Proiecte pentru domeniul Filologie pagina 1 din 4

docx

Spirit românesc

Abstract The article presents the romanian spirit over the time, emphasasing the problem of the origin of the folklore and the calendar traditions, evoking at the same time some taxonomies of this category of folklore. Beginning with the 18th century, the folklore of calendar traditions became the object of study and of the reflections of several researchers, including D. Cantemir, A. Hasdeu, C. Negruzzi, V. Alecsandri and others, which contributed to the delimitation of calendar traditions as an important sphere of popular spiritual culture. The classifications developed over time have ca... vezi detalii

doc

Anglicisme în Terminologia Muzicală

Datorită faptului ca în ultima perioadă în vocabularul limbii române au intrat foarte multe neologisme, provenite din diferite limbi, în toate domeniile, cum ar fi domeniul sportiv, domeniul vestimentar, domeniul tehnic, domeniul economic, domeniul administraţiei, domeniul comerţului etc., am ales ca în lucrarea de faţă să mă axez pe domeniul muzical, acesta fiind întâlnit peste tot, şi mai ales utilizat foarte mult de tineri care au cel mai mare acces la el. Cu toate că multe cuvinte au corespondent şi în română, se preferă folosirea termenului din engleză. În domeniul muzical, cele mai m... vezi detalii

doc

Mihai Eminescu - Poet Universal

I. MIHAI EMINESCU –ARTIST-OM Conştiinţa românească a voit să dea celui mai mare poet al ei o obârşie fabuloasă. Dar pentru misticismul genealogic a devenit din ce în ce mai prudent, nimeni nu se gândeşte ca, asemenea lui Virgiliu, care descindea pe August din miticul Aeneas, să tragă pe Eminescu din sângele balaurului din poveste, dintr-un zmeu sau măcar din Buddha. De asemenea, lipsind orice veşti scrise din recea noapte scitică, rămâne oricum hotărât că poetul nostru nu poate coborî din Brig Belu sau nebunul Boerebist, precum nici din Zamolxe, nici din Baba Dochia. Sângele său subţire... vezi detalii

doc

Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar

Motivaţia lucrării Activizarea, precizarea, îmbogăţirea vocabularului elevilor şi a expunerii acestora, reprezintă o preocupare permanentă a oricărui învăţător. Această orientare către îmbogăţire şi nuanţare se regăseşte în orice activitate didactică, la orice disciplină, demers realizat în mod sistematic. Aceste activităţi reprezintă conţinutul unor obiective specifice: activizarea vocabularului elevilor prin comunicarea orală şi scrisă; îmbogăţirea vocabularului cu noi cuvinte şi folosirea acestora în comunicarea orală şi scrisă; nuanţarea vocabularului, adecvarea stilistică şi folosire... vezi detalii

ppt

Diversitate tematică, stilistică și de viziune în poezia interbelică

Perioada interbelică reprezintă o etapă de efervescenţă creatoare pentru poezie care dobândeşte “o conştiinţă de sine şi, deci, o existenţă proprie”(Nicolae Manolescu). Având ca punct de plecare manifestarea simbolistă şi sincronismul teoretizat de Eugen Lovinescu, modernismul şi tradiţionalismul apar ca două orientări literare care reflectă experienţele şi varietatea lirismului interbelic, fiind expresia tensiunii între originalitatea spiritului creator şi orientările dominante în cultura vremii. Termenul de “modernism”este definit de criticul Adrian Marino în studiul “Modern.Modernism.Mo... vezi detalii

doc

Expresivitatea Structurilor Incidente în Proza lui Marin Preda cu Referire la Romanul Moromeții

Caracterul concret al limbajului popular şi spontanei¬tatea comunicării orale îşi lasă amprenta asupra naturii relaţiilor sintactice şi asupra raportului dintre planul expre¬siei şi planul lor semantic . Construcţiile incidente reprezintă un fenomen de oralitate populară sau cultă. Diversitatea construcţiilor incidente şi frecvenţa lor ridicată caracterizează vorbirea populară şi familiară. Unele construcţii incidente, de tipul automatismelor verbale, specifice vorbirii neîngrijite se abat de la normele literare. Folosirea cu precădere a construcţiilor incidente este specifică stilului bel... vezi detalii

doc

Simbolismul Baudelaire Bacovia

Originile şi propagarea simbolismului Simbolismul este un curent literar apărut in Franţa in a doua jumătate a secolului al XIX-lea, ca o reacţie împotriva romantismului şi a parnasianismului (mişcare literara apărută la rândul ei ca o reacţie împotriva romantismului, a efuziunii sentimentului in poezie şi care a împins poezia in extrema cealaltă, aceasta devenind un simplu exerciţiu tehnic, o simplă relatare impersonală). Apare ca o consecinţă a nevoii de înnoire a liricii. Simbolismul înapoiază poeziei emoţia şi sensibilitatea, nu în mod direct, ci recurgând la diverse mijloace – sugesti... vezi detalii

doc

Canadian Poetry

THE DEVELOPMENT OF CANADIAN NATURE POETRY ”Canadian poetry is at best a poetry of incubus and cauchemar, the source of which is the unusually exposed contact of the poet with nature which Canada provides” . In this Chapter, the development of English Canadian nature poetry from the time of the first English settlers to the end of the nineteenth century will be ilustrated. Excerpts from the works of poets who best characterize each of the stages of this development will be used to exemplify the periods considered. 1.1 EARLY SETTLER PERIOD ”From its beginnings the ’literature’ of Canada ... vezi detalii

