Proiecte pentru domeniul Finanțe pagina 1 din 218

doc

Împrumuturile Externe și Efectele Lor în Perioadele de Criză

Argument În condiţiile existenţei unei economii deschise, în care relaţiile de ordin politic şi economic dintre state sunt din ce în ce mai strânse, nicio ţară care urmăreşte obţinerea unor anumite performanţe pe cele două planuri mai sus menţionate nu-şi poate permite să-şi acopere toate necesităţile din surse interne, adică pe baza impozitelor, taxelor şi a altor contribuţii colectate. În acest context au apărut, şi în timp s-au diversificat şi amplificat, împrumuturile de stat. Acestea au ca scop, aproape întotdeauna, acoperirea unor deficite bugetare. Însă orice stat trebuie să gaseasc... vezi detalii

docx

Baze de Date

Am creat aceasta bază de date în vederea ţinerii evidenţei stocului de telefoane la o societate cu obiect de activitate vânzarea/cumpărarea de telefoane. Baza de date cuprinde patru tabele, interogări pentru organizarea datelor, formulare pentru adaugări, modificări şi rapoarte pentru prezentarea finală a datelor. 1.TABELE În cadrul ei am construit 4 tabele: Tabela “telefoane” unde dupa cum vedem in fig. 1 avem câmpurile cod^tel, denumire, model, tip^tel, ecran, stoc, val^tel, pret^fara^tva şi obs. Câmpurile val^tel şi pret^fara^tva sunt foarte importante pentru că ne vor ajuta să furniz... vezi detalii

docx

Monografia Sistemului Bancar din Irlanda

1.Sistemul bancar din Irlanda 1.1.Istoricul sistemului bancar din Irlanda Sucursala bancară irlandeză a apărut în anul 1820, o dată cu înființarea primelor bănci pe acțiuni. Structura de bază a băncilor irlandeze a rămas neschimbată din ultima parte a secolului al 19-lea până în anii 1960. Urmând apoi un val de fuziuni și achiziții care au reprezentat un proces prin care sistemul bancar irlandez a căutat economii de scară și de consolidare pentru a face față cu amenințarea de preluări externe și concurența sporită din străinătate. Această perioadă de consolidare a redus numărul de bănci d... vezi detalii

doc

Rolul și locul impozitelor directe într-un sistem fiscal

Reprezinta un principiu general cunoscut faptul ca activitatea financiara a unui stat a fost, este, si in mod obligatoriu si pe viitor, se va baza pe norme, metode, masuri si instrumente concrete si corect aplicate in scopul constituirii, repartizarii si optimizarii fondurilor de resurse financiare in conformitate cu obiectivele sociale, economice si politice . Buna utilizare a acestor legi economice si dirijarea proceselor economico-financiare se realizeaza prin intermediul politicii financiare care este chemata sa determine cuantumul si sursa veniturilor financiare precum si efectul econo... vezi detalii

doc

Strategii de politică monetară în Uniunea Economică și Monetară și eficacitatea acestora

INTRODUCERE Strategia de politică monetară.Abordarea generală a aplicării politicii monetare. Caracteristicile esenţiale ale strategiei de politică monetară a BCE sunt reprezentate de definiţia cantitativă a obiectivului primar privind stabilitatea preţurilor şi de cadrul analitic bazat pe ceidoi piloni – analiza economică şi analiza monetară. De asemenea, strategia include principiile generale de aplicare a politicii monetare, cum ar fi orientarea pe termen mediu. Strategia constituie baza evaluării generale a riscurilor la adresa stabilităţii preţurilor şi a deciziilor de politică monet... vezi detalii

doc

Impots et taxes reglementes par le code fiscale de la Roumanie

LES IMPOTS L’impôt, c’est un milieu de prelevation obligee au budget de l’Etat ou aux budgets locaux sans contreprestation, ayant un titre non-rambourse d’une partie de revenu national. L’impot est la principale source des revenus budgetaires et il exprime des relations d’exploitation suplementaire des gens qui tavaillent. Les personnes physiques et aussi celles juridiques paient l’impot. Il peut etre : impot direct (sont les impots etablis por les personnes physiques ou juridiques, en fonction du revenu du contribuable ou de la valeur de sa fortune, et qui se paient aux certains dates), ... vezi detalii

doc

Management Grup Școlar Alexandru Vlahuță Sendriceni

1. Organizarea şi funcţionarea Grup Scolar „Alexandru Vlahuţă” Şendriceni 1.1. Scurt istoric În România, învăţământul este o prioritate naţională urmărind realizarea idealului educaţional întemeiat pe tradiţiile umaniste, pe valorile democraţiei şi pe aspiraţiile societăţii româneşti şi contribuie la păstrarea identităţii naţionale. Idealul educaţional al şcolii româneşti constă în dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, în formarea personalităţii autonome şi creative. În anul 1919 a fost înfiinţată în localitatea Şendriceni, din judeţul Botoşani, Şcoala Nor... vezi detalii

doc

Supravegherea Prudențială

Introducere Mediul în schimbare, în care se aflǎ bǎncile prezintǎ oportunitǎţi majore pentru acestea, dar totodatǎ presupune riscuri complexe şi variabile care sunt o provocare pentru abordǎrile tradiţionale ale managementului bancar. Având în vedere aceste considerente şi ţinând seama de principiul prudenţialitǎţii aplicat la nivelul întregului sistem bancar se evidenţiazǎ o formǎ aparte de verificare a unei activitǎţi specifice care este supravegherea bancarǎ. Aceastǎ formǎ este rezultatul experienţei cǎpǎtate de omenire în urma analizei evoluţiei sistemelor bancare naţionale şi a nece... vezi detalii

