Alături de Familiile Monoparentale

Cuprins proiect

Introducere
1. Noțiuni generale
1.1. Prezentarea instituției
1.2. Problematica – Familii monoparentale
1.3. Ipotezele cercetării
1.4. Calendarul
2. Prezentarea proiectului
2.1. Titlul proiectului
2.2. Obiectivul general al proiectului
2.3. Obiective specifice
2.4. Grupul țintă
2.5. Activități principale
2.6. Rezultate preconizate
2.7. Modalități de asistență și intervenție - modul de lucru cu familiile și copiii
3. Analiza proiectului
3.1. Metodologia utilizată
3.1.1. Documentarea
3.1.2. Interviul
3.1.3. Observația
3.2. Analiza datelor
4. Concluzii
5. Bibliografie
6. Anexe


Extras din proiect

Introducere
Prin cercetarea de față ne-am propus să analizăm anumite aspecte ale proiectului ”Servicii
de consiliere psiho-vocațională pentru mame aflate la risc social din Municipiul Iași”, desfășurat în cadrul fundației Hecuba.
Riscul social reprezintă orice eveniment care se produce, survine ca urmare a participării la viața socială. Riscurile sociale sunt provocate de evenimente previzibile și imprevizibile, precum: boala, invaliditatea, decesul, pierderea locului de muncă etc. Acoperirea acestor riscuri depinde de structura organizatorică a statului, de regimul social instituit, precum și de nivelul de dezvoltare a economiei naționale. În anumite cazuri, familia monoparentală poate reprezenta un risc social; incidenţa unor probleme sociale, cum ar fi: copii părăsiţi, lipsiţi de educaţie sau supraveghere, copii singuri acasă, cu părinţi plecaţi în străinatate, abandon şcolar, forță de muncă slab pregătită, deficit pe piaţa muncii, discriminarea femeii pe piaţa muncii. 
Familia monoparentală reprezintă o structură familială asimetrică, formată dintr-un părinte şi copilul (copiii) său (săi), în urma decesului celuilalt părinte, fie prin divorţ, abandonarea familiei de către părinte, fie decizia de a nu se căsători, prin adopţia realizată de o persoană singură sau prin naşterea întâmplătoare a unui copil dintr-o relaţie liberă.
Motivul alegerii fundației Hecuba a fost faptul că activăm ca voluntari în cadrul proiectului 
menționat mai sus. Acest lucru ne-a facilitat accesul în instituție. Ne-am propus să analizăm atât gradul de informare a grupului țintă cu privire la resursele comunitare și drepturile socio-legale aferente cât și modul în care s-a realizat facilitarea re/integrării sociale și profesionale a mamelor beneficiare ale proiectului.
Pentru realizarea anchetei de teren am consultat literatura de specialitate atât în ceea ce privește problematica familiilor monoparentale cât și în ceea ce privește metodologia cercetării. Ca și metode am utilizat documentarea, interviul semistructurat și observația participativă, iar ca instrumente de lucru am folosit ghidul de interviu, grila de observație, fișele de observație și jurnalul de teren. Contribuția individuală în ceea ce privește metodologia utilizată este următoarea: interviul realizat cu asistentul social - Stoica Claudia; interviurile realizate cu mamele beneficiare ale proiectului – Cocea-Lionescu Laura; grila de observație, fișele de observație și jurnalul de teren – Mormeci Angela Mihaela. Tehnoredactarea lucrării și conceperea celorlalte etape ale anchetei de teren reprezintă contribuția întregii echipe.
1. Noțiuni generale
1.1. Prezentarea instituției
Fundaţia HECUBA este o organizaţie nonguvernamentală, înfiinţată în anul 
2005, de către Consiliul Local Iaşi în parteneriat cu Asociaţia BAVARIA ROMÂNIA şi Ministerul Bavarez pentru Muncă, Ordine Socială, Familie şi Femei.
Misiunea fundației este aceea de a îmbunătăți situația socio-familială a familiilor monoparentale din medii defavorizate, din Municipiul Iași, de a susține incluziunea socială a familiilor și a tuturor membrilor ei, în spiritul respectării drepturilor familiei, femeii și copilului. 
Serviciile oferite de echipa de specialiști urmăresc să crească gradul de integrare socio-profesională și educațională a mamelor singure, să asigure condiții decente de trai pentru mame și copii. 
Fundaţia Hecuba are un centru rezidenţial pentru mame şi copii aflaţi în dificultate şi un centru de servicii pentru mamă şi copil.
Din noiembrie 2005 Fundaţia HECUBA acordă servicii de specialitate mamelor singure aflate în dificultate: celor care se afla în căutarea unui loc de muncă, nu au o locuinţă stabilă, nu au o reţea de suport, întâmpină greutăţi în asigurarea nevoilor de bază şi în educarea copiilor, doresc să continue şcolarizarea sau formarea profesională. Fundaţia HECUBA are misiunea de a îmbunătăţi situaţia socio-familială a familiilor monoparentale din medii defavorizate, din Municipiul Iaşi, de a susţine incluziunea socială a familiilor şi a tuturor membrilor ei, în spiritul respectării drepturilor familiei, femeii şi copilului. Serviciile oferite de echipa noastră de specialişti urmăresc să crească gradul de integrare socio-profesională şi educaţională a mamelor singure, să asigure condiţii decente de trai pentru mame şi copii. Serviciile oferite de Fundaţia Hecuba sunt: 
• Centru de zi pentru copii mici şi preşcolari;
• Sprijin pentru continuarea şcolii;
• Consiliere psihologică;
• Sprijin pentru obţinerea unei calificări;
• Sprijin pentru căutarea, obţinerea şi păstrarea unui loc de muncă;
• Sprijin pentru găsirea unei locuinţe;
• Cazare temporară în locuinţe protejate;
• Educaţie parentală;
• Educaţie contraceptivă;
• Sprijin şi îndrumare pentru obţinerea drepturilor legale;
• Sprijin material;
• Orientare şi îndrumare pentru gestionarea bugetului familial.


Fisiere în arhivă (1):

  • Alaturi de Familiile Monoparentale.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!