Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România

Cuprins proiect Cum descarc?

Introducere 2
Capitolul 1 - Structura resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale 3
1.1. Sinteza clasificației bugetare a resurselor financiare 3
1.2. Principii și criterii de alocare a resurselor financiare publice între bugetul de stat și bugetele locale 5
Capitolul 2 - Evoluții privind nivelul și structura resurselor financiare publice din bugetul de stat în perioada 2017-2020 7
2.1 Evoluția nivelului absolut și relativ al resurselor financiare publice 7
2.2. Dinamica relativă a resurselor financiare publice 11
2.3. Evoluții în structura resurselor financiare publice totale din bugetul de stat 14
Capitolul 3 - Evoluții privind nivelul și structura resurselor financiare publice din bugetul local al Municipiului Iași în perioada 2017-2020 17
3.1 Evoluția nivelului absolut nominal și real al resurselor financiare publice totale 17
3.2. Dinamica relativă a resurselor financiare publice 18
3.3. Structura resurselor financiare publice din Municipiul Iași 22
Concluzii 26
Bibliografie 28


Extras din proiect Cum descarc?

Introducere
Resursele financiare publice reprezintă totalitatea mijloacelor bănești necesare îndeplinirii funcțiilor și sarcinilor ce revin autorităților publice, asigurând funcționarea structurilor organizatorice adecvate. Resursele financiare publice sunt utilizate pentru satisfacerea nevoilor de consum public și aparțin de drept statului și autoritătilor publice.
În urma analizei structurii și dinamicii resurselor financiare publice, din bugetul de stat și din bugetele locale din România din perioada 2017-2020, s-au remarcat numeroase modificări. Conform Rapoartelor anuale ale Consiliului fiscal, în perioada analizată, s-au înregistrat următoarele modificări:
În anul 2017, veniturile la nivelul bugetului de stat și din bugetele locale din România au suferit anumite schimbări întrucât s-au redus veniturile fiscale: cota standard de TVA, accize, impozitul pe profit, din impozite și taxe pe proprietate, impozitul pe salarii și venit, s-a eliminat taxa pe construcții și s-au înregistrat ușoare creșteri în cazul altor venituri fiscale, evoluția pozitivă a fost încurajată de creșterile salariale.
În anul 2018 a înregistrat cea mai mare rată a inflației din perioada analizată și s-au remarcat modificări ample ale lichidităților de pe piața monetară. În cazul veniturilor fiscale, s-a redus cota impozitului pe salarii și venit, accize, impozitul pe profit, respectiv din impozite și taxe pe proprietate. Pe de altă parte, ușoare creșteri au fost înregistrate în cadrul următoarelor categorii: alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital, alte impozite și taxe pe bunuri și servicii și TVA.
În anul 2019, s-au înregistrat cele mai mari venituri, din perioada analizată. Principala contribuție a venit din partea consumului final total, urmat de formarea brută de capital fix, sectorul constructiilor a înregistrat o valoare pozitivă, precum și în piața muncii.
Anul 2020, cele mai ample scăderi au fost consemnate în cazul veniturilor fiscale, fiind parțial compensate de evoluția favorabilă a veniturilor din taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități, din impozitul pe salarii și pe venit. Contextul crizei generate de pandemia cu COVID-19 a adus: creșteri de prețuri mai accentuate, precum și diminuarea ocupării forței de muncă.
Toate aceste modificări au fost analizate în paginile următoare cu date și indicatori reali, analizate din surse oficiale. Acest studiu conturează o imagine de ansamblu asupra situației economice din România, precum și analiza modificărilor din structura resurselor financiare publice, atât pentru cele din bugetul de stat, cât și pentru cele din bugetele locale, toate acestea fiind analizate prin metoda tabelară, dar și prin grafice, în perioada 2017-2020.
Capitolul 1 - Structura resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale
Resursele financiare publice pot fi abordate ca un sistem particular având în vedere caracterul specific și legăturile ce se stabilesc între procesele de formare și utilizare ale acestora. În raport cu caracterul public al nevoilor cărora le sunt destinate, aceste resurse alcătuiesc un tot unitar menit să satisfacă cererea de consum impusă de funcționarea instituțiilor, a organizațiilor publice și a entităților administrativ-teritoriale.
1.1. Sinteza clasificației bugetare a resurselor financiare
Mulțimea resurselor financiare bugetare este alcătuită din elemente care se caracterizează prin trăsături comune, dar prezintă și particularități privind formarea și utilizarea lor, generând și efecte economico-sociale ce se deosebesc de la o componentă la alta. 
După componentele bugetului consolidat, resursele financiare bugetare se pot clasifica în: 
- Resurse ale bugetului de stat
- Resurse ale bugetelor locale
- Resurse ale asigurărilor de stat
- Resurse cu destinație specială
Figura nr. 1.1. Resurse ale bugetelor locale


Fisiere în arhivă (1):

  • Analiza structurii si dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat si din bugetele locale din Romania.docx

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Bibliografie

A. Cărți, articole 
- Filip, Gh., Finanțe Publice, Editura Junimea, Iași, 2010
- Popeangă Vasile Nicolae, Finanțe Publice, Editura Universitară, Târgu Jiu, 2018
- Ștefura Gabriel, Proces bugetar public, Editura UAIC, 2007
- Văcărel, I. (coord.), Finanțe publice, E.D.P., București, 2008
- Finanțe - Suport de curs, Anul II, profil Științe Economice, învățământ de zi, anul universitar 2021-2022
B. Rapoarte, Anuare 
- Rapoarte și analize ale Consiliului Fiscal: http://www.consiliulfiscal.ro/
C. Legislație 
- Lege nr. 72/1996 privind finanțele publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 152/17.07.1996, cu modificările și completările ulterioare;
- Lege nr. 500/2002 privind finanțele publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 597 din 13 august 2002, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul MFP nr.1954/16.12.2005 privind Clasificația Indicatorilor Privind Bugetul De Stat, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1.176 din 27.12.2005, cu modificările și completările ulterioare;
- Lege nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, Publicat în Monitorul Oficial nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificările și completările ulterioare;
D. Pagini WEB 
- Anuarul statistic al României http://www.insse.ro, 22.10.21
- Institutul National de Statistica: http://statistici.insse.ro/shop, 23.10.21
- Ministerul Finanțelor - http://www.mfinante.gov.ro, 23.10.21
- Primăria Municipiului Iași - http://www.primaria-iasi.ro, 24.10.21


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 6€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!