Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Liant SA

Cuprins proiect Cum descarc?

Date monografice privind S.C LIANT S.A
CAPITOLUL I
1.1. Prezentarea generală a firmei S.C. LIANT S.A. pag 3
1.2. Structura organizatorica de control pag 4
1.3. Forta de control pag 14
1.4. Evolutia cheltuielilor si a rezultatelor financiare pag 16
CAPITOLUL II
2.1. Impozitul pe profit pag 18
2.2. Impozitul pe salarii pag 27
2.3. Taxa pe valoare adǎugatǎ la asigurǎrile sociale. pag 31
2.4. Contribuţia la asigurǎrile sociale. pag 42
2.5. Contribuţia la asigurǎrile sociale de sǎnǎtate. pag 46
Capitolul III
3.1. Evolutia la fondurile de somaj pag 49
3.2. Accize pag 53
3.3. Taxe vamale pag 57
3.4.Taxe si impozite locale pag 60
3.5. Taxa mijloacelor de transport pag 68
3.6 Fundamentarea veniturilor bugetare pag 72


Extras din proiect Cum descarc?

Capitolul 1
Date monografice privind S.C. LIANT S.A.
1.1. Prezentarea generală a firmei S.C. LIANT S.A.
Unitatea a luat fiinţă în anul 1958 cu o capacitate de 2000 l/zi. Ulterior, în 1976, au fost subordonate unităţii: Fabrica de brânzeturi Hârlău şi Fabrica de brânzeturi Paşcani, cea din urma fiind desfiinţată în anul 2001.
SC LIANT SA a fost înfiinţatã în baza H.G.R. nr. 135727/12/1990 având forma juridică de societate pe acţiuni. Societatea are durata de funcţionare nelimitată, cu începere de la data înregistrării sale în Registrul Comerţului al judeţului Botosani.
Societatea Comercială LIANT S.A. îşi are sediul în B-dul Primaverii nr. 8, Botosani, telefon 0231532555, e-mail Lactis@mail.dntis.ro.
Obiectul de activitate al SC LIANT SA, stabilit prin statutul societãţii comerciale consta in:
- asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea şi conservarea laptelui, a produselor lactate şi complementare;
- asigurarea, achiziţionarea, depozitarea, păstrarea şi comercializarea produselor agricole vegetale, animale şi a produselor de orice fel, en gros si en detail, prin unităţile proprii şi la terţi;
- producerea de furaje, cereale, plante tehnice, lapte de vacă, carne de bovine şi porcine, carne de pasăre, ouă, peşte, industrializarea şi comercializarea acestora în unităţi proprii şi la terţi.
Activitatea desfăşurată constă în :
- activitate productivă concretizată în realizarea de produse lactate, pâine, produse zaharoase de cofetărie şi de patiserie, confecţii textile;
- activitate comercială, desfăşurată prin reţeaua proprie de magazine;
- prestări servicii, de alimentaţie publică şi morărit.
Descrierea activităţii actuale a societăţii
SC LIANT SA are în alcătuire două unităţi de prelucrare a laptelui situate în Botosani si Hârlău. Acestea asigură toată gama de sortimente de lapte şi produse lactate necesare consumatorilor respective.
- Fabrica de brânzeturi Hârlău:
- are o capacitate de prelucrare de 30.000l/zi, proiectată pentru fabricarea caşcavalului şi a brânzeturilor fermentate.
- Fabrica de produse lactate Botosani:
- are o capacitate de prelucrare de 18.000l/zi, proiectată pentru fabricarea laptelui de consum, a produselor lactate proaspete (iaurt, lapte bătut , brânză de vacã, smântână), unt, îngheţată şi lapte praf.
- este împărţită pe secţii de producţie, în funcţie de produsul pe care-l realizează, astfel:
- Secţia de produse dietetice, ce realizează urmãtoarele produse:
- lapte de consum;
- produse lactate proaspete (iaurt, lapte bãtut, sana si smântânã de consum).
- Secţia de obţinere a untului: aici se obţin pachete de unt ambalate la 100 şi 200 grame.
- Secţia de obţinere a laptelui praf
- Secţia de îngheţatã.
- Reţea de colectare a laptelui. 
1.2. Structura organizatorică şi de conducere.
Structura organizatoricã este de tip ierarhic, specifică întreprinderilor orientate către producţie, deciziile fiind rezervate numai conducerii.
Societatea este structurată astfel:
- Adunarea Generală a Acţionarilor (A.G.A.)
AGA este organul de conducere al societăţii, care decide asupra activităţii acesteia şi asigură politica ei economică şi comercială. Adunările generale pot fi: ordinare şi extraordinare.
- Consiliul de Administraţie 
Consiliul de Administraţie este format din 9 membri, preşedintele îndeplinind şi funcţia de director general.
CA angajează şi concediază personalul, stabileşte îndatoririle şi împuternicirile personalului societăţii pe compartimente, aprobă încheierea de contracte de închiriere.
- Comisia de cenzori are următoarele atribuţii: 
- în cursul exerciţiului financiar verifică gospodărirea fondurilor fixe şi circulante, a portofoliului de efecte, casa, registrele de evidenţă contabilă şi prezintă consiliului de administraţie rapoartele de activitate;
- la încheierea exerciţiului financiar, controlează exactitatea inventarului, a documentelor şi informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra fondurilor societăţii, a bilanţului şi a contului de beneficii şi pierderi; 
- la lichidarea societăţii, controlează operaţiunile de lichidare;
- prezintă adunării generale punctul de vedere privind propuneri de reducere a capitalului social.
- Director adjunct, director tehnic, director economic
O mare parte a activităţilor specialiştilor, ca şi a personalului cu funcţii de conducere a sectoarelor, sunt îndreptate spre probleme de rutinã, legate de producţia zilnică, în detrimentul activităţilor cu caracter strategic. 
Numărul personalului tehnico-administrativ reprezintă aproximativ 6,5%, ponderea celor care desfăşoară activităţi de rutină fiind mult superioară celor ce ar trebui să ofere conducerii analize cu caracter strategic. Ponderea redusă a personalului tehnico-administrativ se resimte, în special, prin lipsa compartimentelor cu activitate de sinteză care să pregătească deciziile strategice ale unităţii.
Nu există o corelare a sistemului informaţional cu structura organizatorică, iar majoritatea informaţiilor sunt de evidenţã analitică, informaţiile destinate nivelului stategic fiind puţine.
Organigrama este cea care oferă o imagine detaliată asupra departamentelor şi conducătorilor acestora. Conform acesteia, numărul total de angajaţi al SC LIANT SA este de 184 din care120 sunt angajaţi în sfera producţiei şi 64 în sfera administrativă.
Grafic, structura societăţii se prezintă conform Organigramei societăţii


Fisiere în arhivă (1):

  • Fundamentarea si Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Liant SA.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 6€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!