Organizarea Contabilitatii la Centrul de Ingrijire si Asistenta Resita

Extras din proiect Cum descarc?

CAPITOLUL I
Consideratii generale privind protectia speciala 
a persoanelor cu handicap
In intelesul Ordonantei de uergenta nr.102/29 iunie 1999,persoanele cu handicap sunt acele persoane care au un dezavantaj datorat unor deficiente fizice,senzoriale,psihice sau mentale,care le impiedica sau le limiteaza accesul normal si in conditii de egalitate la viata sociala,potrivit virstei ,secsului,factorilor sociali,materiali si culturali,necesitind masuri de protectie speciala in vederea integrarii lor in societate.
Protectia speciala cuprinde masurile ce urmeaza a fi luate pentru exercitarea dreptului persoanelor cu handicap la un regim special de prevenire,de tratament,de readaptare,de invatamint,de instruire si de integrare socila a acestei categorii de persoane.
Masurile de protectie speciala se aplica pe baza incadrarii in categorii de persoane cu handicap,in raport cu gradul de handicap stabilit in urma evaluarii efectuete de catre comisiile de expertiza medicala a persoanelor cu handicap,potrivit criteriilor prevazute in normele metodologice de aplicare a OUG 102/1999
Protectia speciala apersoanelor cu handicap, in forma institutionalizata,se realizeaza prin acordarea de asistenta,ingrijire,tratament ,recuperare,reabilitare,orientare si formareprofesionala,precum si de alte tipuri de de servicii in cadrul institutiilor de protectie speciala a persoanelor cu handicap.
Institutiile de protectie speciala a persoanelor cu handicap pot fiinfiintate si organizate ca institutii de interes public,sub forma de centre pilot, centre de ingrijire si asistenta,centre de recuperare si reabilitare,centre de integrare prin terapie ocupationala,precum si sub alte forme specifice,cu avizul Secretariatului de Stat Pntru Personele cu Handicap.
Institutiilede protectie speciala apersoanelor cu handicap pot fii infiintate prin:
a) hotarare a Guvernului;
b) hotarare a consiliului judetean sau aconsiliului local dupa caz;
c) hotarari ale unor organizatii neguvernamentalesau care au ca obiect de activitate si protectia speciala a persoanelor cu handicap
d) hotariri ale cultelor recunoscute,potrivit legii,in Romania.
Institutiile de protectie speciala a persoanelor cu handicap,infiintate cu avizul Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap,se afla in coordonarea metedologica a acestuia.
Secretariatul de Stat pentru Personele cu Handicap isi exercita atributia de coordonare metodologica prin elaborarea de norme si metodologii privind organizarea si functionarea institutiilorde protectie speciala a persoanelor cu handicap;asigurarea instruirii si perfectionarii profesionale a personalului de specialitate;verificarea respectarii actelor normative referitoare la activitatea acestora;sprijinirea dezvoltarii acestoe institutii in conformitate cu strategia si cu programele nationale de protectie speciala a persoanelor cu handicap.
Secretariatul de Stat pentru Persoane cu Handicap este autorizat sa controleze activitatea toturor institutiilor de protectie speciala a persoanelor cu handicap.
1.1.Structura organizatorica a Centrului de Ingrijire si asistenta 
Sociala Resita
Centru de Ingrijire si Asistenta Resita cu sedilin Resita str. Sodol nr.14 are in sub ordine o unitate in localitatea Secu.
Structura organizatorica,statul de functii si atributiile personalului din unitatile subordonate Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap se stsbilesc prin ordin al secretarului de stat.
Structura organizatorica este cuprinsa in organigrama Anexa nr.1
ANEXA 1
CENTRU DE INGRIJIRE SI ASISTENTA RESITA
STRUCTURA ORGANIZATORICA DE PERSONAL
DIRCTOR 1
DIRECTOR ADJ. 1 CONTABIL SEF 1
Administrator 1 Asistenti Medici 2 Contabili Inspector
sociali 2 referenti 4 personal 1 
Asistenta sefa 1
Asistente medicale 19 Magazioner 1
Infirmiere 73
Ingerijitoare 25
Bucatari 7 
Portari 8 
Spalatorese 7 Total pers.conducere 4 
Muncitori ntretinere 9,5 Total pers.executie 165.5
Muncitori gosp.anexa 1 Total angajati 169.5 
Centrala termica 4 
ATRIBUTIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Consiliul de Administratie este format din 5 membrii intre care directorul medicul unitatii asitenta sociala si alte categorii de angajati.
Presedintele consiliului de administrarie este directorul unitatii.
Consiliul de Administratie are urmatoarele atributii principale: 
- asigura aplicarea in practica a H.G.939/1997 modificata prin O.U.G.102/l999;
- stabileste masuri pentru cearea unor conditii de viata decente persoanelor asistate in unitate;
- urmareste respectarea cu strictete a regulamentului de ordine interioara de intreg personalul din institutie
- aproba pe baza propunerilor sefilor de compartimeteacordarea salariului de merit si a primelor acordate personalului institutiei; 
- aproba pe baza propunerilor directorului si a sefilor de compartimente calificativele anuale ale personalului institutiei;
- analizeaza abaterile savarsite de de personslul institutiei si propune,dupa caz sanctiuni;
ATRIBUTIILE DIRCTORULUI SI DIRECTORULUI ADJUNCT
- sa organizeze munca salariatilorin cadrul planului de munca al unitatii precizind locul de munca si atributiile fiecarui angajat in raport cu capacitatea si specialitatea fiecaruia;
- sa creeze conditii in vederea desfasurarii normale a muncii puniind la dispozitia angajatilor potrivit specificului muncitorilor cele necesare pentru indeplinirea sarcinilor ce le revin asigurind fiecaruia conditii de munca pentru realizarea obiectivelor propuse;
- sa asigure instructiuni pentru functionarea instalatiilor si utilajelor din dotare;
- instuctiuni proprii de protectia muncii;
- instructiuni de P.S.I.;
- sa asigure conditiicorspunzatoare de respectarea normelor de protectia muncii,a normelor igenico-sanitare precum si asigurarea instruirii salariatilor din acest domeniu,conform prevederilor actelor nornative in vigoare;
- sa ia masuri pentru eliberarea de legitimatii tuturor salariatilor cu indicarea locului de munca;
- sa intocmesca caracterizarile privind activitatea profesionala angajatilor si sa propuna calificativele spre aprobare consiliului de administratie;
- sa se ocupe de organizarea perfectionarii si calificarii cadrelor;
- sa organizeze si sa asigure paza contra incendiilor;
- sa organizeze paza si pastrarea documentelor unitatii.


Fisiere in arhiva (1):

  • Organizarea Contabilitatii la Centrul de Ingrijire si Asistenta Resita.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Proiecte.ro.


Descarca aceast proiect cu doar 5 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!