Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la o Institutie din Administratia Publica cu Referire la Primaria Comunei Tutova

Cuprins proiect Cum descarc?

Cuprins 3
Capitolul 1 4
1.1. Scurt istoric al primIriei comunei Tutova 4
1.2. Organizare si functionalitate la o institutie din administratia publicI localI 4
1.3. Pozitia institutiei in sistemul institutional 12
1.4. Relatii cu exteriorul 13
Capitolul 2 16
2.1. Particularitati in fundamentarea indicatorilor financiari la Primaria Comunei Tutova 16
2.2. Norme si criterii in stabilirea veniturilor si cheltuielilor bugetare 18
2.3. Fundamentarea cheltuielilor la Primaria Comunei Tutova 21
2.4. Fundamentarea veniturilor la Primaria Comunei Tutova 36
Capitolul 3-Finantarea cheltuielilor la primaria Comunei Tutova 43
Capitolul 4-Sistemul informational economic care reflectI gestiunea financiarI a primIriei Tutova 50
4.1. Formele evidentei economice 50
4.1.1. Evidenta tehnico-operativa 50
4.1.2. Statistica 51
4.1.3. Contabilitatea 51
4.2. Organizarea si conducerea contabilitatii in institutiile publice 52
4.3 Organizarea compartimentului de Financiar-Contabilitate 59
Bibliografie 65


Extras din proiect Cum descarc?

Capitolul 1
1.1. Scurt istoric al primIriei comunei Tutova
Comuna Tutova s-a infiintat in anul 1898, fiind formatI din satele Tutova, BIdeana, Ciortolom, SIlceni, Pochidia, Coroi, Coroiesti, Borodesti, Vizureni. In anul 1958 s-a unificat comuna Pochidia cu comuna Tutova. In anii de dupI revolutia din decembrie 1989 au avut loc ample discutii despre infiintarea judetului Tutova, avand ca resedintI de judet orasul Barlad, insI aceste discutii au rImas la stadiul de proiect. In anul 2004 s-a reinfiintat comuna Pochidia care cuprinde o parte din satele fostei comune Tutova. Comuna Tutova face parte din judetul Vaslui. 
1.2. Organizare si functionalitate la o institutie din administratia publicI localI
Consiliile locale sunt compuse din consilieri alesi prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat, in conditiile stabilite de lege. Consiliul Local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati publice, locale sau centrale. Consiliul local are urmatoarele atributii principale: alege din randul consilierilor viceprimarul, respectiv viceprimarii, dupa caz; stabileste, in limitele normelor legale, numarul de personal din aparatul propriu; aproba statutul comunei sau al orasului, precum si regulamentul de organizare si functionare a consiliului; aproba bugetul local, imprumuturile, virarile de credite si modul de utilizare a rezervei bugetare; aproba contul de incheiere a exercitiului bugetar; stabileste impozite si taxe locale, precum si taxe speciale, in conditiile legii. Aproba, la propunerea primarului, in conditiile legii, organigrama, statutul de functii, numarul de personal si regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate, ale institutiilor si serviciilor publice, precum si ale regiilor autonome de interes local; administraza domeniul public si domeniul privat al comunei sau orasului; infiinteaza institutiile publice, societatile comerciale si servicii publice de interes local; urmareste, controleaza si analizeaza activitatea acestora; stabileste masurile necesare pentru construirea, intretinerea si modernizarea drumurilor, podurilor, precum si a intregii infrastructuri apartinand cailor de comunicatii de interes local; aproba documentatiile tehnico - economice pentru lucrarile de investitii de interes local; si asigura conditiile necesare in vederea realizarii acestora; asigura, potrivit competentelor sale, conditiile materiale si financiare necesare pentru buna functionare a institutiilor si serviciilor publice de educatie, sanatate, culturI, tineret si sport, apararea ordinei publice, apararea impotriva incendiilor si protectia civila, de sub autoritatea sa; urmareste si controleaza activitatea acestora; contribuie la organizarea de activitati stiintifice, culturale, artistice, sportive si de agrement; hotareste cu privire la asigurarea ordinii publice; analizeaza activitatea gardienilor publici, politici, jandarmeriei, pompierilor si a formatiunilor de protectie civila, in conditiile legii, si propune masuri de imbunatatire a activitatii acestora, etc. Consiliul local exercita si alte atributii stabilite prin lege.
Primarul indeplineste o functie de autoritate publica. El este seful administratiei publice si al aparatului propriu de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale, pe care il conduce si il controleaza. Primarul raspunde de buna functionare a administratiei publice locale, in conditiile legii. Primarul indeplineste urmatoarele atributii principale: asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui Romaniei, a hotararilor si ordonantelor Guvernului; dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor si ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, precum si a hotararilor consiliului judetean; asigura aducerea la indeplinire a Hotararilor Consiliului Local; intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare Consiliului Local; exercita functia de ordonator principal de credite; propune Consiliului Local spre aprobare organigrama, statutul de functii, numarul de personal si regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate; raspunde de inventarierea si administrarea bunurilor care apartin domeniului public si domeniului privat al comunei sau al orasului; organizeaza evidenta lucrarilor de constructii din localitate si pune la dispozitie autoritatilor publice centrale rezultatele acestor evidente; etc. Primarul indeplineste si alte atributii principale prevazute de lege sau de alte acte normative, precum si insIrcinarile date de Consiliul Local.


Fisiere in arhiva (1):

  • Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la o Institutie din Administratia Publica cu Referire la Primaria Comunei Tutova.DOC

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Proiecte.ro.


Descarca aceast proiect cu doar 6 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!