Bugetul de Stat

Extras din proiect Cum descarc?

1.Continutul si caracteristicile bugetului de stat
Bugetul de stat este o categorie fundamentala a stiintei finantelor, si reprezinta ansamblul bugetelor componente ale sistemului bugetar , agregate si consolidate pentru a forma un intreg. 
Bugetul de stat comporta doua abordari , una juridical si alta economica. Sub abordarea juridica , bugetul reprezinta un act prin care sunt prevazute si autorizate veniturile si cheltuielile anuale ale statului. Bugetul se aproba si se autorizeaza printr-o lege sau printr-o alta decizie stabilita insa tot printr-o lege. Fiind un document ce necesita autorizarea prealabila a puterii legislative , bugetul de stat are caracter obligatoriu.
In statele democratice moderne, elaborarea , executia si controlul bugetelor sunt realizate in conformitate cu procedurile de drept bugetar si in cadrul principiilor contabilitatii publice, asigurandu-se un echilibru intre puterea legislative sic ea executiva, in conformitate cu prevederile constitutionale.
Legea bugetului de stat este influentata de conceptiile politice , economice si sociale specifice fiecarei perioade , ca si de interesele grupurilor care exercita puterea politica.
Sub abordare economica , bugetul evidentiaza corelatiile macroeconomice si, in special , legatura cu nivelul si evolutia produsului intern brut, ratei inflatiei, ratei somajului, soldului contului curent al balantei de plati externe.
Bugetul de stat reflecta relatiile economice in forma baneasca ce iau nastere in procesul repartitiei produsului intern brut , in conformitate cu obiectivele de politica economica , sociala si financiara ale fiecarei perioade.
Aceste relaţii se manifestă în dublu sens: pe de o parte, ca relaţii prin intermediul cărora se mobilizează resursele băneşti la dispoziţia statului, iar pe de altă parte, ca relaţii prin care se repartizează aceste resurse.
Relatii de mobilizare a resurselor sunt relatii de repartitie a produsului intern brut in favoarea statului , prin intermediul impozitelor, taxelor si contributiilor, al prelevarilor din venituri, la care se adauga atragerile de disponibilitati temporar libere din economie prin intermediul imprumuturilor de stat interne sau externe.
Repartizarea resurselor prin intermediul bugetului de stat se realizeaza prin fluxurile reprezentand finantarea serviciilor publice in conformitate cu gruparea functionala a cheltuielilor statului.
In Romania nevoile de resurse la nivelul societatii si posibilitatile de acoperire a acestor nevoi sunt reflectate in bugetul general consolidate. Legea privind finantele publice precizeaza faptul ca gestionarea resurselor financiare publice se realizeaza printr-un sistem unitar de bugete care cuprinde : bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat , bugetele locale, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului si bugetele altor institutii cu character autonom, in conditiile echilibrului financiar. Acest sistem unitar corelat de fonduri formeaza bugetul general consolidat , prin care se dimensioneaza si se compara , la nivelul unui an veniturile si cheltuielile statului si ale celorlalte institutii publice. 
Bugetul de stat este bugetul administratiei centrale de stat si cuprinde veniturile mobilizate la dispozitia statului si repartizarea acestora pentru functionarea administratiei publice si realizarea obiectivelor de dezvoltare economica si sociala a tarii. Bugetul de stat este elaborate de Guvern si adoptat de Parlament prin lege. In bugetul de stat sunt incluse si o serie de fonduri speciale:
- fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic
- fondul special al drumurilor
- fondul special pentru sanatate
Bugetele locale reflecta autonomia financiara a autoritatilor publice locale si cuprind bugetele proprii ale unitatilor administrativ- teritoriale (comune , orase, municipii, sectoare ale Municipiului Bucuresti, judete,). Bugetele locale se elaboreaza in conditii de autonomie de catre consiliile judetene si primarii, dimensionarea cheltuielilor fiind corelata cu resursele ce pot fi mobilizate ( impozite, taxe, alte venituri stabilite de lege). In cazul in care bugetele locale nu-si pot acoperii cheltuielile din veniturile proprii , acestea pot beneficia de transferuri de fonduri de la bugetul de stat.
Bugetul asigurarilor sociale de stat – veniturile ce se cuprind in acest buget ( contributia la asigurarile sociale, contributia la fondul de somaj, etc,) pot fi utilizate numai pentru plata pensiilor , ajutoarelor de somaj, ajutoarelor sociale, indemnizatii pentru concedii de boala, maternitate si deces, etc. Bugetul asigurarilor sociale se elaboreaza de catre Guvern (prin Ministrul Finantelor Publice, impreuna cu Ministerul Muncii) , distinct de bugetul de stat, si se aproba odata cu acesta de Parlament, prin lege.
Cuprinde ca anexe, bugetele urmatoarelor fonduri speciale:
- bugetul fondului special pentru pensia suplimentara
- bugetul pentru plata pensiilor agricultorilor
- bugetul fondului pentru plata ajutorului de somaj


Fisiere în arhivă (1):

  • Bugetul de Stat.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 5€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!