Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiare

Cuprins proiect Cum descarc?

Cap .1 Mediul desfasurarii activitatii unei intreprinderi 2
1.1. Organizarea activitatii intreprinderii 2
1.2.Piata si competitia 6
1.3. Relatiile financiare ale intreprinderii 14
Cap .2 Analiza fluxurilor financiar-monetare ale intreprinderii 20
2.1. Analiza fluxurilor financiar monetare ale intreprinderii pe baza bilantului si anexelor 20
2.2. Analiza fluxurilor financiar monetare pe baza de rate 21
Cap. 3 Diagnosticul financiar 35
Cap .4 Proiectarea fluxurilor de incasari 42
Bibliografie 46


Extras din proiect Cum descarc?

Cap .1 Mediul desfasurarii activitatii unei intreprinderi
1.1. Organizarea activitatii intreprinderii
ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. este o filiala a companiei ALUMIL MILONAS INDUSTRIA ALUMINIULUI S.A., care este un grup industrial de nivel european implicat in industria de extrudare a aluminiului.
ALUMIL MILONAS INDUSTRIA ALUMINIULUI S.A. este unul din liderii europeni in materie de extrudare aluminiu, avand unitati de productie foarte avansate din punct de vedere tehnologic, fiind una din fabricile de varf care se ocupa cu sisteme de profile din aluminiu pentru constructii, acoperind toate tipurile de aplicatii cunoscute in acest domeniu.
ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. a fost infiintata si inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Municipiului Bucuresti la data de 29 octombrie 1997 cu nr. J/40/8540/1997, cod unic de inregistrare 10042631, atribut fiscal R, sub denumirea MS METAL COM S.R.L ca o societate cu raspundere limitata, persoana juridica romana, cu durata de functionare nelimitata, infiintata si functionand in conformitate cu Legea Societatilor Comerciale. In decembrie 1997, dl. Michail Sotiriou a cesionat toate partile sociale detinute la S.C. MS METAL COM S.R.L catre societatea elena ALUMIL MYLONAS INDUSTRIA ALUMINIULUI S.A. GRECIA. Tot in luna decembrie 1997 numele Societatii a fost schimbat in ALUMIL ROM INDUSTRY S.R.L. Sediul social este in Bucuresti, Calea Rahovei, nr.286A, sector 5. La data de 31.01.2006 Alumil Rom Industry SRL si-a schimbat forma juridica din societate cu raspundere limitata in societate pe actiuni, avand denumirea de Alumil Rom Industry SA.
- Denumirea entitatii emitente: SC ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.
- Sediul social: Bucuresti Calea Rahovei nr 286 A sector 5
- Numarul de telefon 021 4243456 , fax: 021 423 39 32;
- Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului RO10042631;
- Numar de ordine in Registrul Comertului J40/8540/1997
- Capital social subscris si varsat 6.250.000 lei
- Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Structura organizatorica a Companiei este prezentata mai jos in Organigrama companiei.
Alumil Rom Industry este administrata de un consiliu de administratie compus din 5 membri. Membrii Consiliului de Administratie sunt numiti de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pe o perioada de cel mult 4 ani si sunt remunerati pentru aceasta calitate cu o indemnizatie lunara.
In conformitate cu organigrama Companiei, exista un comitet de audit reprezentat la acest moment de "Group Audit Committee" al formei mama din Grecia, Compania fiind in prezent in proces de numire a propriuluicomitet de audit si intocmire a principiilor care vor guverna acest comitet.
Consiliul de Administratie are urmatoarele atributii:
a) aproba Regulamentul Intern al Societatii, structura organizatorica, numarul total de salariati, nomenclatorul de functii, regimul de salarizare si alte forme de remunerare a personalului;
b) exercita atributiile delegate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor;
c) stabileste regimul semnaturilor, al imputernicitilor din cadrul Societatii, precum si limitele de competenta;
d) hotaraste infiintarea sau desfiintarea de sedii secundare in tara sau in strainatate;
e) aproba, in conditiile legii, participarea Alumil la alte societati comerciale din tara si strainatate;
f) aproba normele si procedurile de lucru ale Societatii;
g) aproba stabilirea de relatii de corespondent cu societati din tara si din strainatate, precum si plafoanele de lucru cu acestea;
h) aproba strategia si politicile de dezvoltare ale Alumil;
i) examineaza si aproba situatiile financiare, propunerile privind destinatia si repartizarea profitului, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, programul de activitate pentru anul urmator si intocmeste raportul privind activitatea Alumil si le supune spre aprobare Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;
j) avizeaza ocuparea de catre administratorii Societatii a functiei de administrator sau similara in alte societati;
k) aproba numirea directorilor, directorilor adjuncti si a functiilor asimilate acestora din sediul central al Societatii, precum si a directorilor, directorilor adjuncti si contabililor sefi din sediile secundare ale Societatii;
l) aproba numirea auditorului financiar al Societatii si contractarea serviciilor de audit financiar, conform reglementarilor legale;
m) aproba construirea/dezvoltarea de constructii necesare desfasurarii de activitati proprii, precum si a celor pentru folosinta salariatilor Societatii, a caror valoare nu depaseste 20% din totalul activelor imobilizate ale Societatii, cu exceptia creantelor, la data incheierii respectivului act;


Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiare.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Proiecte.ro.


Descarca aceast proiect cu doar 5 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!