Impactul Centrului Educațional Salvați Copiii Asupra Rezultatelor Școlare și Comportmanetului Social al Copiilor Aflați în Dificultate

Cuprins proiect

Argument.pag. 3
Capitolul I: Scop, Ipoteze, Obiective, Justificarea temei.pag. 4
Capitolul II: Date despre Asociaţie.pag.8
Capitolul III: Descrierea cercetării.pag.18
Capitolul IV. Analiza datelor.pag. 23
Capitolul V. Concluzii.pag.39
Capitolul VI. Recomandări.pag.43
Bibliografie.pag.44
Anexe.pag.45.


Extras din proiect

„Ne temem de ceea ce va deveni un copil mâine, dar uităm că el este cineva astăzi” (Stacia Tausche)
Beneficiari SALVAŢI COPIII
ARGUMENT
Evoluţia socio-economică a României după anul 1989 a fost influenţată de schimbările legate de democratizare a societăţii şi de procesul de tranziţie de la economia socialistă la economia de piaţă, în contextul unei crize economice prelungite, al unor presiuni structurale puternice şi al unor reforme perpetue şi ineficiente în domenii cheie ale vieţii sociale.
Mecanismele socio-economice şi politice din ultimii ani au dus la polarizarea socială şi la agravarea sărăciei în societatea românească, astfel încât nevoia de asistenţă socială focalizată pe grupurile afectate a crescut, o problemă majoră fiind educaţia copiilor proveniţi din medii sărace.
Şcolarizarea copiilor afectaţi de sărăcie, prevenirea absenteismului şi abandonului şcolar al copiilor aflaţi în dificultate, reprezintă atât o problemă educaţională, datorită disfuncţiilor sistemului de învăţământ şi a insuficienţei programelor destinate ameliorării fenomenului, cât şi o problemă socială, în situaţia în care învăţământul obligatoriu, deşi aparent este gratuit conform legii învăţământului, în realitate el presupune costuri mult prea mari pentru o familie fără resurse financiare suficiente.
În acest context, dezvoltarea unor programe de către specialişti atât în domeniul educaţiei, cât şi în domeniul asistenţei sociale şi implicarea copiilor ce provin din medii sărace în activităţi extra-curriculare şi ludice de natură a le stimula interesul pentru cunoaştere, educaţie, şcoală poate duce astfel la reducerea absenteismului şcolar şi, pe cale de consecinţă, la diminuarea abandonului şcolar.
Un astfel de program este realizat de Asociaţia SALVAŢI COPIII Iaşi prin intermediul „Centrului Educaţional” în cadrul căruia se asigură servicii complexe de sprijin a copiilor aflaţi în situaţii de risc, atât servicii de asistenţă socială, de consiliere psihologică, cât şi servicii educaţionale şi de remediere şcolară.
În acord cu domeniul de studiu de interes al echipei de lucru implicată în prezenta cercetare, respectiv drepturile copilului, tema aleasă pentru lucrare: „ Impactul Centrului Educaţional SALVAŢI COPIII asupra performanţelor şcolare şi comportamentului social al copiilor aflaţi în dificultate”, ne poate oferi şansa abordării problematicii drepturilor copilului la educaţie şi la protecţie socială, atât sub aspectul modalităţii în care sunt respectate şi asigurate aceste drepturi la noi în ţară, cât şi sub aspectul modalităţii de remediere a încălcării acestor drepturi.
CAP. I. INTRODUCERE: SCOP, IPOTEZE, OBIECTIVE, JUSTIFICAREA TEMEI
I.SCOPUL LUCRĂRII
Prin proiectul de faţă ne-am propus evaluarea impactul pe care îl au serviciile psiho-socio-educaţionale oferite în cadrul Centrului Educaţional SALVAŢI COPIII Iaşi ( denumit în continuare Centru) asupra rezultatelor şcolare şi comportamentului social al copiilor aflaţi în dificultate.
II. IPOTEZELE LUCRĂRII
1. Copiii care provin din medii vulnerabile, afectaţi de sărăcie şi marginalizaţi social, prezintă un risc major pentru absenteism şi abandon şcolar, cu implicaţii negative asupra formării lor profesionale viitoare şi integrării sociale.
2. Implicarea copiilor cu risc de absenteism şi abandon şcolar în activităţi extra-curriculare şi în activităţi alternative de educaţie, non-formale, poate încuraja dezvoltarea abilităţilor de viaţă, a competenţelor şcolare şi sociale ale copiilor.
III. OBIECTIVELE LUCRĂRII
Obiectivele avute în vedere pentru realizarea lucrării sunt:
1. Analiza serviciilor şi programelor desfăşurate în cadrul Centrului Educaţional SALVAŢI COPIII Iaşi,
2. Identificarea şi analiza nevoilor beneficiarilor Centrului Educaţional SALVAŢI COPIII,
3. Evaluarea eficienţei serviciilor Centrului Educaţional raportată la nevoile beneficiarilor.
IV.JUSTIFICAREA TEMEI LUCRĂRII ŞI PERSPECTIVE DE ABORDARE
Abandonul şcolar al copiilor este, în cele mai multe din cazuri, consecinţă a sărăciei, existând o interdependenţă între cele două fenomene, sărăcia duce la abandon şcolar, iar abandonul şcolar duce la sărăcie.
România este deja printre primele ţări europene în ceea ce priveşte rata abandonului şcolar (locul III). Rata abandonului şcolar s-a triplat în 2007 faţă de 2000, iar peste 70.000 de copii sunt nevoiţi, în prezent, să muncească în loc să înveţe, arată un studiu realizat de Organizaţia Salvaţi Copiii România. Muncile în care sunt implicaţi copiii îi transformă într-o categorie socială extrem de vulnerabilă. O treime dintre copiii obligaţi să muncească sunt analfabeţi, 40% au un nivel redus al abilităţilor de scris şi citit, iar unul din cinci astfel de copii nu a fost niciodată la şcoală.
Abandonul şcolar anual pe ciclurile primar şi gimnazial a fost în anul şcolar 2007-2008 de 1,9% conform unui studiu realizat de UNICEF. Conform unor date din 2002, cele mai afectate judeţe de fenomenul abandonului şcolar sunt: Ilfov, Călăraşi, Constanţa, Tulcea, Brăila, Ialomiţa, Covasna, Bacău, Vrancea, Iaşi, Neamţ, Suceava.
Prognoza privind impactul crizei economice estimează o creştere a populaţiei afectată de sărăcie, lucru care va conduce indubitabil la creşterea fenomenului de abandon şcolar. Deocamdată analizele obţinute de UNICEF pe baza sistemului de monitorizare santinelă a impactului crizei economice arată o creştere de 10 % a absenteismului şcolar.


Fisiere în arhivă (1):

  • Impactul Centrului Educational Salvati Copiii Asupra Rezultatelor Scolare si Comportmanetului Social al Copiilor Aflati in Dificultate.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!