Fondul Monetar Internațional

Cuprins proiect Cum descarc?

Introducere
Capitolul 1. Fondul Monetar Internațional
1.1. Scurt istoric al FMI 
1.2. Principalele obiective și activități deșfășurate de FMI
1.3. Resursele financiare ale FMI
1.4. Organizarea FMI
Capitolul 2. Creditele acordate de FMI
2.1. Caracteristici ale activității de creditare a FMI
2.2. Creditele normale acordate de FMI
2.3. Creditele speciale acordate de FMI
2.4. Facilitățile acordate de FMI
2.5. Sprijinul F.M.I. pentru ţările cu venituri mici 
2.6. Acordul României cu FMI


Extras din proiect Cum descarc?

INTRODUCERE
Tema aleasă de noi se numește „Creditele acordate de FMI. Evoluții recente”, astfel în această lucrare am încercat să atingem o serie dintre cele mai importante aspecte privitoare la Fondul Monetar Internațional, modalitățile de creditare utilizate, evoluția creditelor acordate de-a lungul timpului cât și relația fondului cu Romania si creditele acordate acesteia.
În cadrul primului capitol am încercat să facem o scurtă introducere în tot ceea ce însemna Fondul Monetar Internațional ca organizație internațională, creată în 1944, în urma „Conferinței Internaționale a Națiunilor Unite” care a avut loc la Bretton Woods(New Hampshire, SUA), creată cu rolul de a superviza sistemul monetar internațional și care să aibă drept obiectiv eliminarea restricțiilor comerciale referitoare la schimbul de bunuri și servicii, precum și stabilizarea cursurilor valutare. Activitatea propriu-zisă a acestuia a început la 1 martie 1947. Tot în cadrul acestui capitol am detaliat modul de procurare a resurselor fondului, acestea provenenind fie din cotele-părți subscrise de statele membre, fie din împrumuturi pe care le poate face fondul de la alte state membre, cât și structura organizatorică de la nivelul fondului.
În cadrul celui de-al doilea capitol al lucrării “Creditele acordate de FMI” am încercat să ne ocupăm de activitatea de creditare desfășurată de FMI, în subcapitolul “Caracteristici ale activității de creditare” ne-am ocupat de caracteristicile creditelor și facilităților pe care le acordă țărilor membre și evoluția acestora în decursul timpului, astfel FMI nu este o agenție de ajutorare a statelor membre, creditele acordate sunt condiționate de adoptarea unor politici de surmontare a deficitelor balanței de plăți, creditele au caracter temporar, creditul trebuie rambursat la scadențele prevăzute, dobânda plătită de statele care se împrumuta este la același nivel cu cea existentă pe piață. Principalele modalități prin care FMI ajută statele membre sunt “Creditele Normale” detaliate în subcapitolul 2.2 și “Faciltățile” detaliate în capitolul 2.3.Tot în cadrul acestui capitol am detaliat principalele măsuri luate de FMI pentru ajutorarea statelor cu venituri mici detaliate în subcapitolul 2.4, iar în subcapitolul 2.5 am realizat o scută descriere a acordurilor FMI-ului cu România de-a lungul timpului cât și acordul existent în prezent.
CAPITOLUL I.
FONDUL MONETAR INTERNATIONAL
1.1 Scurt istoric al FMI
“Fondul Monetar Internațional”(F.M.I.) a fost conceput în iulie 1944, în cadrul „Conferinței Internaționale a Națiunilor Unite” care a avut loc la Bretton Woods(New Hampshire, SUA), când reprezentanții celor 45 de țări participante au pus bazele unei instituții pentru cooperare economică internațională care să aibă drept obiectiv eliminarea restricțiilor comerciale referitoare la schimbul de bunuri și servicii, precum și stabilizarea cursurilor valutare . Activitatea operațională a Fondului Monetar Internațional a început la 1 martie 1947, obiectivele statului său fiind aceleași încă de la înființare, în anul 1944, până în prezent(Cerna S., 2005,81).