docx, xls, xlsx

Buget și trezorerie publică - analiza bugetului Austriei în perioada 2000-2009

1. Analiza cheltuielilor bugetare 1.1 Date absolute 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 108175.0 109647.6 111511.6 115011.2 125720.4 122003.5 127193.9 132185.4 137927.6 General public services 16349.3 16775.3 16628.1 15704.9 16216.6 16951.4 18235.0 18832.8 18317.8 Defence 1979.3 1931.5 1918.7 2061.9 2120.2 2194.5 2081.4 2324.0 2822.4 Public order and safety 3110.0 3187.1 3277.5 3337.6 3483.5 3625.2 3847.3 3883.9 4138.3 Economic affairs 8994.5 11046.2 10267.8 11047.3 19518.4 11838.6 12725.3 12538.7 13726.9 Environment protection 1081.5 1074.2 1053.0 1203.5 1135.6 1213.... vezi detalii

docx

Cheltuielile Publice

I. Structura cheltuielilor publice în bugetul de stat – criterii și componente 1.1. Conceptul privind cheltuielile publice și conținutul sale Cheltuielile publice se concretizează in faza a-doua a funcției de repartiție a finanțelor publice care distribuie resurselor financiare create pe diverse distinații. În sens juridic, mai larg, cheltuială publică semnifică o plată a unei sume de bani din fonduri publice de către organisme sau entități pubilce pentru înfaptuirea activităților cu caracter public. În sens economic, cheltuială publică desemnează relații și procese economice de repart... vezi detalii

docx

IMM-urile și dezvoltarea regională

Capitolul I IMM-urile si regiunea suv-vest 1.1 Descriere. Regiunea Sud – Vest Oltenia Regiunea Sud – Vest are o suprafaţă de 29.212 km2, ceea ce reprezintă 12,3% din suprafaţa României. Se învecinează la nord cu regiunea Centru şi regiunea Vest, la est cu regiunea Sud, la sud cu Bulgaria, limita fiind dată de fluviul Dunărea, iar la vest cu Serbia, limita fiind dată tot de fluviul Dunărea. Din punct de vedere administrativ, include 5 judeţe (Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt si Vâlcea), cu localităţile structurate, în anul 2005, în 40 de municipii si oraşe. Regiunea Sud-Vest Oltenia oferă, ... vezi detalii

doc, pptx

Gestiunea Riscului de Lichiditate

Cuvinte-cheie - Riscul bancar; - Riscul de lichidităţi; - Managementul lichidităţii; - Lichiditatea extremă; - „Pernă de securitate”; - Lichiditatea imediată; - Riscul de transformare; - Gestiunea trezoreriei; - Active lichide; - Pasive volatile. Obiectivele studiului 1. Înţelegerea noţiunii de lichiditate şi cea a riscului privind lichiditatea. 2. Evidenţierea scopurilor urmărite în gestionarea riscurilor. 3. Cunoaşterea accepţiunilor al căror obiect este riscul de lichiditate. 4. Prezentarea funcţiilor lichidităţii. 5. Evidenţierea etapelor analizei riscului de lichiditate... vezi detalii

doc

Fundamentarea veniturilor la o instituție de învățământ

Scoala a luat fiinta din initiativa privata acum 122 ani sub titulatura de “ Scoala de meserii” Roman. Ideea înfiintarii unei astfel de scoli a fost vehiculata înca din anul 1872, dar ea a prins viata abia opt ani mai târziu. Astfel, pe 2 martie 1880 are loc deschiderea scolii în cadrul festiv. Datorita faptului ca “Scoala de Meserii din Roman” abia înfiintata functioneaza în conditii grele din cauza lipsei de fonduri a fost acceptata trecerea ei în subordinea comunitatii locale la 15 aprilie 1882. Cu acest prilej scoala a fost scindata, comunitatea locala primind doar sectia baietilor, ... vezi detalii

ppt

Fonduri structurale - planul național de dezvoltare

Obtinut prin contributia tarilor membre Buget de solidaritate in principal pentru dezvoltare economica si sociala Valoarea totala 27 tari-2007-2013=862.363 milioane Euro Politica agrara si de dezvoltare rurala-aprox 50% Politica de coeziune economica si sociala Obiective: Convergenta Competitivitate regionala Cooperare teritoriala Bugetul maxim 308.120 milioane pentru coeziune, crestere economica si creare de locuri de munca 81.9% din aceste fonduri alocate obiectivului de convergenta, din care 24.4% pentru FC;restul FEDER, FSE. 15.7% vor fi alocate competitivitatii Regionale-FED... vezi detalii

doc

Caiet de practică la BCR Huși

Cap I. Sistemul informaţional bancar Banca Comercială Română fondata la 1 decembrie 1990 în cadrul procesului de restructurare pe două niveluri a sistemului bancar românesc, continuând o tradiţie de 50 de ani de activitate. Aceasta funcţionează şi se dezvoltă ca o bancă universală capabilă să satisfacă cerinţele unor segmente tot mai largi de clienţi, bucurându-se de încrederea a peste 3 milioane de parteneri de afaceri care se adresează băncii, atât pentru calitatea serviciilor oferite, cât şi pentru capacitatea de a găsi soluţii la problemele lor financiare. Grupul B.C.R. desfăşoară o a... vezi detalii

Hopa sus!