Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la direcția generală a finanțelor publice, Iași

Cuprins proiect

Capitolul 1. Organizarea si functionarea D.G.F.P. Iasi
1.1. Scurt istoric
1.2. Obiectul/domeniul de activitate
1.3. Organizarea interna (organigrama)
1.4. Structura de personal
1.5. Functionalitate (relatii interne)
1.6. Relatii cu exteriorul
1.7. Relatia cu trezoreria
1.8. Structura si evolutia principalelor venituri realizate la D.G.F.P Iasi in perioada 2008-2010
Capitolul 2. Asezarea si calculul veniturilor bugetare la D.G.F.P.Iasi
2.1. Cadrul juridic de actiune
2.2. Elemente tehnice privind asezarea si perceperea veniturilor bugetare
2.3. Particularitati in asezarea si calculul veniturilor bugetare
2.4. Fluxuri informationale determinate de asezarea si calculul veniturilor bugetare la contribuabili persoane juridice
Capitolul 3. Realizarea veniturilor bugetare la D.G.F.P Iasi
3.1. Cadrul juridic de actiune
3.2. Aspecte procedurale tehnice cu privire la varsarea-plata, incasare
3.3. Fluxuri informationale generate de realizarea veniturilor bugetare


Extras din proiect

Capitolul 1. Organizarea si functionarea D.G.F.P. Iasi
1.1. Scurt istoric 
D.G.F.P.J. Iaşi este unitatea teritoriala a Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, prin care se realizeaza in mod unitar fundamentarea si înfaptuirea politicii fiscale prevazute prin Programul Guvernului in domeniul finanţelor publice. 
Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi, ca unitate organizata la nivel de municipiu, a functionat conform O.M.F.P.nr. 224/2001 pana la 15 iulie 2003 iar dupa aceastadata, conform O.M.F.P. nr. 790/2003 pana la finele anului 2003 prin Compartimentul de Trezorerie si Contabilitate Publica, Compartimentul de Administrare a Veniturilor Statului si servicii independente.
DGFP Iasi, parte componenta a Primăriei Municipiului Iaşi ,a luat ființă la data de 1 iulie 1999, preluând pe bază de protocol de la Administraţia Financiară activitatea cu privire la persoanele fizice şi persoanele juridice, reprezentând: stabilirea, constatarea, urmărirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale şi a altor venituri ce constituie resurse financiare ale bugetelor publice locale.
1.2. Obiect de activitate
În baza Regulamentului de organizare şi funcţionare al direcţiilor generale ale finanţelor publice în capitolul I „Dispoziţii generale” , în articolul 1 se prevede că: Direcţia generală a finanţelor publice este unitate teritorială a Ministerului Finanţelor Publice, prin care se realizează, în mod unitar, strategia şi programul Guvernului în domeniul finanţelor publice şi se aplică politica fiscală a statului.
De asemenea, art. 2 arată că Direcţia generală a finanţelor publice îşi desfăşoară activitatea la nivelul fiecărui judeţ în baza legilor, ordonanţelor Guvernului, ordinelor şi instrucţiunilor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice.
Directia generală a finantelor publice îsi desfasoară activitatea la nivelul fiecărui judet în baza legilor, ordonantelor guvernului, ordinelor si instructiunilor elaborate de Ministerul Finantelor Publice,avand în componentă: Directia metodologie si administrarea veniturilor statului, Directia trezorerie si contabilitate publica, Directia controlului fiscal, Garda financiara, Directia servicii interne, Serviciile independente si în subordine Administratiile finantelor publice municipale, Administratiile finantelor publice orasenesti si Administratiile finantelor publice comunale.
Principalele atributii, sarcini si raspunderi stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare aprobat prin Ordinul presedintelui ANAF nr. 977/2007 sunt urmatoarele: 
- desfasoara ansamblul activitatilor de administrare fiscala a contribuabililor, respectiv: inregistrarea fiscala, declararea, stabilirea, colectarea si verificarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat, solutionarea contestatiilor impotriva actelor administrative fiscale, precum si asistenta si indrumarea contribuabililor in aplicare legislatiei fiscale si a prevederilor conventiilor de evitare a dublei impuneri; 
- organizeaza in conformitate cu prevederile legale activitatea de trezorerie si contabilitate publica la nivel teritorial asigurand incasarea veniturilor si efectuarea cheltuielilor pe bugete precum si exercitarea controlului prevazut de normele legale;
- verifica si avizeaza, potrivit legislatiei, documentele justificative prezentate de agentii economici in care se solicita acordarea de subventii, prime, diferente de pret de la bugetul general consolidat; 
- desfasoara actiuni de control financiar la regii autonome, societati si companii nationale si la societati comerciale cu capital integral sau majoritar de stat; 
- administreaza contul curent al trezoreriei judetene deschis la Sucursala judeteana a Bancii Nationala a Romaniei, urmarind in mod deosebit incasarea veniturilor statului, efectuarea decontarii cheltuielilor institutiilor publice, existenta soldului precum si a angajamentelor asupra acestuia; 
- organizeaza si urmareste derularea activitatii privind vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie, asigurand efectuarea la timp a tuturor operatiunilor de incasari si plati; 
- asigura primirea, centralizarea si verificarea potrivit normelor legale a situatiilor financiare, respectiv a darilor de seama intocmite si depuse de agentii economici, respectiv de institutiile publice si organizatiile obstesti si analizeaza rezultatele financiare pe ansamblul judetului. 
- asigura asistenta tehnica privind elaborarea si executarea bugetelor locale, colaborand in acest scop cu autoritatile administrativ-teritoriale; 
- asigura functia de audit public intern, conform legii; 
- implementeaza aplicatiile informatice proiectate de Directia generala a tehnologiei informatiei si asigura organizarea si functionarea sistemului informational privind activitatea de administrarea veniturilor statului, trezoreria si contabilitatea publica, inspectie fiscala, in vederea conducerii unitare si cu un randament sporit a activitatii tuturor structurilor; 
- infaptuieste activitatea de management a personalului, de perfectionare a pregatirii profesionale si de stimulare a acestuia; 
- reprezinta interesele statului in fata instantelor de judecata in litigiile legate de activitatea pe care o desfasoara, participa potrivit actelor normative in vigoare sau a mandatului primit din partea MFP si/sau a ANAF ca reprezentant al acestuia; 
- asigura dialogul, in cadrul Comisiei de dialog social, cu partenerii sociali, in scopul informarii permanente asupa nevoilor acestora si facilitarii rezolvarii problemelor ridicate ce intra in sfera de activitate a ANAF si a MFP; 
- publica, in conditiile legii, pe portalul ANAF, bunurile confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului si contribuabilii care inregistreaza obligatii restante la bugetul general consolidat; 
- asigura centralizarea si transmiterea informatiilor solicitate de catre ANAF si MFP; 
- inscrie in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare creantele fiscale pentru care s-au emis titluri executorii; 
- realizeaza indicatorii de performanta si programele de incasari a veniturilor bugetare si reducere a arieratelor bugetare transmise anual de ANAF;


Fisiere în arhivă (1):

  • Fundamentarea si Realizarea Veniturilor Bugetare la Directia Generala a Finantelor Publice, Iasi.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!