Analiza Structurii și Dinamicii Resurselor Financiare Publice din Bugetul Consolidat al României

Cuprins proiect Cum descarc?

1.Structura resurselor financiare publice din bugetul de stat şi din bugetele locale – criterii şi componente. 3
1.1 Impozitul pe venit 3
1.2 Impozitul pe profit 6
1.3 Taxa pe valoarea adăugată 7
1.4 Accize și alte taxe special 8
1.5 Impozite și taxe locale 9
2. Mutaţii în structura resurselor financiare publice din bugetul de stat în perioada 2010-2012. 10
3. Mutaţii în structura resurselor financiare publice din bugetele locale în perioada 2010-2012. 14
Concluzii 16
Bibliografia 17


Extras din proiect Cum descarc?

1.Structura resurselor financiare publice din bugetul de stat şi din bugetele locale – criterii şi componente.
Sistemul fiscal este format din totalitatea impozitelor și taxelor stabilite de stat prin intermediul cărora guvernul își asigură resurse financiare pentru acoperirea cheltuielilor de interes colectiv. 
O data cu reforma fiscală din anul 1990, după abolirea regimului comunist are loc constituirea sistemului fiscal al României care a permis reorganizarea și descentralizarea agenților economici cu capital de stat, cât si apariția întreprinzătorilor particulari. În anul 1991 apar primele reglementări fiscale cu privire la impozitul pe profit, impozitul pe salarii, au fost introduse accizele, taxa pe valoare adăugată, taxele vamale. Toate aceste reglementări fiscale erau condiționate în primul rând de tranziția Romîniei de la economia centralizată la o economie de piață. În sistemul fiscal curent au fost adoptate o varietate de reforme fiscale pentru fiecare impozit în parte care au un scop de constituire a unui sistem fiscal modern, coerent și echitabil. 
1.1 Impozitul pe venit
Impozitul pe venit reprezintă forma principală a impozitelor directe, fiind calculată ca un procent din veniturile persoanelor fizice și juridice. La achitarea impozitului pe venit sunt supuse următoarele categorii de persoane:
- persoanele fizice rezidente pe teritoriul României, în cazul acestei categorii de contribuabili, impozitul se aplică pentru venituri obținute atât în cadrul ţării, cât și din afara ei; 
- persoanele fizice nerezidente ce desfășoară activități independente pe teritoriul ţării și au un sediu permanent în cadrul acestei țări, în acest caz este impozitat venitul net obținut;
- persoanele fizice nerezidente ce desfășoară activități dependente pe teritoriul tarii, pentru acest tip de contribuabili, impozitul se aplică asupra venitului net salarial obținut;
- persoanele fizice nerezidente care obțin alte venituri;
O persoană poati fi rezidentă sau nerezidentă pentru întregul an calendaristic, pentru că schimbarea rezidenței nu este permisă pe parcursul anului. 
Obiectul impozitului vizează următoarele categorii de venituri supuse impozitului pe venit :
a) Veniturile din activitățile independente (art.46)
b) Veniturile din salarii(art.55)
c) Veniturile din cedarea folosinței bunurilor(art.61) 
d) Venituri din investiții (art.65)
e) Venituri din pensii (art.68)
f) Venituri din activități agricole, silvicultura și piscicultura(art.71)
g) Venituri din premii și din jocuri de noroc(art.75)
h) Venituri din transferul proprietăților imobiliare (art.71*1)
i) Venituri din alte resurse(art.78 și 79*1) 
Nu se impun impozitului pe venit următoarele categorii de venituri :
a) Bugetele locale, subvențiile, indemnizațiile sau alte ajutoare acordate din bugetul de stat, bugetele asigurărilor sociale de stat și alte fonduri publice, indemnizațiile pentru maternitate, pentru creșterea și îngrijirea copiilor cu handicap, pentru riscul maternal.
b) Sumele din despăgubiri primite din asigurări sau alte drepturi, tot aici putem încadra despăgubiri în bani, natură, 
c) Sume încasate ca despăgubiri a manifestării riscurilor precum calamitățile naturale, cazurile de invaliditate sau deces.
d) Sumele primite sub forma de pensii pentru invalizii de război, sume fixe acordate pentru îngrijirea pensionarilor, veteranii de război, persoanele persecutate din motive politice de dictatură din 1945, orfani, persoanele persecutate din motive etnice de regimurile instaurate în România din perioada anilor 1940-1945.
e) Sume de bani primate ca sponsorizări sau donaţii.
f) Venituri din cadrul transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor proprietatea deţinută.
g) Sumele primite în bani sau în natură de către: militarii în termen, studenții sau elevi care studieză în cadrul unităților de învățământ, siguranță națională, din sectorul de apărare națională, ordine publică. 
h) Sume de bani încasate de studenții sau elevii sub formă de burse care urmează orice formă de școlarizare în cadrul instituţiilor de învățământ.
i) Sume primite ca moștenire, pentru proprietățile imobiliare sunt prevăzute anumite reglementări în articolul 77.1 a codului fiscal.
j) Venituri realizate de persoane cu misiuni diplomatice și membrii posturilor consulare pentru activitățile sale oficiale desfășurate la nivelul ţării.
k) Veniturile nete în valută primite de persoanele menționate la punctul j și instituțiile culturale ale ţării situate în străinătate.
l) Veniturile realizate de cetățenii străini pentru activitatea de consultanță desfășurată în ţară,.
m) Sumele rezultante din diferența de dobândă subvenționată pentru creditele acordate.
n) Premiile obținute pentru rezultatele excepționale la jocurile olimpice, campionatele mondiale sau europene de către sportivi. Aici sunt încadrate premiile și indemnizațiile sportive acordate atât sportivilor cât și antrenorilor, tehnicienilor și altor specialiști pentru realizările de înaltă performanță.
o) Premiile și facilitățile de transport, de cazare, de masă obținute de elevii sau studenții în cadrul competițiilor interne și internaționale, inclusiv și elevii/studenții din străinătate care participă la competițiile desfășurate în ţară.


Fisiere în arhivă (1):

  • Analiza Structurii si Dinamicii Resurselor Financiare Publice din Bugetul Consolidat al Romaniei.docx

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Bibliografie

A Cărți
1. Bistriceanu, Gh. D., Popescu, G.H , Bugetul de Stat al României, Ed. Universitară, Bucureşti, 2007;
2. Filip, G., Zugravu, B., Finanţe, Ed. Universităţii Alexandru Ioan Cuza, Iaşi 2013
3. Ştefura, G., Proces bugetar public, Ed. Universităţii Alexandru Ioan Cuza, Iaşi 2007
4. Voinea,G., Impozite, taxe și contribuții, Ed. Junimea, Iași, 2005
B Rapoarte, Anuare
1. Ministerul Finanțelor Publice, raport cu privire la execuția bugetară finală a anului 2010 
2. Ministerul Finanțelor Publice, raport cu privire la execuția bugetară finală a anului 2011 
3. Ministerul Finanțelor Publice, raport cu privire la execuția bugetară finală a anului 2012
C Legislația
1. Bugetul general consolidat pe anul 2010
2. Bugetul general consolidat pe anul 2011
5. Bugetul general consolidat pe anul 2012
D Pagini web
1. http://www.insse.ro
2. http://www.mfinante.ro
3. http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2013


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 5€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!