Sistemul de impozite și taxe în Republica Moldova

Cuprins proiect Cum descarc?

- Introducere ...3
- Capitolul I. Sistemul de impozite si taxe in Republica Moldova . ...4
- 1.1 Notiuni fundamentale in domeniul impozitelor si taxelor locale, 
caracteristicile, elementele si functiile acestora .. 4
- 1.2 Cadrul legal si de reglementare referitor la impozitele si taxele locale 7
- 1.3 Clasificarea impozitelor si taxelor in Republica Moldova ... ...10
- Concluzii generale ..19
- Bibliografie 20


Extras din proiect Cum descarc?

INTRODUCERE
Actualitatea si importanta: Actualmente, intr-o economie de piata statul este prezent, atat in viata politica, cat si in viata economica si sociala, avand drept rol principal asigurarea bunurilor si serviciilor publice. Pentru buna desfasurare a activitatilor si pentru o continua dezvoltare a domeniului social-cultural (invatamant, sanatate, aparare nationala, ordine publica), pentru buna functionare a administratiei publice si pentru dezvoltarea activitatii din sectorul economic (cercetare stiintifica, transporturi, comunicatii, energie) se constata o diversificare a nevoilor de finantare ale statului. Ponderea cea mai mare in cadrul resurselor financiare ale statului o detin prelevarile obligatorii, care sunt realizate prin intermediul impozitelor si taxelor. 
Scopul lucrarii: Scopul acestei lucrari este de a studia aprofundat in ce consta impozitul, taxa si rolul acestora in economia Republicii Moldova. De asemenea, scopul referatului consta in manifestarea multilaterala a cunostintelor obtinute in cadrul prelegerilor si lucrarilor practice prin realizarea unor subiecte teoretice, si aprecierea polivalenta a cunostintelor obtinute si a abilitatilor de aplicare practica a lor.
Obiectul studiului: Este de a percepe notiunea de impozit, taxa si de a cunoaste datele statistice privind rolul in economia tarii.
Metodologia de cercetare: Metoda utilizata in acest lucru individual este metoda deductiei ce consta din intelegerea unui fenomen, plecand de la notiuni generale despre impozit si taxa, la date statistice concrete ce ofera veridicitatea notiunilor.
CUVINTE CHEIE: impozit, taxa, contribuabil, destinatar, contributie baneasca. 
Capitolul I. Sistemul de impozite si taxe in Republica Moldova
1.1 Notiuni fundamentale in domeniul impozitelor si taxelor locale, caracteristicile, elementele si functiile acestora. 
Impozitul reprezinta o contributie baneasca obligatorie, generala si cu titlu nerambursabil, datorata conform legii, bugetului public de catre persoanele fizice si juridice pentru veniturile pe care le obtin sau bunurile pe care le poseda. In cazul impozitelor locale, aceasta plata este efectuata in favoarea bugetelor locale. 
Taxa reprezinta un instrument bugetar-fiscal prin care se intelege plata efectuata de persoanele fizice sau juridice la dispozitia statului.
Caracteristicile impozitului si taxelor:
- Legalitatea impozitelor. Aceasta presupune ca instituirea de impozite se face in baza autorizarii conferite prin lege. Nici un impozit al statului nu se poate stabili si percepe decat daca exista legea respectiva privind impozitul.
- Obligativitatea impozitelor. Aceasta inseamna ca plata nu este benevola, ci are caracter obligatoriu pentru toate persoanele care obtin venituri sau detin bunuri din categoria celor supuse impozitarii conform legilor in vigoare.
- Nerestituirea impozitelor. Prevede ca prelevarile de impozite la fondurile publice de resurse financiare se fac cu titlu definitiv si nerambursabil. Adica, transferurile de impozite facute in aceste fonduri sunt utilizate numai la finantarea unor obiective necesare tuturor membrilor societatii si nu unor interese individuale sau de grup.
- Nonechivalenta impozitelor. Poate fi inteleasa, pe de o parte, ca o plata in schimbul careia contribuabilii nu beneficiaza de contraservicii imediate si direct din partea statului, pe de alta parte, ca o diferenta dintre cuantumul impozitelor platite si valoarea serviciilor primite in schimb in viitor.
Impozitul reprezinta un instrument complex alcatuit dintr-un sir de componente.
Principalele elementele ale impozitului inaintate in teoria si practica financiara sunt urmatoarele:
- Obiectul impozitului - reprezinta elementul concret care sta la baza asezarii acestuia si poate fi diferit in functie de provenienta impozitului, scopul urmarit, natura platitorului. Astfel, ca obiect al impozitului poate aparea:
Venitul, care poate fi profitul (beneficiul) agentilor economici si veniturile persoanelor fizice.
Averea (bunurile), care este reprezentata de cladiri, terenuri, mijloace de transport.
Cheltuielile (consumul), care constituie produsul, serviciul prestat sau lucrarea executata, bunul importat sau uneori cel exportat in cazul impozitelor indirecte.
Actele si faptele realizate de organele statului pentru care se datoreaza taxe de timbru si inregistrare. De exemplu, eliberarea, legalizarea, autentificarea unor acte, deschiderea si dezbaterea succesiunilor, solutionarea litigiilor de catre organele de judecata.
- Baza de calcul (materia impozabila) reprezinta elementul pe care se fundamenteaza evaluarea (calculul) impozitului. Baza de calcul poate sa fie aceeasi ca si obiectul impozabil sau sa difere de acesta. Astfel, atunci cind obiectul impozitului il constituie valoarea, venitul sau pretul acestuia este in acelasi timp si baza de calcul ca, de exemplu, in toate cazurile impozitului pe venit. 
Cand este vorba de bunuri ca obiect al impozitului, atunci atestam doua cazuri:
a) in cazul impozitului funciar, cand suprafata de teren este exprimata in m.p. sau ha este si element de calcul;
b) in cazul impozitului pe imobil, obiectul impunerii este cladirea, iar calculul se face in functie de valoarea acesteia.


Fisiere în arhivă (1):

 • Sistemul de impozite si taxe in Republica Moldova.docx

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Bibliografie

Monografii:
1. Angela Secrieru, Lilia Dragomir(Rotaru), Andrei Petro, IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE, Chisinau, 2015, Ghidul autoritatilor publice locale, 112 pagini. 
2. Galina Ulian, Angela Sestacovscaia, Mariana Doga-Mairzac, Lilia Rotaru, Evelina Scripliuc, Svetlana Gherjavca, FINANTE, Chisinau, 2009, Centrul Editorial - Poligrafic al USM.
3. Codul Fiscal al Republicii Moldova. Legea Republicii Moldova nr. 1163-XIII din 24.04.97. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 62/522 din 18.09.1997.
4. Legea nr. 181 din 25 iulie 2014 privind finantele publice si responsabilitatile bugetar-fiscale. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 223-230 din 08.08.2014.
Webografie: 
- https://mf.gov.md/ro/impozite-%C8%99i-taxe (accesat link-ul la 01.12.2019)
- http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#Articolul%202. 
(accesat link-ul la 01.12.2019)
- http://calm.md/public/files/ghiduri/Impozitele_si_taxe_ROM.pdf 
(accesat link-ul la 01.12.2019)
- http://www.contabilitate.md/?mod=article&id=3120 (accesat link-ul la 01.12.2019)


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 5€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!