doc

Mitul Zburătorului în Operele Scriitorilor Români

Introducere Mitul este un element esenţial al civilizaţiei omeneşti, în care sunt codificate toate credinţele, principiile morale şi activităţile practice ale diferitor colectivităţi; în conştiinţa popoarelor primitive numai miturile care aveau ca subiect creaţia, originea, eroii şi evenimentele primordiale au valoarea unor „istorii adevărate”. Mitul explică geneza lumii sau fenomenele naturii, miturile motivează aspiraţiile şi idealurile umane; el e un produs al spiritului care se reînoieşte în permanenţă. Mitul conferă expresie la ceea ce raţiunea nu poate exprima; el ne pune în contact ... vezi detalii

doc

Sublimul sau mai Mult decât Frumosul

Introducere: Ne asumăm prin această lucrare o ipostază de istoric al unei teme derulată în plan teoretic. Teoria sublimului a cunoscut doar anumite momente de vârf, relevante puncte nodale pe care sperăm să le fi anticipat pertinent, momente de vârf assimilate paradigmatic de ceilalţi teoreticieni ai sublimului. Nevoia de a selecta dovezile cele mai relevante ne-a atenuat radical subiectivitatea, dând curs mai mult cerinţelor obiective. Demersul este unul analitic iar pentru a impregna textului o mai mare rigurozitate, am disecat desfăşurarea temei urmărind sistematic o linie istorică. Lu... vezi detalii

doc

Cervantes și John Barth - Între Romanul de Aventură și Actul Critic

Argument Lucrarea de faţă îşi propune o reconstrucţie a imaginii personajului lui Cervantes, Don Quijote, dar şi o altă abordare a temei romanului. Nu îmi propun să anulez în cazul lui Don Quijote nici regimul de „personaj al lui Cervantes“ şi nici să confirm exhaustiv direcţia în care evoluează critica la adresa romanelor cavalereşti sau pe cine şi ce a sancţionat autorul în romanul său. Propun să privim altfel imaginea acestui cavaler. Aşa cum nebunia devine motiv literar care declanşează totul şi nu justifică nimic, tot astfel personajul lui Cervantes, dincolo de condiţia evidentă de ... vezi detalii

doc

Problematica baladei lui Alecsandri

CONSIDERAŢII GENERALE Actualitatea temei. Opera de valorificare critică, de asimilare activă a tot ceea ce a produs mai bun literatura română din toate timpurile, a devenit azi una din axele culturii noastre. Şi pe drept cuvânt, deoarece spiritualitatea unui popor este cu adevărat puternică, în stare să ofere lumii contribuţia ei la tezaurul artistic universal, în măsura în care tradiţia ei artistică viabilă, adică aceea ajunsă la un stadiu de clasicitate, devine o permanenţă absolută. Cel mai reprezentativ scriitor al unei frământate epoci din istoria poporului nostru, Vasile Alecsandri ... vezi detalii

doc

Spre noua sensibilitate poetică

1.Ce inseamna simbolismul European? Definitie: Simbolismul este un curent literar aparut in Franta ca reactie la estetica parnasianismului in ultimele doua decenii ale secolului al XIX-lea. Denumire: Denumirea curentului este determinate de aparitia manifestului literar al lui Jean Moreas Le Symbolisme in 1886. Caracteristici: - eliberarea poeziei de fabulatie si anecdotic(banal) - cultivarea simbolului - muzicalitatea versurilor - polisemia,ambiguitatea limbajului poetic - folosirea sugestiei - preferinta pentru anumite teme si motive:iubirea,nevroza,targul provincial ca element... vezi detalii

ppt

Projet a L’Histoire de la Litterature et de la Civilisation Francaise

Ce sont les Italiens de la Renaissance qui ont nommé « gothique » ce style initialement nommé francigenum opus « art de France », puisque né au cœur du royaume. Le terme « gothique » fut utilisé a posteriori dans un sens péjoratif : l'art gothique était l'art de Goths, un art de « barbares » qui auraient oublié les techniques et les canons romains. Un certain nombre d'historiens de l‘art réfutent aujourd'hui ce jugement et montrent que, par rapport à l'architecture romane qui la précède, l'architecture gothique n'est pas tant une rupture qu'une évolution. L‘arhitecture gothique apparaî... vezi detalii

doc

Reminiscențe ale mitului zburătorului în literatura cultă

Introducere Actualitatea temei. Mitul este un element esenţial al civilizaţiei omeneşti,în care sunt codificate toate credinţele, principiile morale şi activităţile practice ale diferitor colectivităţi; în conştiinţa popoa-relor primitive numai miturile care aveau ca subiect creaţia, originea, eroii şi evenimentele primordiale au valoarea unor „istorii adevărate”. Mitul explică geneza lumii sau fenomenele naturii, miturile moti-vează aspiraţiile şi idealurile umane;el e un produs al spiritului care se reînnoieşte în permanenţă.Mitul conferă expresie la ceea ce raţiunea nu poate exprima; el... vezi detalii

Hopa sus!