Metode calitative în științele socio - umane

Cuprins proiect

1. Stabilirea temei
2. Motivaţie
3. Scopul cercetării 
4. Elaborarea ipotezelor
5. Fixarea obiectivelor
6. Delimitarea universului cercetării: prezentarea instituţiei 
7. Cadrul teoretic al cercetării/ concepte: definire şi operaţionalizare
8. Prezentarea metodelor şi a tehnicilor utilizate în cercetare
9. Interpretarea rezultatelor
10. Concluzii finale
Bibliografie 
Anexe


Extras din proiect

1. Stabilirea temei
Studiu asupra organizaţiei non-guvernamentale World Vision, Iaşi 
2. Motivaţie
Datorită importanţei lor, informaţiile au devenit o resursă (conceptuală) la fel de valoroasă ca şi resursele fizice (umane, materale şi financiare), iar modul în care acestea sunt transmise poartă numele de comunicare. Pe lângă faptul că face obiectul de studiu a numeroase discipline, comunicarea este o chestiune extrem de importantă în viaţa fiecăruia dintre noi. 
Având în vedere aceste considerente, precum şi orientarea noastră profesională, subiectul tratat în lucrarea de faţă vizează comunicarea din cadrul unei organizaţii non-guvernamentale furnizoare de servicii sociale.
Motivaţia noastră poate fi explicată şi prin accesul facil în organizaţia World Vision, de interesele profesionale pe care le manifestăm, dar şi prin curiozitatea stiinţifică de care suntem caracterizaţi.
Negocierea prezenţei pe teren va fi înlesnită tocmai de prezenţa noastră ca voluntari în cadrul organizaţiei studiate de aproximativ doi ani, timp în care am avut prilejul de a observa stilul de comunicare practicat.
3. Scopul cercetării 
Comunicarea organizaţională şi cea managerială eficiente reprezintă, fără urmă de îndoială, unul dintre aspectele care păstrează viziunea organizaţională şi joacă un rol extrem de important în motivarea resurselor umane.
Prin intermediul acestui studiu urmărim cunoaşterea şi înţelegerea specificului fenomenului de comunicare, cu ajutorul unei analize riguroase a teoriilor care îl explică, a semnificaţiei atribuite actorilor sociali implicaţi şi a raţionamentelor acestora.
Dorim o interpretare a informaţiilor obţinute în analiza grupurilor ţintă, cu scopul de a studia tipurile de sisteme informaţionale utilizate de manageri, precum şi modul în care se realizează comunicarea în organizaţia non-guvernamentală World Vision.
4. Elaborarea ipotezelor
- Membrii echipei de lucru WV depăşesc barierele comunicaţionale datorită tehnicilor comportamentale recomandabile pentru o comunicare eficientă promovate în organizaţie.
- Funcţionarea unui sistem comunicaţional informal în paralel cu cel oficial determină, în mare parte, atingerea obiectivelor organizaţionale.
- Organizarea interioară a spaţiului de lucru încurajează comunicarea informală.
5. Fixarea obiectivelor
a) Identificarea specificului serviciilor oferite de organizaţia în cauză; 
b) Analiza obiectivelor acesteia;
c) Analiza activităţilor derulate în cadrul proiectelor World Vision;
d) Analiza specializării muncii;
e) Analiza caracteristicilor profesionale ale grupului specialiştilor;
f) Analiza structurii autorităţii şi a stilului managerial; 
g) Analiza aspectelor simbolice ale vieţii organizaţionale şi asupra modului în care limbajul, ritualurile, miturile etc., întruchipeaza reţele de semnificaţii subiective; 
h) Analiza legăturii acestui sistem socio-profesional cu mediul extern; 
i) Analiza populaţiei care face grupul ţintă al organizaţiei studiate;


Fisiere în arhivă (1):

  • Metode Calitative in Stiintele Socio - Umane.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!