Transportor cu Bandă

Cuprins proiect

Memoriu tehnic
1.Prezentarea generală a utilajului 
2. Proiectarea utilajului 
2.1 Dimensionarea benzii 
2.2 Dimensionarea tobelor 
2.3 Dimensionarea rolelor 
2.4 Alegerea reductorului 
2.5 Alegerea motorului electric şi verificarea la demaraj
3. Caracteristicile tehnice si variante constructive de motoare electrice asincrone trifazate cu rotorul in scurtcircuit 
4.Determinarea parametrilor pentru pornire a actionarilor electromecanice cu motoare asincrone
4.1. Alegerea metodei de pornire
4.2.Comanda cu inversare de sens şi protecţia unui motor asincron
4.3.Pornirea stea-triunghi a motorului pentru antrenarea unei benzi transportoare.
4.4 Variaţia curentului şi momentului la pornirea stea-triunghi 
4.5.Modul de funcţionare al schemei electrice
5. Alegerea echipamentelor de forţă
5.1.Contactoare
5.2.Releul termobimetalic
5.3 Releul maximal de curent
5.4.Siguranţe 
5.5 Cabluri de alimentare
6.Alegerea echipamentelor de comandă şi semnalizare
6.1. Transformatorul
6.2,Puntea redresoare
6.3.Condensatorul de filtraj
6.4.Siguranţe fuzibile din secundarul transformatorului
6.5.Rezistenţa economizatoare
6.6.Releul de temporizare
6.7.Butoane
6.8. Lămpi de semnalizare
6.9.Cabluri de interconectare
7.Bibliografie


Extras din proiect

Echipamente Electrice II, 2011 FR
Să se dimensioneze o schemă electrică de comandă, pornire, inversare de sens, protecţie şi semnalizare, a unui motor electric asincron de uz general, cu rotorul în scurtcircuit, 
Schema electrică va realiza o pornire cu inversare de sens şi limitare a curentului de pornire, cu cel puţin 4 semnalizări. Comanda se va face cu contactoare de c.a., comandate în c.c., iar protecţiile vor fi cel puţin la suprasarcină, supracurenţi şi scurtcircuit. Schema de comandă va fi alimentată în c.c. prin transformator de separare şi punte redresoare.
Se vor parcurge etapele:
a. Alegerea unei acţionări (aplicaţie practică) cu motorul ales, explicarea acesteia, bilanţul energetic şi estimarea randamentului total;
b. Prezentarea caracteristicilor tehnice ale motorului (3 producători);
c. Desenarea Schemei Electrice Desfăşurate şi explicarea funcţionării ei;
d. Alegerea echipamentelor de forţă (contactoare, siguranţe fuzibile, relee maximale de curent, relee termice sau protecţii electronice);
e. Alegerea echipamentelor de comandă şi semnalizare (transformatorul de separare, puntea redresoare, siguranţele fuzibile, rezistenţele economizatoare, releul de temporizare, butoane, lămpi de semnalizare şi conductoare de alimentare); 
f. Determinarea caracteristicii de protecţie temporală şi explicarea ei;
Pentru fiecare echipament ales se va preciza metoda (relaţia) de alegere, vor fi alese 3 variante constructive, de la 3 producători diferiţi, şi se vor prezenta caracteristicile lor tehnice (caracteristici tehnice generale, caracteristicile specifice variantei alese, condiţiile de funcţionare, cote de gabarit).
TRANSPORTOR CU BANDĂ
Fig. 1. Acţionarea transportorului Fig 2 Schema transmisiei mecanice
..
In figura 2. este prezentată schema transmisiei mecanice
1- motor electric;2- cuplaj I;3- reductor de turaţie;4- cuplaj II;5- tambur de actionare(toba);6- bandă transportoare
1. Prezentarea generală a utilajului 
Transportoarele cu bandă se utilizează pentru transportul pe orizontală sau pe direcţie înclinată faţă de orizontală cu un unghi de 5-25o, atât a sarcinilor vărsate cât şi a sarcinilor în bucăţi. De asemenea traseul pe care lucrează transportorul poate fi combinat, fiind format din zone orizontale, zone înclinate, unite între ele cu zone curbe. 
In cazul în care sarcina trebuie să fie transportată pe distanţe mai mari, se utilizează o instalaţie de transport compusă din mai multe transportoare care se alimentează în serie. In cazul transportoarelor înclinate, unghiul de înclinare al benzii se ia în funcţie de proprietăţile sarcinilor transportate, de unghiul de frecare al materialului transportat cu banda, de mărimea unghiului de taluz natural, de viteza de transport şi de modul de alimentare al transportului. 
Se recomandă ca unghiul de înclinare al benzii să fie cu 10-15o mai mic decât unghiul de frecare al materialului cu banda, pentru a se evita alunecarea materialului în timpul transportului, datorită şocurilor. 
In figura 1. este prezentată schema de principiu a unui transportor staţionar cu bandă. El se compune din banda transportoare 6 ce se înfăşoară peste tamburul de acţionare 5 . 
Antrenarea tamburului(tobei) de acţionare se realizează cu ajutorul unui motor electric asincron cu rotorul in scurtcircuit 1, cuplajele 2,4 si reductorul de turatie 3, transmiterea mişcării de la tobă la bandă realizându-se ca urmare a frecării dintre bandă şi tobă. 
Determinarea puterii de acţionare a motorului poate fi făcută în două moduri:
- tehnologic: - în cazul în care se ia în considerare productivitatea transportului şi lungimea de transport.
- tensional: - când se iau în considere tensiunile ce apar în organul flexibil de tracţiune.
2 Proiectare utilaj
2.1 Dimensionarea benzii
Lăţimea benzii B [mm] 300 400 500 650 800 1000 1200 1400 1600 
Nr.straturilor de ţesătură 3-4 3-5 3-6 3-7 4-8 5-10 6-12 7-12 8-13 
Tabelul 2.1-Dimensiunile benzilor
Pentru determinarea lăţimii benzii se utilizează relaţia productivităţii pentru banda plată:
Π m=150 B2 v ρψ [t/h]
unde: B - lăţimea benzii [m]; 
v - viteza de transport [m/s];
ρ - densitatea materialului [t/m3]; 
ψ - coeficient de umplere
1.Determinarea efortului tangenţial la arborele tobei motoare
[daN]
2 Determinarea tensiunii maxime în bandă
[daN]
3 .Determinarea tensiunii admisibile în bandă raportată la 1 cm lăţime a unui singur strat,
[daN],
2.2 Dimensionarea tobelor
Pentru antrenarea benzilor cauciucate se utilizează tobe de acţionare ale căror forme şi dimensiuni sunt standardizate în STAS 7541-86 şi tobe de deviere ale căror forme şi dimensiuni sunt standardizate în STAS 7540-86. . Tobele de acţionare au rolul de a pune banda în mişcare ca urmare a frecării cu banda, iar cele de deviere au rolul de a mări unghiul de înfăşurare al benzii pe tobă. Pentru a se evita alunecarea laterală a benzii cauciucate, toba se execută mai bombată spre partea de mijloc.
Fig. 3. Tobe, variante constructive.
Diametrul tobelor:
Diametrul tobei motoare:
, 
Dm 80 [mm


Fisiere în arhivă (1):

  • Transportor cu Banda.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!