Modelul Unifactorial

Extras din proiect

MODELUL UNIFACTORIAL
În tabelul ce urmeaza sunt prezentate date cu privire la Primele Totale de Asigurare achitate de către asiguraţi şi Despăgubirile de Asigurare achitate de către asigurători în perioada anilor 2004-2011. Informaţia este preluata de pe site-ul oficial al Comisei Naţionale a Pieţei Financiare www.cnpf.md .
Ţin sa menţionez ca analizînd evoluţia primelor de asigurare încasate în perioada examinata a fost în continuă creştere, aceasta generînd increderea populaţiei în sistemul de asigurare naţional şi în special în companiile de asigurare.
În tabelul de mai jos este prezentată informaţia trimestrială cu privire la primele de asigurare încasate şi despagubirile achitate de către companiile de asigurare din Moldova în perioada 2004-2011 :
Perioada
(trimestre) Prime de asigurare încasate Despăgubiri de asigurare achitate
I 2004 79 18
II 2004 84 24
III 2004 103 29
IV 2004 113 30
I 2005 88 22
II 2005 101 23
III 2005 108 34
IV 2005 106 42
I 2006 117 38
II 2006 143 45
III 2006 150 52
IV 2006 148 55
I 2007 150 45
II 2007 172 52
III 2007 190 57
IV 2007 212 21
I 2008 426 123
II 2008 92 38
III 2008 115 37
IV 2008 200 71
I 2009 178 66
II 2009 201 71
III 2009 214 76
IV 2009 220 86
I 2010 192 76
II 2010 246 79
III 2010 251 87
IV 2010 225 80
I 2011 212 89
II 2011 254 83
TOTAL 5090 1649
Tabelul 1.1: Date initiale privind marimea primelor incasate si a despagubirilor achitate de companiile de asigurari in 
perioada 2004 -2011
Se cere:
1. Să se verifice ipotezele de fundamentare a metodei celor mai mici pătrate;
2. Să se estimeze pentru urmatoarea perioadă valorile variabilei rezultative dacă se presupune că vor 
creşte de doua ori ca media lor;
3. Analiza capacităţii de prognoză a modelului.
Rezolvare:
1.Verificarea ipotezelor de fundamentare a metodei celor mai mici pătrate:
IPOTEZA 1 
Conform Ipotezei 1, variabilele observate nu sunt afectate de erori de mãsurã.
Aceastã ipoteză se poate verifica cu ajutorul următoarelor relaţii:
unde:
• 
• 
• 
• 
169.66-3*71,99< <169.66+3*71.99 -46.32< <385.65 (adevarat)
54.96-3*25.75< <54.96+3*25.75 -22.29< <132.23 (adevarat)
deci: Ipoteza I se accepta fara rezerve
IPOTEZA 2
Valorile variabilei reziduale se vor calcula conform formulei:
18 26.05 -8.05 64.87
24 27.65 -3.65 13.31
29 33.71 -4.71 22.14
30 36.89 -6.89 47.52
22 28.92 -6.92 47.93
23 33.07 -10.07 101.36
34 35.30 -1.30 1.69
42 34.66 7.34 53.85
38 38.17 -0.17 0.03
45 46.46 -1.46 2.12
52 48.69 3.31 10.96
55 48.05 6.95 48.28
45 48.69 -3.69 13.61
52 55.70 -3.70 13.71
57 61.44 -4.44 19.72
21 68.45 -47.45 2251.94


Fisiere în arhivă (1):

  • Modelul Unifactorial.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!