Analiza financiară a companiei OMV Petrom SA

Cuprins proiect Cum descarc?

INTRODUCERE 3
CAPITOLUL 1. PREZENTAREA SOCIETATII OMV PETROM S.A. 4
CAPITOLUL 2. ANALIZA PERFORMANTEI INTREPRINDERII . 7
2.1. ANALIZA BILANTULUI ... 7
2.2. ANALIZA POZITIEI FINANCIARE 9
2.2.1. Activul net contabil ... 9
2.2.2 Fondul de rulment ... 10
2.2.3. Necesarul de fond de rulment 10
2.2.4. Trezoreria neta ... 11
2.2. ANALIZA PEROFRMANTEI FINANCIARE A INTREPRINDERII ... 11
2.2.1.Marjele de acumulare . 11
2.2.2. Capacitatea de autofinantare . 12
2.3. ANALIZA CASH-FLOW-ULUI INTREPRINDERII ... 12
2.4.1. Cash-flow-ul disponibil ... 13
2.4. ANALIZA RENTABILITATII INTREPRINDERII 14
2.4.1.Rate de marja, rotatie si structura .. 15
2.5. ANALIZA RISCULUI INTREPRINDERII . 15
2.5.1.Solvabilitatea ... 15
2.5.2.Lichiditatea .. 16
2.6.GESTIUNEA ACTIVELOR CIRCULANTE . 16
2.6.1.Stocuri . 16
2.6.2.Creante 17
2.6.3. Trezorerie ... 18
2.7. STRUCTURA DE FINANTARE .. 18
CAPITOLUL 3. ANALIZA SWOT .. 21
3.1.MATRICEA SWOT 21
3.2. PROPUNERI DE IMBUNATATIRE A PERFORMANTEI FINANCIARE . 22
CONCLUZII 24
ANEXE ... 25
1.Cont de profit si pierdere .. 25
2.Bilant .. 27
Bibliografie ... 28


Extras din proiect Cum descarc?

INTRODUCERE
Acest proiect este conceput sub forma unei analize financiare asupra uneia dintre cele mai mari companii din Romania. Lucrarea i.i propune sa realizeze o analiza atat pozi.iei cat .i a performan.ei financiare a intreprinderii, rezultatele fiind utile investitorilor sau poten.ialilor investitori in scopul luarii unor decizii eficiente. Aceasta analiza financiara i.i propune sa ajute la in.elegerea .i interpretarea rezultatelor financiare a companiei OMV Petrom SA intre anii 2016-2020 conform rapoartelor facute public de catre aceasta. Analiza pozi.iei .i performan.ei financiare a intreprinderii ajuta la crearea unei imagini de ansamblu asupra gestionarii resurselor .i este utila poten.ialilor investitori pentru a determina daca este rentabila o investi.ie cat .i riscul pe care trebuie sa .i-l asume.
In capitolul I am realizat o scurta prezentare a companiei OMV Petrom. In capitolul II, am realizat un diagnostic financiar, in care am analizat .i interpretat evolu.ia indicatorilor echilibrului financiar, a performan.elor financiare, a indicatorilor de rentabilitate .i risc. In capitolul III, am realizat o analiza SWOT, in care am evide.iat punctele forte, puncte slabe, oportunita.ile .i amenin.arile. Lucrarea se incheie cu concluzii, anexe .i bibliogarfie.
CAPITOLUL 1. PREZENTAREA SOCIETA.II OMV PETROM S.A.
Societatea OMV Petrom S.A. este o societate cu capital de stat .i privat autohton .i strain cu sediul social in Petrom City, strada Coralilor, numarul 22, sector 1,Bucure.ti, inregistrata la Registrul Comer.ului Bucre.ti cu numarul J40/8302/1997, codul unic de inregistrare 1590082. Societatea a fost infiin.ata prin Ordonan.a de Urgen.a nr. 70/1998 .i .i-a inceput activitatea la data de 1 noiembrie 1997.
Pe data de 23 iulie 2004, OMV Austria, grupul lider de petrol si gaze din Europa Centrala .i de Est, a achizitionat 51% din actiunile PETROM, tranzactia fiind incheiata in decembrie 2004.
Societatea are ca obiect principal de activitate explorarea si exploatarea zacamintelor de petrol si gaze naturale.
In afara obiectului principal de activitate, societatea desfa.oara si urmatoarele activitati, cum ar fi transportul si comercializarea titeiului si gazelor naturale prin retele proprii de distributie; distributie, transport, depozitare, comercializare, bunkeraj nave si aprovizionare aeronave cu produse petroliere; comercializarea cu ridicata si cu amanuntul, de marfuri si produse diverse; lucrari de constructii-montaj, intretinere si reparatii utilaje, scule si echipamente; investigatii geologice si geofizice; importul si exportul de titei, produse petroliere, petrochimice si chimice, utilaje, echipamente si tehnologii specifice; import-export produse explozibile; activitate medicala si sociala pentru salariatii proprii si ter.e persoane etc.
Activitatea acestei companii este divizata in trei mari segmente .i anume Upstream, Downstream Oil .i Downstream Gas. In segmentul Upstream, compania desfa.oara activita.i de exploatare .i produc.ie de .i.ei .i gaze naturale in Romania, dar .i in Kazahstan. In segmentul Downstream Oil, intreprinderea opereaza rafinaria Petrobrazi, care poate acoperi consumul anul a 3 milioane de ma.ini .i desfa.oara opera.iuni de comercializare in Romania .i in vecinatate. In segmentul Downstream Gas, OMV Petrom se ocupa cu produc.ia de .i.ei .i gaze, fiind un jucator important pe pie.ele regionale de carburan.i, gaze .i electricitate.
Ac.iunile OMV Petrom sunt tranzac.ionate Bursa de Valori Bucure.ti incepand cu anul 2001.
Activita.ile desfa.urate de companie pot afecta mediul .i pot cauza unele pagube majore, de aceea compania a implementat masuri de protec.ie .i evitare a poluarii mediului .i de pastrare a unei stabilita.i in ceea ce prive.te aceasta problema. De exemplu, pentru a minimiza daunele aduse mediului, ca urmare a scurgerilor accidentale, divizia E&P a dezvoltat un plan specific de interventie, pentru fiecare grup de zacaminte si a constituit echipe locale de interventie, in caz de scurgeri.
Programul de modernizare a sondelor a contribuit semnificativ la reducerea impactului asupra mediului.


Fisiere în arhivă (1):

  • Analiza financiara a companiei OMV Petrom SA.pdf

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Bibliografie

Site-uri web:
https://bvb.ro/Bilanturi/SNP/SNP_A_2020.pdf
https://bvb.ro/Bilanturi/SNP/SNP_A_2019.pdf
https://bvb.ro/Bilanturi/SNP/SNP_A_2018.pdf
https://bvb.ro/Bilanturi/SNP/SNP_A_2017.pdf
https://bvb.ro/Bilanturi/SNP/SNP_A_2016.pdf
https://www.omvpetrom.com/en


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 5€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!