Raport de practică - Unicredit Țiriac Bank Bacău

Extras din proiect Cum descarc?

1. Sistemul informaţional bancar
1.1. Particularităţile sistemului informaţional bancar în cadrul sucursalei UniCredit Ţiriac Bank Bacău
Pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor ce-i revin, UniCredit Ţiriac Bank are organizată în teritoriu o reţea de unităţi: sucursale judeţene, sucursala municipiului Bucureşti, filiale şi agenţii. Sucursalele, filialele şi agenţiile sunt unităţi cu sarcini operative, ele neavând personalitate juridică. În calitatea lor de unităţi operative acestea execută operaţiuni specifice băncii, reglementate prin lege, în limitele competenţelor stabilite de Centrală şi funcţionând pe baza aprobării Consiliului de administraţie al băncii. Acestea au relaţii directe cu clienţii din raza lor de activitate.
Sucursala are autonomie operativă şi de gestiune, în limita unor competenţe delegate de centrală şi în acest caz, activitatea se desfăşoară pe compartimente specializate.
Sistemul informaţional bancar este constituit din ansamblul mijloacelor şi metodelor prin care se realizează colectarea, prelucrarea, şi transmiterea informaţiilor, reprezentând o premisă a unei bune organizări, atât a activităţii de conducere, coordonare şi control, cât şi a celei operative.
Calitatea activităţii bancare este influenţată direct de organizarea şi funcţionarea sistemului informaţional, de operativitatea, precizia şi calitatea informaţiilor culese, prelucrate şi transmise, precum şi de fundamentarea ştiinţifică a deciziilor.
Organizarea sistemului informaţional bancar presupune o structurare a informaţiilor corespunzător necesităţilor curente şi de perspectivă în ceea ce priveşte prelucrarea automată a datelor.
Datele care stau la baza sistemului informaţional bancar au ca suport atât evidenţa contabilă, operativă şi statistică proprie UniCredit Ţiriac Bank, cât şi a agenţilor economici în calitate de titulari de conturi.
Sistemul informaţional bancar al Băncii UniCredit Ţiriac este supus unui proces continuu de îmbunătăţire şi perfecţionare a principalelor sale laturi. Această îmbunătăţire presupune ca volumul de informaţii bancare să fie redus la strictul necesar, utilitatea fiind principalul criteriu de selecţie.
Fluxul informaţional bancar se manifestă atât în activitatea internă a UniCredit Ţiriac Bank, cât şi în afara unităţilor acesteia. Fluxurile informaţionale ce au loc în afara UniCredit Ţiriac Bank sunt cele care se manifestă atât între verigile bancare (agenţie, filială, sucursală, centrală şi invers), cât şi între acestea şi titularii de conturi.
Complexitatea sistemului informaţional bancar impune ca la baza organizării, funcţionării şi eficienţei sale să se situeze o serie de principii, cum ar fi:
- Conceperea şi funcţionarea sistemului informaţional bancar în funcţie de structura organizatorică a unităţilor bancare ( filiale, sucursale, centrale). Se are astfel în vedere reducerea volumului şi a frecvenţei transmiterii informaţiilor pe măsura trecerii lor de la verigile inferioare la cele superioare. Reducere pe trepte organizatorice a volumului de informaţii la nivelul celor strict necesare şi utile, fără a afecta calitatea deciziilor, duce la sporirea eficienţei sistemului informaţional;
- Ierarhizarea informaţiilor bancare după importanţa şi gradul de operativitate. În cadrul acestui principiu, unele informaţii bancare se impun a fi transmise mai rapid (fax, telex), altele mai puţin rapid (letric). Se urmăreşte astfel optimizarea evidenţelor şi a fluxurilor de informaţii având drept criteriu accelerarea operaţiunilor bancare. Cu cât se vor realiza mai multe operaţiuni bancare pe unitatea de timp, activitatea unităţii bancare se va amplifica, se vor încasa mai multe venituri din dobânzi şi comisioane, va spori starea de profitabilitate a băncii, iar pe ansamblu se va realiza o mai bună circulaţie bănească;
- Concentrarea şi centalizarea informaţiilor bancare, actiuni ce contribuie la înlăturarea paralelismelor, la asigurarea informării operative şi la o mai bună fundamentare a deciziilor;


Fisiere în arhivă (1):

  • Raport de Practica - Unicredit Tiriac Bank Bacau.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 5€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!