Reglementarea Impozitului pe Cladiri in Romania, 2011

Extras din proiect Cum descarc?

1. Definirea impozitului pe cladiri
Impozitul pe cladiri este o taxa locala datorata de catre toate persoanele catre bugetul local al comunei, al orasului sau al municipiului in care este amplasata cladirea. In cazul municipiului Bucuresti, impozitul si taxa pe cladiri se datoreaza catre bugetul local al sectorului in care este amplasata cladirea. In viziunea legiuitorului, termenul de cladire semnifica orice constructie care serveste la adapostirea de oameni, de animale, de obiecte, de produse, de materiale, de instalatii si de altele asemenea.
Conform Codului Fiscal al Romaniei (legea 571/ 2003 ), articolul 249, alin. 1), orice persoana care are in proprietate o cladire situata in Romania datoreaza anual impozit pentru acea cladire, exceptand cazul in care in prezentul titlu se prevede diferit. Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, impozitul pe cladiri reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz. Totodata, in cazul in care o cladire se afla in proprietatea comuna a doua sau mai multe persoane, fiecare dintre proprietarii comuni ai cladirii datoreaza impozitul pentru spatiile situate in partea din cladire aflata in proprietatea sa. Iar daca, totusi, nu se pot stabili partile individuale ale proprietarilor in comun, fiecare proprietar in comun datoreaza o parte egala din impozitul pentru cladirea respectiva. 
2. Reglementarea impozitului pe cladiri in Romania
Impozitul pe cladiri, in Romania, este reglementat printr-o serie de legi, adoptate atat la nivel national, in Parlament, cat si la nivel local, de primarii si consilii locale. La baza reglementarii impozitului pe cladiri sta Codul Fiscal al Romaniei (legea 571 din 22 decembrie 2003), cu articolele 249-255. 
Codul Fiscal reglementeaza scutirile de la impozitul pe cladiri, modalitatea e calcul a acestuia, atat pentru persoane fizice, cat si juridice, cotele de impozit si termenle de plata. In timp, insa, Codul Fiscal a fost modificat sau completat prin diverse ordonante de urgenta sau hotarari ale guvernului si/sau prin noi reglementari locale.
Conform art. 250, alin. 1), cladirile pentru care nu se datoreaza impozit, prin efectul legii, sunt, dupa cum urmeaza:
a) cladirile proprietate a statului, a unitatilor administrativ-teritoriale sau a oricaror institutii publice, cu exceptia incaperilor folosite pentru activitati economice;
b) cladirile clasate ca monumente istorice, de arhitectura sau arheologice, muzee ori case memoriale, cu exceptia incaperilor folosite pentru activitati economice;
c) cladirile care constituie lacasuri de cult, apartinand cultelor religioase recunoscute pe teritoriul Romaniei si componentele acestora, exceptand spatiile folosite pentru activitati economice;
d) cladirile din patrimoniul unitatilor si institutiilor de invatamant de stat, confesional sau particular, autorizate sa functioneze provizoriu sau acreditate, cu exceptia incaperilor folosite pentru activitati economice;
e) cladirile unitatilor sanitare publice, cu exceptia incaperilor folosite pentru activitati economice;
f) cladirile afectate centralelor hidroelectrice, termoelectrice si nuclearoelectrice, statiilor si posturilor de transformare, precum si statiilor de conexiuni;
g) cladirile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Regiei Autonome A.P.P.S., cu exceptia incaperilor folosite pentru activitati economice;
h) cladirile funerare din cimitire si crematorii;
i) cladirile din parcurile industriale, stiintifice si tehnologice, potrivit legii;
j) cladirile restituite potrivit art.16 din Legea nr.210/2001, republicata;
k) cladirile din patrimoniul Academiei Romane, cu exceptia incaperilor folosite pentru activitati economice;
l) cladirile retrocedate in conf. cu art.1 alin.(6) din O.U.G. nr.83/2999;
m) cladirile restituite cf. art.1 alin.(5) din O.U.G. nr.83/1999;
n) cladirile afectate de activitati hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice, de imbunatatiri funciare si de interventii la apararea impotriva inundatiilor, precum si cladirile din porturi si cele afectate canalelor navigabile si statiilor de pompare aferente canalelor cu exceptia incaperilor folosite pentru activitati economice;
o) cladirile care fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje si tuneluri, cu exceptia incaperilor folosite pentru activitati economice;
p) constructiile speciale din subteran;
q) cladirile utilizate ca sere, solarii, rasadnite, ciupercarii, silozuri pentru furaje, silozuri si/sau patule pentru depozitarea si conservarea cerealelor, cu exceptia incaperilor folosite pentru activitati economice;
r) cladirile trecute in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale in lipsa de mostenitori legali sau testamentari;
s) cladiri utilizate pentru activitati social umanitare de catre asociatii, fundatii si culte, potrivit hotararii consiliului local.
3. Modalitatile de stabilire a impozitului pe cladiri
3.1 Stabilirea impozitului pe cladiri pentru persoanele fizice
Orice persoana care are in proprietate o cladire (sau mai multe) situata pe teritoriul Romaniei, indiferent de destinatia acesteia, datoreaza anual impozit pentru acea cladire; impozitul se datoreaza bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale unde este situata cladirea. Toate persoanele fizice, proprietare de cladiri datoreaza impozit pe cladiri, cu exceptia celor care sunt scutite de aceasta obligatie si a celor pentru care cladirile pe care le detin in proprietate sunt scutite de impozit, conform prevederilor art.284 din Codul fiscal. Impozitul pe cladiri, in cazul persoanelor fizice, se determina prin aplicarea unei cote de impozitare de 0,1% la valoarea impozabila a cladirii. 
Valoarea impozabila a unei cladiri se determina prin inmultirea suprafetei construite desfasurate a cladirii, exprimata in metri patrati, cu valoarea corespunzatoare din tabelul de la art.251 din Codul fiscal.


Fisiere in arhiva (1):

  • Reglementarea Impozitului pe Cladiri in Romania, 2011.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Proiecte.ro.


Descarca aceast proiect cu doar 5 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!