Supravegherea Sistemului Financiar din UE

Cuprins proiect

CAPITOLUL 1. SISTEMUL FINANCIAR – STRUCTURĂ ȘI FUNCȚIONARE 1
1.1.Structura sistemului financiar european 2
1.2.Funcțiile sistemului financiar și implicațiile acestora 3
CAPITOLUL 2. CADRUL INSTITUȚIONAL DE REGLEMENTARE ȘI SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI FINANCIAR EUROPEAN 6
2.1. Comisia Europeană, Consiliul European și Parlamentul 6
2.2. Banca Centrală Europeană 7
2.3. Măsuri de prevenire și gestionare a crizelor economice 8
CAPITOLUL 3. SUPRAVEGHEREA SISTEMULUI FINANCIAR EUROPEAN ÎN CONDIȚIILE DE CRIZĂ ECONOMICĂ 13
3.2. Supravegherea macroprudențială 13
3.2.1. Soluții de îmbunătățire a supravegherii macroprudențiale 13
vegherii macroprudențiale 13
3.2.2. Comitetul European pentru Risc Sistemic 15
3.3. Supravegherea microprudențială 20
3.3.1. Sistemul European de Supraveghere Financiară (SESF) 20
3.3.2. Autoritățile Europene de Supraveghere 22
CONCLUZII 29
BIBLIOGRAFIE 30


Extras din proiect

CAPITOLUL 1. SISTEMUL FINANCIAR – STRUCTURĂ ȘI FUNCȚIONARE
1.1. Structura sistemului financiar european
Ca și în alte domenii ale activității umane, apariția și dezvoltarea unor acțiuni de un anumit tip duc, într-un final, la realizarea unui cadru instituțional cu scop de reglementare, fundamentare, perfecționare, conducere a activităților care i-au impus apariția. Acest cadru instituțional, completat cu ansamblul tot mai cuprinzător de reglementări privind activitatea financiară, precum și ansamblul de relații cantitativ-calitative cu participanții la procesele economice din spațiul european, formează substanța sistemului financiar al Uniunii Europene.
În contextul actual al problemelor economice încununate cu criza econimică, stabilitatea financiară a devenit un subiect cu rol central în cadrul sistemului financiar si în economie pe ansamblu. Având în vedere numărul de instituții financiare active pe piețele financiare în una sau mai multe țări, de pe unul sau mai multe continente, stabilitatea financiară la nivel mondial a devenit prioritară.
Sistemul financiar, interpretat prin prisma participanților care își desfășoară activitatea în cadrul acestuia, înglobează piețele financiare, precum cele monetare și de capital, intermediarii financiari reprezentați de bănci și societăți de asigurări și instituțiile reprezentative care participă la organizarea relaţiilor economice, la consituirea şi distribuirea fondurilor, precum şi la elaborarea, executarea şi supravegherea planurilor financiare.
Activitatea sistemului financiar, în general, și a participanților săi, în particular, este coordonată de instituții împuternicite cu autoritate decizională la un nivel ierarhic superior. La nivelul Uniunii Europene s-a conturat un cadru instituțional unic în lume, în care prioritățile generale sunt stabilite de Consiliul European. Elaborarea politicilor și a cadrului legislativ aplicabil în tot spațiul european revine în sarcina Comisiei Europene. Adoptarea acestora, ulterior, este realizată de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene. Implementarea și supravegherea aplicării corecte a politicilor și legislației europene de către statele membre este monitorizată continuu de aceste instituții în vederea armonizării și menținerii unei stabilității durabile la nivelul întregului spațiu european.
Interpretarea legislației europene pentru a asigura aplicabilitatea unanimă a acesteia în toate țările UE este efectuată de Curtea de Justiție, care de asemenea soluționează litigiile juridice dintre guvernele statelor membre și instituțiile europene.
Sistemul financiar european este completat de instituțiile și organismele interinstituționale specializate: Comitetul Economic și Social European înființat ca for de discuție pe marginea aspectelor legate de piața unică, Comitetul Regiunilor, Banca Europeană de Investiții, Banca Centrală Europeană responsabilă de politica monetară a Uniunii Europene și de funcționare corectă a instituțiilor și piețelor financiare. 
1.2. Funcțiile sistemului financiar și implicațiile acestora
Structura sistemului financiar presupune prezența unor legături de interdependență între componentele sale. De aici importanța fiecăruia pentru funționarea armonioasă a întregului sistem. Structura sistemului financiar cu implicațiile funcționale ale fiecărei componente din cadrul său poate fi reprezentată schematic prin Figura nr.1.


Fisiere în arhivă (1):

  • Supravegherea Sistemului Financiar din UE.docx

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!