Modelul unifactorial pentru indicatori - minimum de existență și salariul mediu pe economie în Republica Moldova

Extras din proiect

Modelul Unifactorial
În tabelul ce urmează sînt prezentate date cu privire la mărimea minimului de existenţă pe trimestrele anilor 2004-2011 şi salariul mediu pe economie ce revine locuitorilor pe tipuri de activităţi economice,examinate deasemenea pe trimestrele anilor 2004-2011.Informaţia este preluată de pe site-ul Biroului Naţional de statistică al R.M(www.statistica.md). În trimestrul II 2011 mărimea minimului de existenţă a constituit în medie pentru o persoană 1502,8 lei, fiind în creştere faţă de trimestrul II 2010 cu 8,4%, iar Salariul mediu lunar pe economie al unui angajat a constituit 3302,0 lei în această perioadă, informează Biroul Naţional de Statistică.
Perioada Min.de existenţă,mii lei Salar.med./econ,
mii lei
I.2004 702 976
II.2004 726.9 1054.1
III.2004 584.1 1123.2
IV.2004 682.4 1282.3
I.2005 771.7 1154.6
II.2005 766.7 1296
III.2005 647.1 1335.3
IV.2005 771.7 1532.3
I.2006 878.7 1461.8
II.2006 968.2 1683.8
III.2006 816.6 1773.4
IV.2006 929 1948.6
I.2007 980.2 1785.1
II.2007 1062.6 2068.2
III.2007 1025.3 2134.9
IV.2007 1142.1 2353.8
I.2008 1318.3 2292.3
II.2008 1389.3 2583.3
III.2008 1260.5 2603.6
IV.2008 1355.8 2749.1
I.2009 1338.4 2577.1
II.2009 1238.4 2792.4
III.2009 1085.4 2770.7
IV.2009 1120.2 2919.6
I.2010 1343 2746.8
II.2010 1385.8 2966
III.2010 1305.1 3030
IV.2010 1354.3 3184.6
I.2011 1471.3 3202.3
II.2011 1502.8 3363.5
TOTAL 31923.9 64745
Tabelul 1. Date privind minimum de existenţă şi salariul mediu pe economie
Se cere:
1.Să se verifice ipotezele de fundamentare a metodei celor mai mici pătrate;
2. Să se estimeze pentru urmatoarea perioadă valorile variabilei rezultative dacă se presupune 
că vor creşte de doua ori ca media lor;
3. Analiza capacităţii de prognoză a modelului.
Rezolvare:
1.Verificarea ipotezelor de fundamentare a metodei celor mai mici pătrate:
IPOTEZA 1 
Conform Ipotezei 1, variabilele observate nu sunt afectate de erori de mãsurã.
Aceastã ipoteză se poate verifica cu ajutorul următoarelor relaţii:
unde:
1064.13-3*75901.82< <1064.13+3*75901.82 -226641.33< <228769,59(adevarat)
2158.16-3*533231.32< <2158.16+3*533231.32 -1597535.8< <1601852.12(adevarat)
deci: Ipoteza I se accepta fara rezerve.
IPOTEZA 2: : Ipoteza de homoscedasticitate a variabilei reziduale – variabila aleatoare (reziduală) u este de medie nulă M( )=0, iar dispersia ei este constantă şi independentă de x.
2.1 Ipoteza de homoscedasticitate poate fi verificată prin construirea corelogramei. Se va reprezenta pe axa OX valorile variabilei factoriale , iar pe axa OY valorile reziduale .


Fisiere în arhivă (2):

  • Modelul Unifactorial pentru Indicatorii - Minimum de Existenta si Salariul Mediu pe Economie in Republica Moldova.xls
  • Modelul Unifactorial pentru Indicatorii - Minimum de Existenta si Salariul Mediu pe Economie in Republica Moldova.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!