Bilanțul și contul de profit și pierderi

Cuprins proiect

BILANTUL
BILANTUL CONTABIL
BILANTUL FINANCIAL
BILANTUL FUNCTIONAL
D. INDICATORII BILANTULUI FUNCTIONAL


Extras din proiect

C. CAPACITATEA DE AUTOFINANŢARE SI AUTOFINANŢAREA
BILANTUL CONTABIL
Principiile contabile si impactul lor asupra analizei financiare
Bilantul contabil 
Aspecte privind conceptia bilantului
Aplicarea principiilor contabile si a regulilor juridice sfarseste printr-o contabilitate dupa natura a bilantului privind creantierii si debitorii, permitand separarea elementelor componente in alocari si resurse.
Bilantul reprezinta imaginea patrimoniului la un moment dat prezentat prin doua conceptii (statica si dinamica):
Bilanţul este un document contabil de sinteza care prezinta situaţia patrimoniala şi funcţionala a unui agent economic şi înregistreaza doar marimile monetare - orice element de bogaţie care nu poate fi tradus în termeni cantitativi şi monetari nu este luat în considerare în redactarea lui.
BILANTUL FINANCIAR (PATRIMONIAL)
Bilantul financiar
Reguli de evaluare ale bilantului financiar
Reguli de retratare ale bilantului financiar
Bilanţul patrimonial reprezinta fotografia patrimoniului la un moment dat (analiza statica), caracterizând situaţia juridica şi financiara a agentului economic - investigarea averii si angajamentelor intreprinderii.
Concepţia financiara opereaza cu valori actualizate ale elementelor bilanţiere sau cu cele istorice corectate. Prezentarea posturilor de activ şi de pasiv, se fac la valoare neta, posturile fiind prezentate dupa natura şi destinaţia lor. 
ACTIV - drepturile de proprietate şi de creanta
gradul de lichiditate al diferitelor elemente, al aptitudinii lor de a se transforma în numerar;
gradul de lichiditate este dependent de existenţa unei pieţe secundare;
activele circulante sunt, în mod normal, mai lichide decât cele imobilizate;
nu exista identitate între criteriul lichiditaţii şi cel fondat pe capital fix şi circulant.
PASIV - obligaţiile (angajamentele) asumate
gradul de exigibilitate - timpul cât sursa ramâne la dispoziţia agentului economic: 
capitalurile proprii (CPR) sunt non exigibile;
DTML sunt mai puţin exigibile decât DTS;
exigibilitatea globala a pasivului se apreciaza în funcţie de proporţiile dintre CPR, DTML şi DTS.
In bilantul financiar (patrimonial), notiunea de activ net este extrem de importanta
Activul net reprezinta patrimoniul intreprinderii fara a tine cont de originea sa (exploatare sau investitii).


Fisiere în arhivă (1):

  • Bilantul si Contul de Profit si Pierderi.ppt

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!