Particularitățile Integrării Republicii Moldova la Uniunea Europeană și la Uniunea Economică și Monetară

Cuprins proiect

INTRODUCERE 3
Capitolul 1. NOŢIUNI GENERALE: UE ŞI UEM 4
Capitolul 2. RM ÎN CONTEXTUL UE 6
Capitolul 3. PROBLEME CU CARE SE CONFRUNTĂ RM ÎN CADRUL PROCESULUI DE INTEGRARE EUROPEANĂ 9
3.1 Problema RM – Rusia 9
3.2 Probleme economice 10
3.3 Obiectivele şi căile de soluţionare a problemelor 14
CONCLUZII 15
BIBLIOGRAFIE 16


Extras din proiect

INTRODUCERE
Actualitatea temei. Pe parcursul ultimilor ani problema aderării la Uniunea Europeana şi la Uniunea Economică Monetară a devenit obiectul unui consens politic mai larg în Republica Moldova. Relaţiile Moldovei cu UE dureaza deja de 10 ani, însa o serie de probleme au facut ca evoluţia relaţiilor să fie mult mai lentă decît în cazul altor ţări. Integrarea europeană a RM este un obiectiv major al statului pentru care sunt implementate multe proiecte şi reforme pentru a putea într-un final corespunde cerinţelor europene. 
Scopul cercetării. Prin acest referat am încercat să descoper ce reprezintă în esenţă UE şi UEM şi care sunt paşii pe care RM împreună cu alte ţări îi are de parcurs pentru a fi acceptată ca membru al UE şi deasemenea să relevez problemele cu care se confrunta statul nostru şi care sunt barierele care împiedică o integrare mai rapidă în cadrul spaţiului european unic.
Sarcinile referatului. În această lurare am vrut să evidenţiez particularităţile procesului de integrare şi care sunt problemele care trebuiesc soluţionate şi perspectivele pe care le are RM în cadrul acestui proces.
Obiectul investigat. Obiectul investigat reprezintă particularităţile integrării RM la UE şi la UEM.
Subiectul cercetări. Integrarea europeană este o temă care s-a impus numai relativ recent pe agenda publică a RM şi de aceea eforturile depuse de către autorităţile moldoveneşti precum şi de către întreagă populatie a ţării sperăm că vor duce într-un final la atingerea scopului propus: integrarea europeană a RM.
Metodologia cercetării. În procesul de cercetare am utilizat deducţia, pornind de la informaţia generală privind integrarea europeană şi particularitatile acestui proces. De asemenea am folosit informaţia expusă de către autorităţile RM în cadrul proiectelor şi strategiilor elaborate în vederea realizării procesului de integrare europeană si am facut cunostinţă cu opiniile mai multor analişti economici referitor la procesul de integrare.
Baza informaţională. Informaţiile din cadrul acestui referat le-am extras din literatura de specialitate, din publicaţiile economice din ziare şi diverse lucrări ştiinţifice.
Structura referatului, destinaţia. Referatul este împărţit în 3 capitole: 1ul reflectînd aspectele generale privind UE şi UEM, în cel de-al 2lea capitol fiind descrisă poziţia RM în contextul UE, iar în cel de al 3-lea capitol am analizat problemele cu care se confruntă RM în cadrul procesului de integrare europeană. Informaţia expusă în această lucrare este predestinată tuturor cetăţenilor RM fiindcă este o temă actuală care vizează viitorul ţării noastre.
1. NOŢIUNI GENERALE: UE ŞI UEM
Uniunea Europeană (UE), este o entitate politică, socială şi economică, dezvoltată în Europa, ce este compusă din 27 state. Este considerată a fi o construcţie sui generis, fiind o confederaţie. Începând cu 1 decembrie 2009, Uniunea Europeană are personalitate juridică internaţională. Uniunea Europeana este o organizaţie a ţărilor europene dedicată creşterii integrării economice şi întărirea cooperarii între state. Uniunea Europeană are sediul în Bruxelles, Belgia. UE a fost înfinţată oficial la 1 noiembrie 1993. Este cea mai recentă organizaţie de cooperare europeană care a început cu Comunitatea Europeană de Cărbune şi Oţel din 1951 care a devenit Comunitatea Europeană în 1967. Membrii acestei organizaţii au fost: Belgia, Marea Britanie, Danemarca, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxembourg, Olanda, Portugalia şi Spania. În 1991 guvernele celor 12 state membre au semnat Tratatul Uniunii Europene (care a mai fost numit şi Tratatul Maastricht). Acesta a transformat Comunitatea Europeană în Uniunea Europeană. În 1994 Austria, Suedia şi Finlanda au intrat şi ele; astfel numarul total de membrii a ajuns la 15. Uniunea Europeană are mai multe obiective. În special ea munceşte pentru a promova şi extinde cooperarea între membrii în unele regiuni, inclusiv în probleme economice, sociale şi legate de comert, politica externă, securitate şi probleme judiciare. Alt obiectiv major a fost implementarea Uniunii Economice şi Monetare (UEM), care a stabilit o singură monedă pentru membrii UE. În afara de UEM, progresul spre aceste obiective e lent. Abilitatea Uniunii Europeane de a-şi atinge obiectivele a fost limitată de neinţelegeri între statele membre, probleme economice şi politice externe şi presiune din partea noilor democraţii est europene de a deveni membre. 
Tratatul Uniunii Europene a creat Uniunea Europeană şi a avut intenţia de a extinde integrarea politică, economică şi socială dintre statele membre. După discuţii lungi a fost acceptat de către Consiliul European la Maastricht, Olanda, în decembrie 1991. Astfel scopul principal al Uniunii Europene va fi Uniunea Economică şi Monetară (UEM). Sub UEM membrii UE trebuie să adopte o singură monedă pînă în 1999. Tratatul Maastricht desemeana impunea nişte criterii stricte pe care statele membre trebuiau să le îndeplinească înainte de a intra în UEM. Deasemenea tratatul a creat noi structurii proiectate pentru a crea politici de securitate şi străine mai integrate şi pentru a încuraja o cooperare mai mare între guverne în ceea ce priveşte chestiuni judiciare şi legate de poliţie. Statele membre au acordat organelor de guvernare ale Uniunii Europene mai multă autoritate în anumite domenii, inclusiv cele legate de mediu, sănătate, educaţie şi protecţia consumatorului.


Fisiere în arhivă (1):

  • Particularitatile Integrarii Republicii Moldova la Uniunea Europeana si la Uniunea Economica si Monetara.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!