Analiza geografică comparativă a populației și așezărilor umane din Norvegia și Sudan

Extras din proiect

1.Analiza populației folosind metoda comparativă.
- prezentarea indicilor reprezentativi populației din cele două state (natalitatea,mortalitatea,mortalitatea infantilă). 
- situația structurii populației pe grupe de vârstă și sex, structura socio-economică și analiza populației urbane și rurale.
2.Așezările urbane.
- analiza repartiției orașelor 
- originea și evoluția formelor urbane
- forme de concentrare urbană
3. Așezările rurale.
- tipologie
- repartiție
Norvegia sau Regatul Norvegiei este un stat în Europa de Nord, situat în vestul Peninsulei Scandinave, între 62° latitudine nordică si 10° longitudine estică. Norvegia este situată între Oceanul Atlantic (Marea Nordului), Oceanul Arctic (Marea Barents și Marea Norvegiei), Federația Rusă, Finlanda și Suedia.
Suprafață - 385.155 km²
Populație - 4.799.252 (loc 114)
PIB (nominal) - $261,7 de miliarde (loc 25)
PIB per cap de locuitor - $56.280
PPP - $207,3 de miliarde (loc 42) 
IDU - 0,938 (înalt)
Sudanul, a doua țară ca mărime din Africa, este situat în nord-estul continentului. Se afla la frontiera dintre Africa și Asia,între 15° latitudine nordică si 30°longitudine estică.
 Se învecinează la nord cu Egipt, la nord-vest cu Libia, la vest cu Republica Ciad și Republica Africa Centrală, la sud cu Kenya, Congo și Uganda, iar la est cu Etiopia.
Suprafață - 2,505,813 km2 km² (locul 10)
Populație - 43.939.598 (locul 31)
PPP - $98.926 miliarde
PIB (nominal) - $65.742 
- Pe cap de locuitor - $1,638.065
IDU - 0.531 (locul 150)
În ambele state numărul populației se află în creștere,însă diferă proporțiile în care populația fiecărui stat evoluează. În Norvegia ,începând cu anul 1960 (3.581 mil. locuitori),numărul populației înregistrează o creștere aproximativ liniară,neexistând diferențe foarte mari între ani. Se estimează ca populația Norvegiei va ajunge în 2050 la 5.947 mil.locuitori fapt datorat și scăderii natalității.
Populația Sudanului înregistrează creșteri considerabile în decursul perioadei de studiu: pornind de la 11.683 mil.locuitori în 1960, numărul populației va atinge 75.884 mil.locuitori în anul 2050. acest fapt se datorează unei rate a natalității ridicate dar și scăderii mortalității (inclusiv mortalitatea infantilă).
Fiind un stat dezvoltat Norvegia se confrută cu un proces de scădere a ratei natalității și implicit accentuarea stadiului de îmbătrânire al populației. Pornind de la valoarea de 17.4 ‰ în anul 1960, rata natalității va ajunge în 2050 la valoare estimată de 10.7‰.
În Sudan întalnim tot un proces de scădere al natalității , însă cauzele nu pot fi aceleași ca și în Norvegia. Valoarea ratei natalității va scădea de la 46.2 ‰ (1960) până la 17 ‰ în anul 2050. 
În Norvegia putem observa 3 stadii ale ratei natalității. În perioada 1960-1995 rata natalității se află într-un proces lent de creștere,ajungând de la 9.5 la 10.7 ‰(1995);perioada următoare – 1995 – 2020 este caracterizată de o scădere până la valoarea de 8.4 ‰,în această perioadă fiind reprezentativ stadiul de îmbătrânire a populației iar după această perioadă se observă creșterea mortalității până la valoarea de 10.4 ‰ în anul 2050.
Rata mortalității din Sudan se află în continuă scădere pornind de la 20.7 ‰ în anul 1960 și ajungând la 8 ‰ în 2050.


Fisiere în arhivă (1):

  • Analiza Geografica Comparativa a Populatiei si Asezarilor Umane din Norvegia si Sudan.pptx

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!