Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA

Cuprins proiect

Capitolul I. Organizarea şi desfăşurarea activităţii 4
1.1.Scurt istoric 4
1.2.Obiectul de activitate 6
1.3.Organizarea internă a societăţii şi structura de personal 7
1.4. Funcţionalitate - răspunderi şi competenţe. 11
1.5. Relaţiile cu exteriorul 23
1.6. Situaţia veniturilor fiscale datorate de S.C. Antibiotice S.A. Iaşi la bugetul statului în perioada 2008 – 2010 30
Capitolul II. Asezarea şi calculul veniturilor bugetare 33
2.1. Cadrul juridic de acţiune 33
2.2. Elemente tehnice comune folosite la aşezarea şi perceperea veniturilor bugetare 34
2.3. Particularităţi în aşezarea şi calculul veniturilor bugetare 37
2.3.1. Impozitul pe venituri din salarii 37 
2.3.2. Impozitul pe profit 42
2.3.3. Taxa pe valoarea adăugată 47
2.3.4. Impozitul pe clădiri 54
2.3.5.Impozitul pe teren 55
2.3.6.Taxa pe mijloacele de transport 57
2.3.7.Contribuţii la asigurările sociale de stat 58
2.3.8. Contribuţii la fondul de șomaj 61
2.3.9. Contribuţii către bugetul asigurărilor sociale de sănătate 62
2.3.10. Contrubuţii către fondurile speciale 65
2.4.Fluxuri informaţionale generate de fundamentarea veniturilor bugetare 65
2.4.1. Fluxul informaţional aferent impozitului pe profit 66
2.4.2. Flux informaţional aferent impozitului pe salarii 67
2.4.3. Flux informaţional aferent taxei pe valoarea adăugată 68
2.4.4. Flux informaţional aferent impozitului pe clădiri, terenuri 69
2.4.5. Flux informaţional privind contribuţia la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat 70
2.4.6. Fluxul informaţional aferent contribuţiei la Fondul de Şomaj 71
2.4.7. Fluxul informational aferent CAS 71
Capitolul III. Realizarea veniturilor bugetare 71
3.1. Cadrul juridic de acţiune 71
3.2. Vărsarea şi plata fiecărui venit în parte 72
3.3. Încasarea veniturilor bugetare prin unităţile Trezoreriei Finanţelor Publice 75
3.4. Recalcularea veniturilor bugetare şi regularizarea plăţilor 81
3.5. Fluxuri informaţionale generate de realizarea veniturilor bugetare 83
BIBLIOGRAFIE 87


Extras din proiect

Capitolul I. Organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul
S.C. Antibiotice S.A. Iaşi
1.1.Scurt istoric 
Compania Antibiotice este cel mai important producător român de medicamente generice. Misiunea Antibiotice este de a transforma tratamentele valoroase într-un mijloc mai accesibil de îmbunătăţire a calităţii vieţii oamenilor. 
S.C. ANTIBIOTICE S.A. Iasi, s-a înfiinţat ca societate comercială pe acţiuni la data de 12.11.1990 prin preluarea integrală a patrimoniului întreprinderii de Antibiotice Iaşi. Întreprinderea a fost construită în perioada 1953 - 1955 şi a fost pusă în funcţiune la 11 decembrie 1955 sub denumirea de Fabrica Chimică nr.2 Iaşi, ulterior devenind Întreprinderea de Antibiotice Iaşi.
1960-1977 - sunt dezvoltate fluxurile tehnologice de fabricare a substanţelor active (eritromicina, oxitetraciclina, tetraciclina, grizeofulvina, sinerdol, lizina). Antibiotice devine în această perioadă singurul producător de produse sterile pentru uz parenteral (injectabile) din România. Obţinerea în anul 1977 a autorizării acordate de organismul regulator american Food and Drug Administration pentru fluxul de Streptomicina deschide porţile pieţei internaţionale.
1977-1989 - în anii '80 Antibiotice exportă deja 50% din producţia realizată. Substanţele active fabricate la Iaşi deveneau astfel componenta de bază pentru o gamă largă de medicamente fabricate de producători atât din tară cât şi de producatori din întreaga lume. În aceeaşi perioadă au fost înregistrate 44 de brevete de invenţii în domeniul farmaceutic şi au fost aplicate în procesul de fabricaţie circa 600 de inovaţii tehnologice.
1990 - ca urmare a modificărilor survenite la nivel macroeconomic, conducerea companiei reorientează producţia de medicamente. In portofoliul firmei, produsele finite castigă astfel locul principal, substanţele active fabricate în această perioadă fiind utilizate pentru dezvoltarea de noi forme farmaceutice. În scurtă vreme, se introduc în producţie peste 30 de produse farmaceutice care plasează compania ieşeană în topul producătorilor de antiinfecţioase din România.
1993-1997 - în această perioadă se fac investiţii majore de peste opt milioane de euro în scopul retehnologizării şi achiziţiei de echipamente moderne şi competitive. Antibiotice urcă în topul primilor cinci producători mondiali de penicilină şi derivaţi de penicilină.
1997-2000 - preocupată de calitatea produselor sale, compania implementează începând cu 1997, un sistem performant de asigurare a calităţii ce implică controlul strict al proceselor de fabricaţie. Astfel, în 1999, Antibiotice devine primul producător din România care este certificat Good Manufacturing Practice (GMP) pentru fluxul de pulberi pentru medicamente injectabile. Evoluţia financiară ascendentă a determinat ca firma să înregistreze o performanţă notabilă: cotarea la Bursa de Valori din Bucureşti.
2000-2004 - investiţiile continue în cercetare, în instruirea oamenilor, în calitate, precum şi în modernizarea fluxurilor de fabricaţie şi a spaţiilor de lucru au facut din Antibiotice o companie profitabilă, dinamică, cu o creştere economică sanatoasă. În ultimii cinci ani de activitate, nivelul profitului brut a ajuns la 5,2 milioane de euro, cu 173% mai mare decât nivelul atins în anul 2000.
2005 – Antibiotice lansează o nouă identitate de brand corporatist, odată cu aniversarea a 50 de ani de activitate. Începând cu luna decembrie a acestui an, compania are un nou logo şi un nou slogan care reflectă transformarile masive produse la nivel organizaţional, tehnologic şi cultural în cadrul companiei Antibiotice.
2006 - sistemul de Management al Calităţii la Antibiotice este certificat ISO 9001:2000 pentru domeniul fabricaţiei de produse farmaceutice de către LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE.
Februarie 2007 - Compania Antibiotice a obţinut recunoasterea implementării Sistemul de Management Integrat (calitate, mediu, sănătate şi securitate în muncă) fapt care arată încă o dată determinarea companiei de a se dezvolta durabil, având în plan central orientarea către satisfacţia clienţilor.
Pe parcursul celor 55 de ani de existenţă au avut loc dezvoltări ale profilului de fabricaţie şi modernizări ale instalaţiilor.
Cei cinci factori de succes pentru S.C. Antibiotice S.A. Iaşi sunt:
- satisfacerea consumatorului;
- prezenţa activă pe piaţă;
- tehnologie de vârf, inovativă;
- protejarea mediului înconjurător;
- calitatea produselor.


Fisiere în arhivă (1):

  • Fundamentarea si Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!