Amenajarea hidrografică a bazinului Râului Olt

Extras din proiect

Relieful
Caracterul fragmentat al reliefului in bazinul hidrografic Olt, se manifesta prin prezenta a numeroase forme de relief , incepand cu marile inaltimi muntoase care includ in interiorul lor largi depresiuni intracarpatice si terminand cu regiunile joase de campie. Raportate in procente, suprafetele ocupate de aceste forme de relief sunt : 30% munti, 53% dealuri, 17% campie. 
Izvorand din masivul Hasmas, Oltul traverseaza depresiunea Ciucului, situata intre muntii Hasmas si Ciucului la est si muntii Harghita la vest, curgand meandrat cu o panta medie de 2‰ . Altitudinea medie a depresiunii este cuprinsa intre 600-750 m cu pante reduse. Dupa aceasta raul Olt traverseaza defileul Tusnad si intra in depresiunea Barsei, o campie piemontana situata intre marginea sudica a grupului central al Carpatilor Orientali, reprezentata prin muntii Baraolt si Bodoc si Carpatii de Curbura (muntii Vrancei si Buzaului) iar la vest inchisa de muntii Persani. 
Muntii Persani, Baraolt si Bodoc sunt ultimele ramificatii ale Carpatilor Orientali, au inaltimi reduse care rar depasesc 1000 m. Prezenta rocilor vulcanice a favorizat aparitia numeroaselor izvoare minerale. Muntii Vrancei, Buzaului si Barsei fac parte din grupa Carpatilor de Curbura exterioara, avand altitudini mari de pana la 1950 m, alcatuiti din gresii si marne si incluziuni de calcare si conglomerate calcaroase. 
Dupa confluenta cu Homorodul, raul Olt intra in depresiunea Fagaras, colectand afluenti numerosi de pe versantul nordic al muntilor Fagaras si din dealurile Hartibaciului. Depresiunea Fagaras este situata intre muntii Fagaras la sud, podisul Tarnavelor la nord si muntii Persani la est, este o depresiune tipica de contact, formata prin eroziune constituind o mica individualitate morfologica cu altitudine medie de 450 m si relief de campie piemontana etajata. Colinele Persanilor si valea raului Sebes impart depresiunea in doua subunitati : Campia Estica si Campia Vestica care se continua cu depresiunea Sibiului. 
Grupul sudic al dealurilor podisului Transilvaniei este reprezentat prin dealurile Hartibaciului, format din mai multe culmi largi, cu aspect de podis, cu altitudini reduse 600-700 m constituite din nisipuri, argile si marne, fragmentate in vai adanci cu terase si lunci dezvoltate. Versantul sudic al muntilor Fagaras se prezinta ca un abrupt puternic sub forma unei creste tectonice si de eroziune, care domina cu peste 2000 m depresiunea Fagaras. Acesti munti, cei mai inalti din tara cu varfurile Negoiu 2535 m si Moldoveanu 2545 m, sunt formati din sisturi cristaline care 
apartin zonei getice, relieful predominant este cel glaciar, rezultat al actiunii ghetarilor cuaternari, reprezentat prin creste alpine, vai, circuri glaciare. 
Dupa confluenta cu raul Cibin, Oltul traverseaza Carpatii Meridionali printr-un frumos defileu. Valea Oltului se ingusteaza prezentand versanti abrupti cu inaltimi mari de 1800-2000 m. Dupa iesirea din defileu, raul Olt traverseaza zona deluroasa a subcarpatilor, unde apar terase bine conturate ce insotesc cursul pana la varsare. Intre localitatile Rm.Valcea si Slatina, 
Oltul strabate subcarpatii, zona putin dezvoltata in cadrul bazinului sub forma unei fasii inguste si zona piemontana reprezentata de dealurile Oltetului pe dreapta si dealurile Cotmenei pe stanga. 
In aval de Slatina si pana la varsarea in Dunare raul Olt traverseaza o zona colinara ce face trecerea intre piemontul Getic si Campia Romana si apoi patrunde in Campia Romana propriu zisa . Zona colinara se caracterizeaza prin inaltimi mici care se pierd in campie, diferenta de altitudine intre aceste doua zone nu este un criteriu de demarcatie, deoarece altitudinea descreste treptat, deseori campia patrunde sub forma de golfuri. Luncile raurilor sunt reprezentate prin soluri aluvionare de lunca care trec in partea sudica in soluri nisipoase supuse unui stadiu de eroziune necontrolata.
Delimitarea bazinului hidrografic
Planul de management se elaboreaza pentru bazinul hidrografic Olt si cuprinde toate raurile cu suprafata bazinului > 10 km2, lacurile naturale si lacurile de acumulare cu suprafata > 0,5 km2. Situat in partea centrala si de sud a Romaniei, bazinul hidrografic al raului Olt este situate in bazinul inferior al Dunarii si se invecineaza cu bazinele Siret, Ialomita-Buzau si Arges-Vedea la est, Dunarea la sud, Mures la nord si Jiu la vest. 
Suprafata totala a bazinului este de 24.050 km2 si se desfasoara din zona centrala pana in sudul Romaniei (fig. 2.1). Din punct de vedere administrativ, bazinul hidrografic Olt ocupa integral sau aproape integral judetele Valcea (100%), Brasov (93%), Covasna (81%) si partial judetele Harghita (39%), Sibiu (48,4%), Olt (60,3%), Dolj (11,9%), Gorj (1,6%) , Arges (11%) si Teleorman (0,7 %). 
Populatia acestui bazin totalizeaza circa 2.110.507 locuitori din care circa 1.185.643 locuitori (56,2%) in mediu urban si circa 924.864 locuitori (43,8%) in mediul rural. Densitatea populatiei este de cca. 88 loc/km2 (tabelul 2.1). In bazinul hidrografic Olt sunt 42 de municipii si orase din care 6 sunt municipii resedinta de judet si 314 comune.


Fisiere în arhivă (1):

  • Amenajarea Hidrografica a Bazinului Raului Olt.docx

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!