Analiza Instrumentelor de Politică Monetară ale BCE

Cuprins proiect Cum descarc?

Capitolul I - Politica monetară a BCE 3
1.1 Principiile politicii monetare a BCE 4
1.2 Strategia de politică monetară a BCE 5
Capitolul II - Instrumente de politică monetară ale BCE 9
2.1 Operațiunile de open market 10
2.2 Facilitățile permanente 13
2.3 Rezervele minime obligatorii 16
2.4 Instrumente neconvenționale 19
Concluzii 22
Bibliografie 22


Extras din proiect Cum descarc?

Capitolul I - Politica monetară a BCE
Banca Centrală Europeană (BCE) a fost înfiinţată oficial la data de 1 iunie 1998, cu scopul de a înlocui Institutul Monetar European. Astfel, aceasta este cea mai nouă instituţie a Uniunii Europene şi reprezintă pilonul central al Uniunii Economice şi Monetare, pe care se fundamentează întreaga politică monetară a euro. 
BCE, alături de Băncile Centrale Naționale ale țărilor membre UE, face parte din Sistemul European de Bănci Centrale ( SEBC), al cărui obiectiv fundamental este reprezentat de menţinerea stabilităţii preţurilor. În cadrul acestui sistem european, BCE şi Băncile Centrale Naţionale ale ţărilor din zona euro formează Eurosistemul.
Banca Centrală Europeană reprezintă cea mai înaltă autoritate din zona euro, aceasta fiind “emitentul si paznicul constituţional al monedei unice” . BCE urmăreşte ca prin activitățile desfășurate să fie îndeplinite sarcinile încredinţate Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC), în conformitate cu statutul său, alături de Băncile Centrale Naționale.
BCE implementează politica monetară europeană, realizează tranzacții internaționale în devize, deţine şi administrează rezervele oficiale ale țărilor membre, asigură bunul mers al sistemelor de plată, autorizează emiterea bancnotelor în zona euro, contribuie la activitatea autorităților naționale cu sarcini în supravegherea instituțiilor de credit și în asigurarea stabilității sistemului financiar, urmăreşte dezvoltarea sectorului bancar şi favorizează schimburile de informaţii între SEBC şi autorităţile de control bancar. 
Politica Băncii Centrale Europeane poate avea un impact semnificativ asupra evoluţiei economiilor europene deoarece este singura instituţie care poate emite monedă din sistem. Prin acest monopol, BCE influenţează masa monetară şi rata dobânzii pe termen scurt.
Principalul obiectiv de politică monetară al BCE este reprezentat de menținerea stabilității prețurilor; pe lângă acesta, SEBC susține, fără a aduce atingere obictivului fundamental, dezvoltarea politicilor economice generale ale zonei euro cu scopul de a contribui la realizarea obiectivelor Comunității stabilite la articolul 2 din Tratatul CE și anume obținerea unui nivel ridicat al ocupării forței de muncă și o creștere sustenabilă neinflaționistă. SEBC acționează în conformitate cu principiile unei economii de piață deschise în care concurența este liberă, favorizând alocarea eficientă a resurselor.
1.1 Principiile politicii monetare a BCE
Conform conceptelor cuprinse în Tratatul de la Maastricht politica monetară unică în Uniunea Monetară Europeană va fi o politică a dobănzii ce se caracterizează printr-o reglare a lichidității în curs și a ratelor pe termen foarte scurt la credite pe piața euro.
Banca Centrală Europeană este responsabilă prin statut de luarea deciziilor de politică monetară unică. De aici se deduce un prim principiu și anume noțiunea de conducere unică a operațiunilor. Aceste decizii unice se vor lua în ansamblul zonei euro, în interiorul căreia ratele de dobândă pe termen scurt vor fi aceleași, deoarece piața monetară europeană va fi unificată.
În conducerea politicii monetare europene, BCE respectă principiul de continuitate și pragmatism, și anume, aplică metotele și tehnicile considerate a fi cel mai folosite și eficiente în statele membre cu scopul de a constitui modele armonizate acceptate de către toți membrii europeni.
Independența BCE este deasemena un principiu de bază care oferă acesteia libertate în alegerea instrumentelor de politică monetară. Tratatul CE prevede aplicarea instrumentelor tradiționale, alături de care pot fi utilizate și alte metode mai adecvate alese de către Consiliul Guvernatorilor BCE.
Pentru a asigura credibilitatea BCE, aceasta elaborează și publică minim un raport semestrial cu privire la activitatea SEBC. Se publică de asemenea o dată pe săptămână o situație financiară consolidată a SEBC. BCE răspunde în fața Parlamentului European caruia îi prezintă un raport anual cu privire la activitatea desfășurată de SEBC și politica monetară practicată în anul anterior și cea din anul în curs. În practică, BCE publică rapoarte lunare ce conțin o analiză amănunțită a situației economice și perspectivele cu privire la evoluția prețurilor.
Conform Tratatului de la Maastricht, se impune un acces egal la moneda băncii centrale și respectarea principiilor de pe piață. Procedeul conform cărui se acționează pe piața europeană va fi orientat către favorizarea operațiunilor de open market, deschise unui cerc larg de parteneri și eliminarea tuturor metodelor de refinanțare bilaterală cu rate bonificate. Punerea în practică a politicii monetare unice înseamnă descentralizare - ce reiese din principiul subsidiarității prezent în Tratatul de la Maastricht. Este eficientă o centralizare a deciziei însă total inadecvată o centralizare a punerii în practică a deciziei respective. Astfel, se consideră oportun ca responsabilitatea aplicării politicii monetare să cadă asupra Băncilor Centrale Naționale ce sunt bine ancorate în realitățile și practicile locale. Astfel, fiecare Bancă Națională în parte reprezintă un partener național de încredere al tuturor băncilor din țara sa în execuția politicii monetare unice.


Fisiere în arhivă (1):

  • Analiza Instrumentelor de Politica Monetara ale BCE.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Bibliografie

Basno C., Dardac N., Integrarea monetară bancară europeană, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2001;
Chabot C. N., Euro - moneda europeană, Editura Teora, București, 2000;
Rapoarte anuale - BCE
Roman A., Suport de curs – Politici Monetare, 2012/2013;
Zapodeanu D., Politici monetare, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002;


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 5€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!