Această întalnire de la Bretton Woods vine în condițiile restrângerii activității economice în majoritatea țărilor, astfel că guvernele au încercat să-și protejeze economiile prin impunerea unor restricții suplimentare, în special cele prvivitoare la activitatea de import. Guvernele au procedat la limitarea drepturilor cetățenilor de a efectua tranzacții cu străinătatea, de a deține valută, iar altele au decis deprecierea accelerată și intenționată a monedei. Toate aceste politici au avut un efect negativ atât asupra economiei naționale, cât și asupra economiei mondiale ducând la reducerea comerțului mondial, creșterea șomajului și scădera nivelului de trai al populației.
Totodată obiectivele și rolul Fondului Monetar Internațional au devenit din ce în ce mai importante și din simpla cauză a creșterii numărului de membri. Acest număr de state membre a crescut de peste 4 ori fața de inițialul de 45 de state implicate în creearea lui, fapt ce reflecta obținerea independenței politice a mai multor state în curs de dezvoltare și mai recent a colapsului blocului sovietic. Expansiunea numărului de state membre împreună cu schimbările petrecute în economia mondiala au obligat Fondul Monetar Internațional să se adapteze într-o mare varietate de moduri pentru a continua să serveasca aceleași scopuri in mod eficient.
În prezent Fondul Monetar Internațional este instituția centrală a sistemului monetar internațional actual, numărând 186(din 29 iunie 2009) de state membre. Rolul său constă în promovarea și susținerea statelor membre în procesul de adoptare și aplicare a unor politici economice fiabile, fiind considerat un “fond de împrumut” pentru statele membre care se află temporar într-un deficit al balanței de plăți.
1.2. Principalele obiective și activități ale FMI
Principalele atribuții ale FMI sunt prevăzute în “Statutul” inițial al FMI , elaborat odată cu înființarea acestuia și modificat până în prezent de trei ori, însă obiectivele statutare inițiale au rămas aceleași:
a. Promovarea cooperării monetare internaționale, printr-o instituție cu caracter permanent, care asigură mecanismele pentru consultarea și colaborarea pe probleme monetare internaționale;
b. Facilitarea expansiunii și dezvoltării echilibrate a comerțului exterior, precum și contribuția la menținerea și promovarea unor nivele ridicate ale ocupării forței de muncă și a veniturilor reale precum și dezvoltarea capacităților productive ca obiective principale ale politicii economice;
c. Asigurarea stabilității cursurilor de schimb, pentru a evita deprecierea premeditată, cu caracter concurențial, a monedelor statelor membre;
d. Stabilirea unui sistem multilateral de plăţi în ceea ce priveşte tranzacţiile curente între membri, precum şi în eliminarea restricţiilor de schimb valutar care împiedică creşterea comerţului mondial;
e. Punerea la dispoziția statelor membre, resursele generale ale Fondului, în conformitate cu garanțiile prevăzute, astfel oferindu-le posibilitatea de a corecta deficitele din balanţa de plăţi fără a recurge la măsuri distructive a prosperităţii naţionale sau internaţionale;
f. limitarea duratei și gradului de dezechilibru al balanței de plăți ale statelor membre, în conformitate cu cele enuntațe mai sus (articolul 1 din Statutul FMI).
În vederea satisfacerii acestor obiective, putem afirma ca principalele funcții ale FMI(Zaharia R.,2005,121-122) sunt: 
a. monitorizează schimbările și politicile economice și financiare în țările membre și la nivel global, cât și asigură consultanța în acest domeniu țărilor membre, având ca bază cei 50 de ani de experiență. FMI acordă sfaturi celor 186 de state membre, încurajându-le să adopte politici în vederea menținerii stabilității financiare, să reducă vulnerabilitățile acestora la crizele economico-financiare și să crească nivelul de trai.


Fisiere în arhivă (1):

  • Fondul Monetar International.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 5€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!