Analiza Metodelor de Identificare și Evaluare a Riscului de Credit

Cuprins proiect Cum descarc?

CUPRINS
INTRODUCERE 3 
1. RISCUL DE CREDIT – DEFINITIVARE, IDENTIFICARE ȘI EVALUARE 5
1.1. Definitivare riscului de credit în actele reglementorii 5
1.2. Tehnici și instrumente de identificare și analiză a riscului de credit 7
1.3. Evaluarea riscului de credit la BC “Victoriabank” S.A.pentru anii 2007 – 2010 14
2. ANALIZA REZULTATELOR 19
2.1. Diagnosticarea riscului de credit 19
2.2. Fundamentarea acțiunilor privind perfecționarea metodologiei de identificare și evaluare a riscului de credit în bancă 21
REZUMAT 25
BIBLIOGRAFIE 27
ANEXE 29


Extras din proiect Cum descarc?

Introducere
Actualitatea temei. În cadrul sferei bancare, activitatea de bază este activitatea de creditare, iar riscul de credit reprezintă cel mai important dintre diversele riscuri care pot greva rezultatele intermediarilor financiari bancari. Riscul de credit exprimă pierderile cauzate de imposibilitatea clienților de a-și achita obligațiile față de bancă. Astfel, pentru a evita situațiile nefavorabile privind nerambursarea creditelor la scadență de catre debitori băncii, în literatura de specialitate există mai multe metode de identificare și evaluare a riscului de credit, pe care mi le-am propus să le analizez în acest proiect.
Scopul lucrării prezentate este definirea, analiza metodelor de identificare și analiză a riscului de credit. Evaluarea riscului de credit în cadrul unei bănci comerciale din Republica Moldova în vederea depistării problemelor ce țin de gestiunea riscului de credit și perfecționarea metodologiei de identificare și evaluare a riscului de credit în bancă. 
Obiectul cercetării îl constituie riscul de credit, precum și instrumentele ce țin de identificare și evaluare a acestui risc. 
Chiar dacă analiza efectuată la momentul acordării creditului evidenția debitorul cu indicatori de bonitate situați într-o categorie comfortabilă pentru a obține creditul și în condițiile prezentării unor garanții considerate solide la momentul respectiv, debitorul poate avea probleme în rambursarea creditului la scadență. 
Metodologia cercetării s-a bazat pe utilizarea metodelor și instrumentelor de investigație științifice proprii domeniului dat, care să permită identificarea și evaluarea riscului de credit în cadrul băncii. 
Am utilizat deducția, pornind de la informații generale, pur teoretice, pentru a defini cît mai bine noțiunea de “risc de credit”, trecînd ulterior la analiza riscului de credit în cadrul BC “Victoriabank” SA, în perioada anilor 2007-2010, prin intermediul metodelor de identificare și evaluare a riscului dat, pentru ca ulterior, să facă posibilă deducerea unor concluzii ce țin de managementul acestui risc în vederea întreprinderii unor acțiuni capabile să prevadă efectele negative provocate de riscul de credit.
Baza informațională. La elaborarea proiectului, în partea teoretică am utilizat drept materie primă diverse informaţii găsite în literatura de specialitate, iar calculele privind identificarea și evaluarea riscului de credit în cadrul BC “Victoriabank” SA, le-am realizat în baza datelor statistice cu privire la activitatea de creditare, de pe site-ul băncii, www.victoriabank.md.
Structura lucrării. Ținînd cont de scopul și sarcinile cercetării, lucrarea este structurată astfel: introducere, două capitole, rezumat, bibliografie, anexe.
În introducere este argumentată actualitatea temei de cercetare, importanța și gradul de studiere. 
Primul capitol intitulat “Riscul de credit - definitivare, identificare și evaluare”, include trei subcapitole. În primul subcapitol se interpretează riscul de credit în legislația națională și înternațională, sunt formulate și expuse concepte și interpretări de bază. În al doilea subcapitol se descriu sugestiv esența metodelor de identificare și analiza a riscului de credit, iar în al treilea subcapitol, se calculează indicatorii de evaluare a riscului de credit, folosind tehnicile și instrumentarul de analiză selectat.
Al doilea capitol “Analiza rezultatelor”, înglobează două subcapitole. În primul subcapitol se evidențiază problemele existente în urma confruntării rezultatelor evaluării cu normele, criteriile, reglementările etc. În al doilea subcapitol se înaintează și se argumentează esența măsurilor propuse în vederea prevederii riscului de credit.
Rezumatul conţine principalele concluzii. 
Bibliografia conţine lista tuturor surselor bibliografice studiate şi utilizate pentru perfectarea proiectului. 
În anexă sunt prezentate datele bilanțului contabil al întreprinderii “X”, în baza cărora s-au efectual calcule pentru identificarea riscului individual de credit.
Capitolul 1. RISCUL DE CREDIT – DEFINITIVARE, IDENTIFICARE ȘI EVALUARE
1.1. Definitivare riscului de credit în actele reglementorii
Potrivit Dictionarului explicativ al limbii romîne prin noțiunea de risc se întelege pericol, inconvenient posibil, probabilitatea de producere a unui eveniment cu consecințe nedorite pentru subiect.
Prin risc în activitatea de creditare se înțelege posibilitatea producerii în viitor a unor evenimente în activitatea clienților cu efecte negative în ceea ce privește recuperarea creditelor, încasarea dobînzilor etc. Riscul de credit este primul dintre riscurile bancare cu care se confruntă o instituție financiară. Riscul de credit exprimă posibilitatea ca împrumutații sau emitenții de titluri să nu-și onoreze obligațiile la scadență. Pentru împrumutat, riscul de credit exprimă într-o formă mai largă, degradarea situației financiare a acestuia.
În literatura de specialitate, riscul de credit este definit diferit însă în cea mai mare parte are același înțeles.
Riscul de credit este riscul neîncasării valorilor scontate, determinat de incapacitatea debitorului de a acționa în termenele și condițiile contractului încheiat cu banca. 
Sub acest aspect riscul de credit are două componente:
- riscul de neîncasare a sumei creditului, (riscul de nerambursare a valorii creditului);
- riscul de neîncasare a dobînzii (riscul de lipsă a venitului din operațiunea respectivă).
În unele cazuri, riscul de credit poate fi determinat de riscurile debitorului în aceeași măsură ca și de riscurile băncii (sau ale agentului) debitorului. În cel din urmă caz, se poate determina riscul de credit ca risc de contrapartidă. Sub acest aspect, în raporturile de credit, riscurile probabile sunt:
- riscul de nerambursare, care constă în probabilitatea întîrzierii plății sau a incapacității de plată datorită conjuncturii, dificultăților sectoriale, sau deficiențelor împrumutatului;
- riscul de imobilizare, care survine de la bancă, sau de la deținătorul de depozite, care nu este în măsură să satisfacă cererile titularilor de depozite, din cauza unei gestiuni nereușite a creditelor acordate.


Fisiere în arhivă (1):

  • Analiza Metodelor de Identificare si Evaluare a Riscului de Credit.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 5€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!