Monitorizarea și managementul resurselor de apă din cadrul localității Turburea județul Gorj

Cuprins proiect Cum descarc?

Capitol I. Aspecte privind monitorizarea si managementul apelor
2
1.1. Managementul apelor la nivel national : Administratia Nationala - 
ApeleRomane - 
2
1.1.1. Dispozitii generale 2
1.1.2. Principalele atributii 2
1.1.3. Structura organizatorica a institutiei 3
1.2. Administratia bazinala Jiu (A.B.A. Jiu) 5
1.2.1. Prezentare 5
1.2.2. Principalele atributii 5
1.2.3. Structura organizatorica a institutiei 6
1.3. Reteaua hidtrografica si statiile hidromentrice din cadrul A.B.A. Jiu 9
Capitol II. Aspecte privind resursele de apa din localitatea de
origine/resedinta
11
2.1. Introducere 11
2.2. Apele curgatoare 12
2.2.1. Procesele specifice albiei 13
2.2.2. Regimul hidrologic al raului Gilort in aria localitatii Turburea 17
2.3. Fenomene hidrologice extreme 23
2.4. Poluarea, calitatea si protectia apelor 24
2.5. Valorificarea resurselor de apa si amenajari specifice 26
Bibliografie
28


Extras din proiect Cum descarc?

Capitolul I.
Aspecte privind monitorizarea si managementul apelor
1.1. Managementul apelor la nivel national : Administratia Nationala
- ApeleRomane - 
1.1.1. Dispozitii generale.
Administratia nationala ,,Apele Romane,, este o insititutie publica de interes national, cu
personalitate juridica care functioneaza pe baza de gestiune ecomomica si autonomie financiara,
in coordonarea autoritatii publice centrale din domeniul apelor. Institutia a fost infiintata prin
ordonanta de urgenta a guvernului Nr. 107/2002, aprobata cu modificari prin legea Nr. 404/2003
cu modificarile si completarile ulterioare.
Sediul Administratiei Nationale ,,Apele Romane,, conform Hotararii de Guvern Nr. 1176
din 29 septembrie 2005 privind aprobarea statutului de organizare si functioarea a Administratiei
Nationale ,,Apele Romane,, este pr Strada Edgar Quinet nr. 6, sector 1, Bucuresti.
1.1.2. Principalele atributii.
Administratia Nationala ,,Apele Romane,, are urmatoarele atributii principale:
- Gospodarirea unitara, durabila a resurselor de apa de suprafata si subterana si protectia
acestora impotriva epuizarii si degradarii, precum si repartitia rationala si echilibrata a acestor
resurse;
- Administrarea, exploatarea si intretinerea infrastructurii Sistemului National de
Gospodarire a Apelor, aflata in administrarea sa;
- Administrarea, exploatarea si intretinerea albiilor minore ale apelor, a cuvetelor lacurilor
si baltilor, in starea lor naturala sau amenajata, a falezei plajei marii, a zonelor umede si a celor
protejate, aflate in patrimoniu;
- Adminisrarea, exploatarea si intretinerea Sistemului National de Veghe Hidrologica si
Hidrogeologica;
- Adminisrarea, exploatarea si intretinerea Sistemului National de Supraveghere a calitatii
resurselor de apa;
- Realizarea sistemului informatic si de telecomunicatii in unitatile Sistemului de
Gospodarire a Apelor, elaborarea de produse software in domeniul gospodariirii apelor,
hidrologiei si hidrogeologiei;
- Asigurarere fuctiilor de operator unic pentru resursele de suprafata naturale sau
amenajate, indiferent de detinatorul cu orice titlul al amenajarii, si pentru resursele de apa
subterane, indiferent de natura lor si a instalatiilor aferente, cu potentialele lor naturale, cu
exceptia resurselor acvatice vii, in conditiile legii, cu exceptia celor prevazute expres in
reglementarile specifice in vigoare;
- Alocarea dreptului de utilizare a resurselor de apa de suprafata si subtereane in toate
formele sale de utilizare cu potentialele lor naturale, cu exceptia resurselor acvatice vii, pe baza
de abonamente, conform prevederilor legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- Apararea impotriva inundatiilor prin lucrarile de gospodarire a apelor aflate in
administrarea sa si gestionarea stocurilor de materiale si mijloace specifice de aparare impotriva
inudatiilor:
- Intretinerea si exploatarea lucrarilor de gospodarire a apelor din domeniul public al
statului, cu rol de aparare impotriva inundatiilor, aflate in administrare;
- Avizarea si autorizarea din punct de vedere al gospodaririi apelor a lucrarilor si
activitatilor ce se executa pe apa sau au legatura cu apele;
- Instruirea si perfectionarea personalului din domeniul gospodaririi apelor in centrele
proprii de formare profesionala si/sau in colaborare cu alte institutii specializate;
- Realizarea de anuare, sinteze, studii, proiecte, instructiuni, monografii si tiparuri in
domeniul apelor;
- Elaborarea schemelor directoare de amenajare si management ale bazinelor hidrografice;
- Indeplinirea angajamentelor luate de statul roman prin acordurile si conventiile
internationale din domeniul apelor;
- Implrementarea directivelor Uniunii Europene din domeniul apelor.


Fisiere în arhivă (1):

 • Monitorizarea si managementul resurselor de apa din cadrul localitatii Turburea judetul Gorj.pdf

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Bibliografie

Ciocazan G. (2012), Resursele de apa ale bazinului hidrografic Gilort, Editura
Academiei Romane, Bucuresti.
Ichim I., Batuca D., Radoane M., Duma, D. (1989), Morfologia si dinamica albiilor
de rauri, Editura Tehnica, Bucuresti.
Marinescu E. (2007), Studiul reliefului din bazinul hidrografic Gilort, rezumatul tezei
de doctorat.
Minoniu A.S. (2009), Analiza frecventei de producere a viiturilor pe raurile din
hidrografic Gilort, Geographia Napocensis, 3(2):109-118.
Minoniu, A. S. (2011), Analiza parametrilor undelor de viitura de pe raurile din bazinul
hidrografic Gilort, Geographia Napocensis, 5(2):31-40.
Pisota I., Zaharia L. (2002), Hidrologie, Editura Universitatii din Bucuresti, Bucuresti.
Pisota I., Zaharia L., Diaconu C. (2010), Hidrologie, Editura Universitaria, Bucuresti.
Pleniceanu V., Ionus O. (2009), Hidrologie generala - curs universitar, Editura
Universitaria, Craiova.
Savin C. (2008), Raurile din Oltenia - monografie, Editura Sitech, Craiova.
Sandita M.D. (2010), Asezarile umane din bazinul hidrografic Gilort, MJM, Craiova.
Zavoianu I. (2002), Hidrologie, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti.
- ** (1992), Atlasul Cadastrului Apelor din Romania, ANAR.
- ** (1999-2008), Administratia Bazinala de Apa Jiu, Craiova.
- ** (2015), Planul de Management al Bazinului Hidrografic Jiu, ABA Jiu.


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 5€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!