Așezarea și Perceperea Impozitelor și Taxelor Locale pe Exemplul Primăriei Comunei Cacica

Extras din proiect Cum descarc?

Impozitele şi taxele locale constituie venituri ale bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, în care contribuabilii îşi au domiciliul, sediul, punctele de lucru sau în care se află bunurile impozabile. 
Impozitele şi taxele locale se individualizează în ansamblul impozitelor şi taxelor prin următoarele:
- bunurile impozabile sau taxabile sunt situate în unităţile administrativ-teritoriale;
- resursele provenite din impozite şi taxe locale se utilizează pentru finanţarea cheltuielilor publice din bugetele locale;
- impozitele şi taxele locale reprezintă instrumentele de manifestare a autonomiei locale.
Trăsăturile impozitelor sunt următoarele:
- impozitul reflectă contribuţia obligatorie în formă bănească a persoanelor fizice şi juridice la bugetul local;
- caracterul obligatoriu al impozitului exprimă faptul că, plata acestuia este impusă tuturor persoanelor fizice sau juridice care realizează venit dintr-o anumită sursă sau posedă un anumit gen de avere pentru care conform legii, datorează impozit;
- impozitul reprezintă o plată care se face către stat, cu titlul definitiv sau nerambursabil;
- transferul de valoare de la persoanele fizice şi juridice la bugetul local prin impozit, se realizează fără contraprestaţie directă şi imediată;
- impozitul se stabileşte prin norme juridice de către puterea legislativă;
- impozitul se individualizează prin obligativitatea aşezată la baza stabilirii şi virării lor la buget;
- impozitul contribuie la finanţarea cheltuielilor publice reflectate în bugetul local; 
Contribuabilii de impozite şi taxe locale pot fi grupaţi în două categorii:
- persoane fizice şi asimilate acestora (contribuabili care îşi desfăşoară activităţi economice pe baza liberei iniţiative ori exercită în mod individual sau prin asociere orice profesie liberă);
- persoane juridice, respectiv acele entităţi reprezentate de persoanele fizice, înregistrate legal, ce au un patrimoniu distinct, în scopul desfăşurării unei activităţi. 
Taxele reprezintă suma plătită în temeiul unui act normativ, de o persoană fizică sau juridică, de regulă, pentru serviciile prestate acesteia de către un comerciant, instituţie publică sau un serviciu de utilitate publică.
Taxele îndeplinesc majoritatea trăsăturilor specifice impozitelor, şi anume: caracter obligatoriu, titlu definitiv, (nerambursabile), urmărire în caz de neplată. Spre deosebire de impozite care nu presupun o contraprestaţie (sau contraserviciu) din partea statului, taxele dau dreptul plătitorului să beneficieze de un anumit serviciu. Însă, se poate afirma că taxele sunt asimilate impozitelor datorită obligativităţii aşezate la baza perceperii lor. Perceperea taxelor se realizează pe baza următoarelor principii:
- principiul universalităţii, conform căruia orice serviciu solicitat organelor de stat sau instituţiilor publice este supus la plata taxelor ;
- principiul unicităţii, după care pentru un serviciu prestat se datorează o singură taxă;
- principiul plăţii anticipate, conform căruia taxele se plătesc înaintea prestării serviciilor de organele de stat şi instituţiile publice.
Comuna Cacica este situată în centrul judeţului Suceava, în zona de podiş şi a dealurilor subcarpatice. Având suprafaţa de 67,55 km², comuna Cacica este considerată de mărime medie, situându-se pe locul 45 între localităţile judeţului (oraşe şi comune).
Se apreciază că majoritatea terenurilor se încadrează în clasa a IV-a de favorabilitate pentru păşuni, fâneţe şi arabil.
Terenul agricol al comunei Cacica se repartizează astfel: arabil 1025 ha; păşuni 381 ha; fâneţe 788 ha; livezi 18 ha. Alte terenuri: fondul forestier 4323 ha; în proprietate privată 912 ha, teren ape 18 ha; alte terenuri 202 ha.
În Comuna Cacica funcţionează un număr de 35 societăţi comerciale, 3 asociaţii familiale şi 21 de persoane fizice. Pe teritoriul comunei mai funcţionează două pensiuni turistice cu masă şi cazare.
Consiliul local al comunei Cacica s-a constituit şi funcţionează din data de 28 februarie 1992 în conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale, în vigoare la aceea dată, având un număr de 25 consilieri municipali.


Fisiere în arhivă (1):

  • Asezarea si Perceperea Impozitelor si Taxelor Locale pe Exemplul Primariei Comunei Cacica.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 5€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!