Fundamentarea și execuția cheltuielilor publice la casa de asigurări Iași

Cuprins proiect Cum descarc?

Cap.1. Organizare şi funcţionalitate la Casa de Asigurări de sănătate Iaşi 3
1.1. Scurt istoric 3
1.2. Obiect de activitate 5
1.3. Organizarea internă 8
1.4. Funcţionalitate 19
1.5. Structura de personal 25
1.6. Relaţii externe 28
1.7. Structura şi evoluţia principalelor venituri/cheltuieli la Casa de Asigurări de Sanătate Iaşi în perioada 2012 - 2014 32
Cap. 2 Fundamentarea cheltuielilor bugetare 57
2.1. Cadrul juridic în fundamentarea cheltuielilor bugetare 57
2.2. Calculele de fundamentare privind cheltuielile bugetare 60
2.3. Fluxuri informaţionale generate de fundamentarea cheltuielilor bugetare 70
Cap.3. Finanţarea cheltuielilor bugetare 72
3.1. Surse de finanţare a instituţiilor publice 72
3.2. Modalităţi tehnice utilizate în finanţarea cheltuielilor bugetare 76
3.2.1. Deschiderea şi repartizarea de credite bugetare - pentru bugetul de stat 76
3.2.2. Alimentarea cu fonduri - pentru bugetele locale 78
3.3. Utilizarea efectivă a creditelor bugetare şi fondurile alocate. Plăţi pentru cheltuieli 80
3.4. Fluxuri informaţionale generate de finanţarea cheltuielilor bugetare 90
Bibliografie 94


Extras din proiect Cum descarc?

Cap.1. Organizare şi funcţionalitate la Casa de Asigurări de sănătate Iaşi
1.1. Scurt istoric
Până la apariţia Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, sistemul de ocrotire a sănătăţii a fost coordonat în mod centralizat de către Ministerul Sănătăţii prin cele 41 de direcţii sanitare judeţene şi direcţia sanitară a municipiului Bucureşti, constituit dintr-o reţea de spitale, policlinici, dispensare şi alte unităţi sanitare. 
La 1 ianuarie 1999, în baza Legii asigurărilor de sănătate şi a celorlalte acte normative corelate, a luat fiinţă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, moment ce a coincis cu declanşarea celei mai ample reforme din România de după 1989. 
Începutul reformei sanitare a presupus reorganizarea serviciilor de sănătate şi a sistemului de finanţare a serviciilor de sănătate. 
Principiile de organizare ale sistemului sanitar s-au îmbunătăţit simţitor prin acces gratuit la serviciile medicale, asistenţă medicală cu plată, acoperire naţională, transferul responsabilităţilor – Direcţiile Sanitare Judeţene, Colegiul Medicilor din România, alegerea libera a medicului, apariţia noţiunii de “medic de familie” şi apariţia sectorului privat.
Casa de Asigurări de Sănătate a judeţului Iaşi a luat fiinţă la data de 1 ianuarie 1999, în conformitate cu Legea nr. 145/1997, modificată prin O.G. nr. 30 si O.G. 72/1998 şi funcţionează în baza O.G. 150/2002.
În conformitate cu Legea 95 / 2006 privind reforma în sănătate, Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi este o instituţie publică, cu personalitate juridică, cu buget propriu, în subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. CAS Iaşi funcţionează pe baza statutului propriu, care respectă prevederile statutului-cadru, aprobat de consiliul de administraţie al CNAS.
CAS Iaşi administrează fondul de asigurări sociale de sănătate (FASS), fond constituit din contribuţia asiguraţilor, contribuţia persoanelor fizice şi juridice care angajează personal salariat, subvenţii de la bugetul de stat, de la bugetele locale şi alte venituri.
Necesitatea apariţiei instituţiei este justificată de nevoia de a asigura accesul echitabil al întregii populaţii la serviciile medicale, indiferent de starea materială a indivizilor statului. În acelaşi timp, ocrotirea sănătăţii are un profound caracter social, căci un stat care se vrea prosper are nevoie şi de o populaţie sănătoasă.
Pe scara relaţiilor bugetare ierarhice, Casele Judeţene de Asigurări de Sănătate, sunt la
nivelul ordonatorilor secundari de credite, astfel, preşedintele CNAS devine ordonator
principal de credite – art. 99(1), iar preşedintii CAS sunt desemnaţi ordonatori secundari de
credite – art. 101(4).


Fisiere în arhivă (1):

  • Fundamentarea si executia cheltuielilor publice la casa de asigurari Iasi.docx

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Bibliografie

Gabriel Ştefura, Proces Bugetar Public, Editura Universităţii Al. Ioan Cuza, Iaşi 2007
Gabriel Ştefura, Proces bugetar în România, Editura Junimea, Iaşi, 2004
Iulian Văcărel ş.a, Finanţe publice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1999
Legea nr.500 din 2002 privind finaţele publice
Ordonanţa de urgenţă nr 150 din 2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate.


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 6€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!