Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă

Extras din proiect

Unul dintre motivele pentru care am ales Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Negreşti este pentru că acestă instituţie se încadrează tiparului proiectului şi pentru că mi-a donat toate informaţiile necesare înfăptuirii acestuia. 
Fiind singura Şcoală Specială din oraş care se ocupă cu integrarea copiilor cu nevoi speciale în comunitate, m-a determinat să intru în mediul ei, să încep să cunosc atât personalul care lucrează aici, cât şi copiii care o frecventează. 
Am observat că această şcoală intervine în ajutorul copiilor cu nevoi speciale, le deschide uşi pe care unii oameni le închid când vine vorba de ei, şi îşi pune amprenta în formarea viitorului acestora. Şcoala nu reprezintă doar o instituţie unde sunt reguli şi unde domneşte stricteţea ci şi o casă unde se poate simţi căldura sufletească şi dragostea de care copiii au nevoie. Ea le oferă acestora dreptul de a duce o viaţă normală şi dreptul de a fi priviţi ca nişte persoane obişnuite, care sunt capabile să facă orice.
Pentru a putea duce până la capăt cercetarea, am ales ca instrumente de lucru interviul şi observaţia.
1.Servicii de protectie
.Prima lege in domeniul protectiei copilului a fost adoptata in 1970.Scopul legii era sa protejeze anumite grupuri de copii,in special copii cu nevoi de ingrijire in afara familiei.Principala forma de protectie pentru acesti copii era plasarea in institutii.
Prima Strategie Guvernamentala in domeniul drepturilor copilului,aprobata in 1997,a vizat perioada 1997-2000 si a marcat inceputul reformei sistemului de protectie a copilului in Romania. La acea vreme,s-au luat primele masuri pentru reformarea cadrului legislativ,pentru descentralizarea activitatilor de protectie a copilului, restructurarea si diversificarea institutiilor de protectie a copilului,dezvoltarea alternativelor de tip familial pentru protectia de tip rezidential,precum si pentru prevenirea abandonului copiilor.Astfel in toate judetele tarii si in cele sase sectoare ale municipiului Bucuresti ,au fost infiintate Comisii pentru protectia copilului si servicii publice specializate pentru protectia copilului denumite Directii pentru protectia copilului. Dupa procesul de descentralizare,institutiile de tip vechi de protectie a copilului au fost restructurate.In acelasi timp au fost create alternative de tip familial pentru protectia de tip rezidential a copilului,precum si servicii de prevenire a abandonului copiilor
Directia generala este institutia publica cu personalitate juridica,infiintata in subordinea consilului judetean,respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucuresti,prin comasarea serviciului public de asistenta sociala si a serviciului public specializat pentru protectia copilului realizand masurile de asistenta sociala in domeniul protectiei copilului,familiei,persoanelor singure,persoanelor varstnice,persoanelor cu handicap,precum si oricaror personae aflate in nevoie.Pentru realizarea protectiei speciale functioneaza conform Legii 272\2004 urmatoarele tipuri de servicii:servicii de zi,servicii de tip familial,servicii de tip rezidential.
Serviciile de zi sunt acele srvicii prin care se asigura mentinerea,refacerea si dezvoltarea capacitatilor copilului si ale parintilor sai,pentru depasirea situatiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa.Accesul la aceste servicii se realizeaza in baza planului de servicii,sau dupa caz ,a planului individualizat de protectie.Din categoria serviciilor de zi fac parte:centrele de zi,centrele de consiliere si sprijin pentru parinti,centrele de asistenta si sprijin pentru readaptarea copilului cu probleme psihosociale,srviciile de monitorizare ,asistanta si sprijin al femeii gravide predispose sa isi abandoneze copilul.
Serviciile de tip familial au rolul de a asigura ,la domiciliul unei persoane fizice sau familii,cresterea si ingrijirea copilului separat,temporar sau definitive,de parintii sai.Aceste servicii pot avea caracter specializat, in functie de nevoile si de caracteristicile copiilor protejati.
Serviciile de tip rezidential au rolul de a asigura protectia,cresterea si ingrijirea copilului separat, temporar sau definiti,de parintii sai,ca urmare a stabilirii,in conditiile legii ,a masurii de plasament.Din aceasta categorie de servicii fac parte centrele de plasament,centrele de primire a copilului in regim de urgent si centrele maternale.Cntrele de plasament include si casele de tip familial.Serviciile de tip rezidential pot avea caracter specializat ,in functie de nevoile si caracteristicile copiilor protejati.Organismele private care pot desfasura activitati in domeniul protectiei drepturilor copilului si al protectiei speciale a acestuia sunt personae juridice de drept privat,fara scop patrimonial,constituite si acreditate in conditiile legii.


Fisiere în arhivă (1):

  • Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!