Lucrarea de atestat se încheie cu specificări legate de bibliografia studiată în vederea realizării lucrării.
2.1. PRODUCEREA ENERGIEI ELECTRICE
Existenţa fenomenelor electromagnetice şi a aplicaţiilor acestora, a făcut ca la sfârşitul secolului al XIX–lea să fie posibilă utilizarea industrială a energiei electrice pentru consum.
Avantajele pe care le prezintă energia electrică pentru utilizare în raport cu alte forme de energie (poate fi transmisă rapid şi economic la distanţe mari, se poate distribui economic la un număr mare de consumatori de puteri diverse, se poate transforma în alte forme de energie în condiţii avantajoase, permite obţinerea unor randamente ridicate în procesul de transformare) au determinat extinderea continuă a domeniilor de utilizare a acesteia şi, implicit, a crescut numărul şi puterea instalaţiilor destinate acestui scop.
În primii ani de utilizare a energiei electrice în curent alternativ, elementele implicate în procesul de producere, transport şi consum a energiei electrice erau situate într-o zonă geografică de dimensiuni limitate şi funcţionau izolat, conectate între ele după o schemă simplă, aşa cum se prezintă în figură:
Schema de principiu a unei
alimentări izolate cu energie
În tehnică, energia electrică se obţine din diferite forme de energie, în urma unor transformări care au la bază legea conservării energiei. 
Maşina cea mai utilizată pentru obţinerea energiei electrice poartă denumirea de generator electric.
energie termică 
energie electrică
energie hidraulică 
energie eoliană
energie chimică 
energie electrică
energie solară


Fisiere în arhivă (1):

  • Instalatii de Distributie la Consumatori.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Bibliografie

1. Baciu, A., (1969), Exploatarea şi repararea reţelelor electrice, Editura Tehnică, Bucureşti.
2. Iacobescu, Gh., Iordănescu, I., Potolea, E., Balaurescu, D., Tudose, M., (1977), Utilajul şi tehnologia instalaţiilor din centralele şi reţelele electrice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.
3. Lupu, I., (2004), Reţele electrice, Editura CYD SERV, Piatra Neamţ
4. Ciobanu, L., (2002), Dicţionar explicativ de inginerie electrică, Editura MATRIX ROM, Bucureşti.
5. Mira, N., Neguş, C., (1994), Instalaţii şi echipamente electrice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.
6. Iacobescu, G., Neguş, C., Iordănescu, I., Coman, N. (1982), Instalaţii electroenergetice. Editura Didactică şi pedagogică, Bucureşti.
7. www.eximprod.ro, 
8. www.universulenergiei.com


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 5€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!