Contractul de Asigurare

Cuprins proiect Cum descarc?

Cuprins:
I. Contractul de asigurare 2
II. Suma asigurată 8
III. Încheierea contractului de asigurare 9
IV. Derularea contractului de asigurare 11
V. Limitele de asigurare 14
VI. Încetarea contractului de asigurare 15
Concluzii 16
Bibliografie 17


Extras din proiect Cum descarc?

I. Contractul de asigurare
Definiţie şi caractere juridice
Contractul de asigurare este actul încheiat între asigurător şi asigurat, la asigurările facultative, care prevede obligaţia asiguratului de a plăti o primă asigurătorului şi obligaţia acestuia din urmă de a suporta riscurile ce decurg din producerea în viitor a unor evenimente expres menţionate în contract, plătind asiguratului sau beneficiarului indemnizaţia prevăzută în acest caz.
Contractul de asigurare are două funcţii (după cum apreciază unii autori):
-introducerea riscului într-o mutualitate - deşi rămâne individual, riscul este contopit într-un ansamblu, în simbioză cu celelalte riscuri admise.
-stabilirea unei legături individuale între societatea de asigurare şi purtătorul riscului, prin intermediul acordului de voinţă dintre ei.
Contractul de asigurare are o serie de particularităţi:
1. Contractul de asigurare are caracter sinalagmatic - prin încheierea sa dă naştere unor obligaţii reciproce între părţi.
2. Este un contract cu titlu oneros – ambele părţi urmăresc realizarea anumitor scopuri, obţinerea unor contraprestaţii exprimate în bani.
3. Contractul de asigurare este un contract cu executare succesivă – prestaţiile prevăzute în contract din partea participanţilor se efectuează în mod treptat şi în timp până la expirarea contractului.
4. Este un contract cu caracter aleatoriu – deoarece efectele sale depind de un eveniment incert, producerea riscului şi de amploarea efectelor sale, însă garanţia este sigură şi permanentă, pe întreaga durată a contractului.
5. Contractul de asigurare este un contract de adeziune – clauzele contractului sunt stabilite de asigurător, asiguratul putând numai să le accepte sau nu.
6. Este un contract de bună credinţă – la baza relaţiilor dintre diferite instituţii financiare şi clienţii lor stă încrederea între părţi.
Părţile care intervin în asigurare
În raporturile de asigurare sunt prezente întotdeauna două părţi principale: asiguratul şi asigurătorul, excepţie făcând asigurările de transport, unde pot apare trei părţi şi asigurările de persoane, unde pot apare doi, trei sau patru participanţi.
• Asigurătorul – persoană juridică, care în schimbul primelor încasate de la asigurat, îşi ia o serie de obligaţii faţă de acesta: de a acoperi pagubele produse bunurilor asigurate provocate de producerea riscurilor, de a plăti suma asigurată în cazul producerii unui unui anumit eveniment în viaţa persoanei asigurate, de a acoperi prejudiciile provocate de asigurat unor terţe persoane, în asigurările de răspundere civilă.
• Asiguratul – persoana fizică sau juridică, îndreptăţită prin lege la asigurările obligatorii sau prin contractul de asigurare care, în schimbul primei plătite asigurătorului, are dreptul de a solicita acoperirea pagubelor suferite sau plata sumei asigurate.În cazul asigurărilor de bunuri, asiguraţii pot si atât persoane fizice cât şi personae juridice, pe când la asigurările de persoane , asiguraţii pot fi numai persoane fizice ce îndeplinesc condiţiile din contract. La asigurările colective de persoane, asiguraţii constituie un grup, ceea ce nu împiedică individualizarea dreptului lor de a primi indemnizaţii, în cazul producerii riscului.
• Contractantul – de obicei, acceaşi persoană cu asiguratul, uneori, însă contractantul şi asiguratul nu coincid (de exemplu, la asigurările de grup de accidente sau în cazul unor asigurări de persoane de tip familial).
• Beneficiarul – de regulă, accelaşi cu asiguratul şi este persoana care are dreptul de a încasa indemnizaţia de asigurare. Beneficiarul poate diferi de asigurat în multe cazuri, de exemplu în asigurările de persoane, asiguratul poate indica nominal una sau mai multe persoane ca beneficiari ai asigurării sau pot apare ca succesori legali sau testamentari ai asiguratului. Excepţie face şi cazul asigurărilor de mărfuri transportate.
Obiectul asigurării
• Bunurile – asigurarea pentru bunurile de o mare diversitate din patrimoniul persoanelor fizice şi juridice garantează plata unor despăgubiri în cazul în care bunurile asigurate sunt distruse total sau parţial de producerea evenimentelor asigurate.
• Persoanele – contractul garantează asiguratului plata unei sume de bani de catre asigurător în cazul producerii unui eveniment care priveşte persoana asiguratului: boală, invaliditate, deces.
• Răspunderea civilă – acoperă prejudiciul produs unor terţe persoane de către asigurat (vătămare corporală, distrugerea unor bunuri).


Fisiere în arhivă (1):

  • Contractul de Asigurare.docx

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 5€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!