Relația Banca Centrală - bănci comerciale în contextul economiei de piață

Extras din proiect

Capitolul 1. Banca Centrală și locul acesteia în economie.
1.1. Abordări conceptual prinvind banca central și funcțiile acesteia.
1.1.1. Delimitări conceptual privind noțiunea de bancă centrală.
Operațiunile bancare au aparut odata cu apariția banilor și dezvoltarea vieții sociale, în cadrul economie de schimb. Primele evocări atestă existența acestora cu 20 sec. î.H., Mesopotamia, acolo unde sa format una din cele mai vechi civilizați-cultura sumeriană.Termeniu generic de bancă desemnează o instituție financiară și de credit care îndeplinește, indiferent de particularitățile ce există de la o țară la alta, acelaș rol în viața economică, constând în: atragerea de capitaluri bănești și acordarea de împrumuturi întreprinzătorilor mobilizarea unei părți însemnate din veniturile bănești și economiile diferitelor categorii ale populație și transformarea acestora în capital de împrumut.
În ceea ce privește sfera de cuprindere a noțiuni de bancă centrală, putem considera un sens larg și un sens restrâns.Astfel, sensul lor restrâns a noțiuni de bancă centrală este acela de instituție de stat care deține monopolul emisiuni, privilegiu ce ii conferă posibiltatea de a implementa politica monetară, în concordanță cu politica economic a acestuia și tot odată, este în măsură să reglimenteze și să supravegheze sistemul financiar bancar, contribuind la asigurarea stabilități sale. În sensul larg al termenului, putem asimila toate tipurile de autorități monetare cunoscute până în prezent. Schuler, într-una din lucrările sale, prezintă tipurile de autorități monetare din 155 țări, cunoscute în ultimo 50 ani.
1. Tipuri de autorități monetare.
- Banca centrală
- Consiliul monetary
- Institute monetare
- Bănci comerciale private înzestrate cu monopolul emisiuni de bacnote
- Free Banking
- Moneda altei țări 
- Bani de ocupație
- Emisiune monetară liberă
- Emisiunea de monedă realizată direct de către govern.
1.1.2 Funcțiile specific bănci centrale.
Funcțiile specifice bănci centrale au fost atribuite acesteia în timp, odată cu schimbările intervenite în mediul economic, un rol central în cadrul economielor în care funcționează.
2. Funcțiile specific de bază ale băncii central și atribuțile ce le revin.
1. Conducerea politici monetare – funcția bănci centrale prin care duce la îndeplinire obectivele propuse prin statut, în colaborare cu autoritatea guvernamentală și în concordanță cu celelalte component ale politici economice.
2. Administrează cantitatea de numerar în economie – capacitatea bănci centrale de a asigura cantitatea de bacnote și monedă metalice necesară cisculației în economie, ca urmare adeținerei monopolului în acest domeniu.
3. Împumutător de ultimă instanță – capacitatea bănci centrale de a acorda lichidități unei instituți financiare sau piței monetare, în condițiile existenței unei cereri de lichidități cauzată de o criză la nivel de instituție sau la nivel de piață care nu poate fi satisfăcută printr-o altă sursă alternativă.
4. Supraveghează si reglementează activitatea băncilor comerciale – capacitatea bănci central de a monitoriza, controla, autoriza și reglementa activitatea băncilor comerciale sau a întregului system bancar.
5. Reglementează și supraveghează sistemul de decontare și de plăți – capacitatea bănci centrale de a mijloci sistemele de decontare și de plăți, atât în calitate de participant cât și de supraveghetor.


Fisiere în arhivă (1):

  • Relatia Banca Centrala - Banci Comerciale in Contextul Economiei de Piata.docx

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!