Finanțarea activității curente a întreprinderii prin factoring și implicațiile sale

Extras din proiect

Legătura întreprinderii cu mediul său, îndeosebi cu piaţa capitalurilor este asigurată de funcţia financiară. Funcţia financiară este reprezentată de totalitatea raporturilor ce privesc constituirea şi utilizarea capitalurilor întreprinderii. Ea este expresia numeroaselor relaţii şi fluxuri ce există între firma şi piaţa financiară. Funcţia financiară presupune informarea corectă şi sistematica privind potenţialul de producţie şi desfacere al firmei şi a modului de gestionare a resurselor. Ea asigură: funcţionarea în condiţii de eficienţă, controlul intrărilor şi ieşirilor de mijloace băneşti şi materiale, şi reglarea activităţii în ansamblu a întreprinderii. În lucrările de specialitate se subliniază faptul că funcţia financiară are un rol operaţional, unul funcţional şi altul politic.
În vederea desfaşurării în bune condiţii a activităţii financiare trebuiesc respectate o serie de principii. Astfel ,lucrările sau activităţile asemănătoare sunt reunite în acelaş compartiment. În conformitate cu acest principiu, de exemplu activităţile ca efecte directe asupra capitalului sunt reunite în compartimentul de trezorerie, în timp ce cele de urmărire a modului de constituire şi de utilizare a capitalului precum şi de analiză sunt realizate în cadrul compartimetului de control financiar intern. Un alt principiu constă în separarea lucrărilor de preveziune de cele de execuţie. Realizarea acestui principiu are un impact, o anumită diviziune a muncii. Astfel conturile trebuie verificate şi confirmate de alte persoane decât cele care gestionează depozitele bancare şi efectuează plăţi, salariile, să fie plătite de către persoane care nu au legat cu întocmirea statelor de plată,evidenţa stocurilor să fie întocmită de persoane complet diferite de cele care întocmesc facturile sau avizile de expediţie sau recepţionează produsele. Între activităţile financiare mai reprezentative la nivelul firmelor, menţionăm:
- Elaborarea şi executarea bugetului întreprinderii şi a altor documente de planificare financiară;
- Asigurarea de resurse financiare necesare ciclurilor de exploatare şi de investiţii şi selectarea lor în funcţie de costuri;
- Optimizarea stocurilor, luarea măsurilor pentru realizarea lichidităţii,solvabilităţii,a rentabilităţii scontate şi evitarea riscurilor;
- Efectuarea de analize şi acţiuni de control financiar.
Între funcţia financiară şi celelalte funcţii ale întreprinderii exista corelari, iar toate au legături cu mediul înconjurator prin fluxuri reale şi băneşti. În acest,sector de producţie achiziţionează de la furnizori materii prime şi materiale, pe care le transformă în produse finite. Factorii de producţie menţionaţi se achiziţionează cu ajutorul mijloacelor băneşti alocate de sectorul financiar. Sectorul de comercializare primeşte de la sectorul de producţie produse finite pe care le pregăteşte pentru vânzare, cu ajutorul mijloacelor băneşti puse la dispoziţie tot de sectorul financiar. Mult timp, funcţia financiară a avut ca sarcină de bază ţinerea evidenţie cu scopul de a asigura ”cea mai bună reglementare posibilă a plăţii datoriilor contractate şi născute din activitatea de producţie”. 
Funcţia financiară a întreprinderii a evoluat în ultimul deceniu datorită dezvoltării pieţei financiare şi mondializării producţiei. Piaţa financiară se structurează pe o piaţă interbancară rezervată băncilor prin care se acoperă nevoile de lichidităţi ale acestora, o piaţă a capitalurilor pe care se negociază titlurile de valoare prin care se formează cea mai mare parte a capitalurilor firmei şi o piaţă monetară de unde,pe termn scurt,se pot completa nevoile conjucturale de capitaluri ale întreprinderilor. În contextul mediului economic contem-poran,firmele au mai multe posibilităţi de procurare a capitalurilor la costuri variate datorită, în primul rând a diversificării instrumentelor cu ajutorul cărora se poate, mai uşor, accede la disponibilităţile pieţei. Inovaţiile financiare elimină monopolul băncii centrale şi a băncilor comerciale şi creează condiţii pentru manifestarea pieţei deschise.


Fisiere în arhivă (1):

  • Finantarea Activitatii Curente a Intreprinderii prin Factoring si Implicatiile Sale.docx

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!